Pozvánka na 8. zasedání zastupitelstva obce

Starosta obce Malá Bystřice svolává podle § 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a doplňků 8. zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, které se bude konat v pondělí 29. 2. 2016 v 16.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program:

  1. Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí týkající se vedení nízkého napětí
  2. Rekonstrukce vedení nízkého napětí v obci Malá Bystřice v předpokládané délce 3 km
  3. SWOT analýza obce Malá Bystřice
  4. Různé

Podle §93, odst. 2 zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a doplňků je zasedání zastupitelstva obce veřejné.