Změna termínu zájezdu do Bratislavy

Zájezd do Bratislavy se neuskuteční v plánovaném termínu, v sobotu 26. května 2018, ale až v neděli 27. května 2018.
Změna termínu byla způsobena potřebou navýšit kapacitu autobusu z důvodu velkého zájmu občanů.

Dětský karneval již v sobotu 17. února

Milé děti, připravte si nějakou krásnou masku a přijďte se svými rodiči (či prarodiči) strávit společné odpoledne plné her a zábavy. Budeme se na vás všechny těšit již v sobotu 17. února od 14:30 hodin v sále Hasičské zbrojnice.

Obecní zájezd do Bratislavy s plavbou po Dunaji

Obecní úřad v Malé Bystřici ve spolupráci s CK Valaška pořádá v sobotu 26. května zájezd do Bratislavy s plavbou po Dunaji až k zřícenině hradu Děvín.
Více informací v přiloženém plakátu.

Výsledek Tříkrálové sbírky v naší obci

V letošním roce se koledníkům v naší obci podařilo vybrat krásnou částku 12.247 Kč. Je to opět více než vloni, za což všem patří velké poděkování. Za výslednou částkou je totiž skryto velké úsilí koledníků, obětavost paní Radky Zezulkové a v neposlední řadě štědrost a ochota pomoci vás všech, co jste přispěli finančním obnosem.
Celková hodnota darů společně za Valašskou i Malou Bystřici činila 123.598 Kč.

V roce 2018 budou dary využity na pomoc lidem v akutní nouzi; na podporu provozu centra sociálně-materiální pomoci; na provedení druhé etapy oprav objektu, ve kterém sídlí služby pro lidi bez domova a na opravy druhé části komunikačního systému sestra-pacient v Charitativním domě pokojného stáří ve Valašské Bystřici.

Tříkrálová sbírka 2018

Ve dnech 5. a 6. ledna 2018 proběhne opět Tříkrálová sbírka. V pátek 5. ledna v 16 hodin bude sbírka zahájena v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Valašské Bystřici mší svatou s požehnáním koledníkům. Poté se koledníci rozejdou do vašich domovů. Více informací o využití darů v letošním roce je v přiloženém plakátku.

Nové vydání zpravodaje — prosinec 2017

Na webovém sídle, v sekci Zpravodaj, naleznete nové číslo Malobystřického zpravodájku.

Přejít na zpravodaj prosinec 2017.

PF 2018

Vážení občané Malé Bystřice,

přejeme vám i všem vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2018 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

Zastupitelé a zaměstnanci obce Malá Bystřice

Provoz zubní ordinace ve Valašské Bystřici

Zubní lékařka MUDr. Kavanová ve Valašské Bystřici ukončila svou činnost. Pacienti si mohou vyžádat výpis z karty na obecním úřadě ve Valašské Bystřici – na matrice u paní Zdeňky Kulišťákové. Karty zde budou k vyzvednutí do 1. 3. 2018, poté budou odevzdány na Krajský úřad ve Zlíně. Zdravotní pojišťovna má povinnost sehnat občanům náhradního zubního lékaře, s dojezdovou vzdáleností do 35 minut.

Nové fotoalbum: Mikulášská besídka

V sekci Fotogalerie, v části „Kulturní události“, naleznete nové fotoalbum z mikulášské besídky.

Zobrazit fotoalbum z besídky.

SMS Infokanál obce

Obec Malá Bystřice nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).

Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:

  • plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?
  • plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu?
  • uzavírkách místních komunikací?
  • termínech mimořádných svozů odpadu?
  • konání kulturních a společenských akcí?
  • mimořádných změnách v provozní době OÚ apod.?
  • a další užitečné informace spojené se životem ve Vaší obci?

Zaregistrovat se k odběru SMS infokanálu obce můžete třemi způsoby:

  • online na webové adrese www.infokanal.cz/cweb/reg/MALABYSTRICE,
  • SMS zprávou ve tvaru REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera MALA mezera BYSTRICE mezera CISLOPOPISNE (pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID); velikost písmen nehraje roli, důležité jsou mezery mezi slovy, např. JAN VELKY MALA BYSTRICE 55 nebo JAN VELKY MALA BYSTRICE 55 EVID. SMS odešlete na číslo infokanálu 571 443 570,
  • nebo osobně na obecním úřadě obce.

Bližší informace získáte na webových stránkách obce, informačních letácích či na obecním úřadě obce.