SMS Infokanál obce

Obec Malá Bystřice nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).

Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:

 • plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?
 • plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu?
 • uzavírkách místních komunikací?
 • termínech mimořádných svozů odpadu?
 • konání kulturních a společenských akcí?
 • mimořádných změnách v provozní době OÚ apod.?
 • a další užitečné informace spojené se životem ve Vaší obci?

Zaregistrovat se k odběru SMS infokanálu obce můžete třemi způsoby:

 • online na webové adrese www.infokanal.cz/cweb/reg/MALABYSTRICE,
 • SMS zprávou ve tvaru REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera MALA mezera BYSTRICE mezera CISLOPOPISNE (pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID); velikost písmen nehraje roli, důležité jsou mezery mezi slovy, např. JAN VELKY MALA BYSTRICE 55 nebo JAN VELKY MALA BYSTRICE 55 EVID. SMS odešlete na číslo infokanálu 571 443 570,
 • nebo osobně na obecním úřadě obce.

Bližší informace získáte na webových stránkách obce, informačních letácích či na obecním úřadě obce.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů

V sobotu 30. září 2017 od 8:00 do 9:00 hodin bude u budovy obecního úřadu proveden sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu z domácností. Více informací naleznete v příloze.

Nové vydání zpravodaje — duben 2017

Na webovém sídle, v sekci Zpravodaj, naleznete nové číslo Malobystřického zpravodájku.

Přejít na zpravodaj duben 2017.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů

V působnosti Obecního úřadu bude v naší obci proveden sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácnosti. Sběr bude proveden v sobotu 29. dubna 2017 u budovy Obecního úřadu v Malé Bystřici od 8:00–9:00 hod.

Žádáme občany o dodržení uvedeného termínu! Po ukončení již nebude možné odpady odevzdat, neboť sběrová a svozová technika bude přesouvána do dalších obcí našeho regionu.

Na uvedeném místě bude moci každý občan trvale bydlící v Malé Bystřici a majitel rekreační chaty nebo chalupy v katastrálním území Malá Bystřice, bezplatně odevzdat k likvidaci odpady z domácností v následujícím sortimentu:

NEBEZPEČNÉ:

 • olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky, znečistěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečistěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory, rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče, opotřebované pneumatiky.

VELKOOBJEMOVÉ:

 • matrace, koberce, linolea, WC mísy, umyvadla, kočárky, křesla, gauče, staré oděvy a boty apod.

Podnikatelé mohou po dohodě s obecním úřadem odpady odevzdat za úhradu dle ceníku.

Jelikož jsou sběry v naší obci organizovány každoročně, není důvod, aby některé z těchto odpadů končily v popelnicích, kamnech nebo dokonce ve volné přírodě!

Kontejner pro velkoobjemový odpad bude přistaven k obecnímu úřadu ve středu 26. 4. 2017. Občanům, kteří nemohou vlastními prostředky odpady odvézt k obecnímu úřadu, bude odpad na požádání zdarma odvezen (p. Válek – tel.: 737 235 158).

Termíny odvozů od občanů prostředky obecního úřadu: horní konec a Malenov: středa 26. 4., dolní konec: čtvrtek 27. 4., Santov: pátek 28. 4. 2017.

Další odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů bude v říjnu 2017.

Upozorňujeme občany, že stavební odpad (suť, lepenky, střešní krytina apod.) nebude sbírán.

Povinné očkování psů a koček

Povinné očkování psů a koček proti vzteklině se v naší obci uskuteční v sobotu 1. dubna v následujících časech:

 • Malenov — 15:45 hod.
 • Santov — 16:15 hod.
 • U Kočíbů — 16:45 hod.
 • V Údolí — 17:00 hod.
 • U Bušů — 17:15 hod.

Cena očkování je 150 Kč. Možnost vakcinace i proti jiným onemocněním, odčervení a jiné podle požadavků majitele zvířete.

Nové vydání zpravodaje — březen 2017

Na webovém sídle, v sekci Zpravodaj, naleznete nové číslo Malobystřického zpravodájku.

Přejít na zpravodaj březen 2017.

Nové vydání zpravodaje — únor 2017

Na webovém sídle, v sekci Zpravodaj, naleznete nové číslo Malobystřického zpravodájku.

Přejít na zpravodaj únor 2017.

Služba domácího hospice Děvětsil

Od ledna 2016 nabízí vsetínská Diakonie ve Vsetíně a okolí novou službu — je jí domácí hospic DEVĚTSIL. Domácí hospicová péče je určena nevyléčitelně nemocným a umírajícím a jejich rodinám, které se rozhodly o svého blízkého pečovat v domácím prostředí. Odborný tým pracovníků pomůže zvládnout péči tak, aby nemocný netrpěl bolestmi, aby byla zachována jeho důstojnost a co nejvyšší kvalita jeho života, tak aby závěr života mohl strávit doma, obklopen blízkými.

Služba domácího hospice DEVĚTSIL sídlí na Vsetíně, na Smetanově ulici 1484 v 7. poschodí věžového domu, kontakty jsou: telefon 731 640 764 nebo e-mail: devetsil@diakonie.cz.

Zájezd do Jeseníků

Obecní úřad Malá Bystřice pořádá v neděli 28. května 2017 zájezd do Velký Losin a k přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně. Více informací naleznete na přiloženém prospektu.

Zájezd -- Dlouhé Stráně a Velké Losiny

Zájezd — Dlouhé Stráně a Velké Losiny

 

Zápis do MŠ Pramínek + logopedická třída

Informace k legislativním změnám týkající se zápisu do Mateřská školy Pramínek, Valašská Bystřice

Novela školského zákona 561/2004 Sb. ve znění účinném od 1. 1. 2017 a s ní související právní předpisy přinesly do oblasti předškolního vzdělávání několik zásadních změn, které mají zásadní dopad na začátek i průběh vzdělávání dětí v mateřské škole.

 • Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dostáhnou věku 5 let. Rodiče však mají právo své dítě podle zákonem stanovených podmínek vzdělávat individuálně doma. O povolení a ukončení individuálního vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy.
 • Obce mají povinnost určit spádové oblasti pro mateřské školy. Tento krok má rodičům čtyřletých dětí zajistit od 1. září 2017 místo v mateřské škole minimálně v místě jejich bydliště až do výše kapacity mateřské školy. Rodiče mají samozřejmě stále možnost přihlásit své dítě do jakékoli jiné mateřské školy. O přijetí dítěte, tak jako doposud, rozhoduje ředitelka mateřské školy.
 • Od 1. září roku 2018 by měla být zajištěna místa v mateřské škole pro děti tříleté a od roku 2020 pro děti dvouleté. S tím souvisí nutnost úprav prostředí předškolního zařízení tak, aby vyhovovalo po bezpečnostní, prostorové, hygienické i personální stránce.
 • Termín zápisu do mateřské školy se přesouvá na měsíc květen, z toho důvodu budou podrobnější informace včetně vyhlášení kritérií přijetí dítěte do Mateřské školy uvedeny v dubnovém výtisku Valašskobystřického zpravodaje a na internetových stránkách školky.
 • Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným se přiznávají na základě vyšetření v poradenském centru podpůrná opatření členěná do pěti stupňů. To se týká především dětí, které při vzdělávání potřebují speciálně pedagogickou podporu, tedy dětí začleňovaných do mateřské školy individuálně a skupinově. Skupinovou integraci máme výborně nastavenou ve Speciální logopedické třídě. Metodickou činnost zde pravidelně vykonává PaedDr. Iveta Odstrčilíková, vedoucí speciální pedagog ze Speciálně pedagogického centra ve Valašském Meziříčí. Do této třídy na školní rok 2017/2018 opět přijímáme děti s vážnými vadami řeči. Pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo tuto třídu, nebo zcela přesně nevíte, zda Vaše dítě speciální péči potřebuje, kontaktuje nás. Rádi Vám pomůžeme najít optimální řešení.

Mgr. Věra Matoušková, ředitelka MŠ Pramínek