Daň z nemovitosti

V Malé Bystřici proběhla v minulých letech pozemková úprava. Tato pozemková úprava nabyla právní moci dne 20. února 2015.

Majitelé pozemků a nemovitostí v Malé Bystřici jsou proto povinni podat přiznání k dani z nemovitosti, ve kterém uvedou nová parcelní čísla a výměry pozemků.

Nová přiznání je nutné podat do 31. ledna 2016.

Tiskopisy jsou k dostání v budově obecního úřadu.