Archiv pro zvolené období

Povinné očkování psů a koček

Povinné očkování psů a koček proti vzteklině se v naší obci uskuteční v sobotu 1. dubna v následujících časech:

  • Malenov — 15:45 hod.
  • Santov — 16:15 hod.
  • U Kočíbů — 16:45 hod.
  • V Údolí — 17:00 hod.
  • U Bušů — 17:15 hod.

Cena očkování je 150 Kč. Možnost vakcinace i proti jiným onemocněním, odčervení a jiné podle požadavků majitele zvířete.

Nové vydání zpravodaje — březen 2017

Na webovém sídle, v sekci Zpravodaj, naleznete nové číslo Malobystřického zpravodájku.

Přejít na zpravodaj březen 2017.

Zájezd do Jeseníků je již obsazen

Zájezd do Velký Losin a k přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně v neděli 28. května 2017 je již obsazen. Aktuálně zapisujeme již jen případné náhradníky. Děkujeme za velký zájem.

Nové vydání zpravodaje — únor 2017

Na webovém sídle, v sekci Zpravodaj, naleznete nové číslo Malobystřického zpravodájku.

Přejít na zpravodaj únor 2017.

Služba domácího hospice Děvětsil

Od ledna 2016 nabízí vsetínská Diakonie ve Vsetíně a okolí novou službu — je jí domácí hospic DEVĚTSIL. Domácí hospicová péče je určena nevyléčitelně nemocným a umírajícím a jejich rodinám, které se rozhodly o svého blízkého pečovat v domácím prostředí. Odborný tým pracovníků pomůže zvládnout péči tak, aby nemocný netrpěl bolestmi, aby byla zachována jeho důstojnost a co nejvyšší kvalita jeho života, tak aby závěr života mohl strávit doma, obklopen blízkými.

Služba domácího hospice DEVĚTSIL sídlí na Vsetíně, na Smetanově ulici 1484 v 7. poschodí věžového domu, kontakty jsou: telefon 731 640 764 nebo e-mail: devetsil@diakonie.cz.

Zájezd do Jeseníků

Obecní úřad Malá Bystřice pořádá v neděli 28. května 2017 zájezd do Velký Losin a k přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně. Více informací naleznete na přiloženém prospektu.

Zájezd -- Dlouhé Stráně a Velké Losiny

Zájezd — Dlouhé Stráně a Velké Losiny

 

Zápis do MŠ Pramínek + logopedická třída

Informace k legislativním změnám týkající se zápisu do Mateřská školy Pramínek, Valašská Bystřice

Novela školského zákona 561/2004 Sb. ve znění účinném od 1. 1. 2017 a s ní související právní předpisy přinesly do oblasti předškolního vzdělávání několik zásadních změn, které mají zásadní dopad na začátek i průběh vzdělávání dětí v mateřské škole.

  • Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dostáhnou věku 5 let. Rodiče však mají právo své dítě podle zákonem stanovených podmínek vzdělávat individuálně doma. O povolení a ukončení individuálního vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy.
  • Obce mají povinnost určit spádové oblasti pro mateřské školy. Tento krok má rodičům čtyřletých dětí zajistit od 1. září 2017 místo v mateřské škole minimálně v místě jejich bydliště až do výše kapacity mateřské školy. Rodiče mají samozřejmě stále možnost přihlásit své dítě do jakékoli jiné mateřské školy. O přijetí dítěte, tak jako doposud, rozhoduje ředitelka mateřské školy.
  • Od 1. září roku 2018 by měla být zajištěna místa v mateřské škole pro děti tříleté a od roku 2020 pro děti dvouleté. S tím souvisí nutnost úprav prostředí předškolního zařízení tak, aby vyhovovalo po bezpečnostní, prostorové, hygienické i personální stránce.
  • Termín zápisu do mateřské školy se přesouvá na měsíc květen, z toho důvodu budou podrobnější informace včetně vyhlášení kritérií přijetí dítěte do Mateřské školy uvedeny v dubnovém výtisku Valašskobystřického zpravodaje a na internetových stránkách školky.
  • Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným se přiznávají na základě vyšetření v poradenském centru podpůrná opatření členěná do pěti stupňů. To se týká především dětí, které při vzdělávání potřebují speciálně pedagogickou podporu, tedy dětí začleňovaných do mateřské školy individuálně a skupinově. Skupinovou integraci máme výborně nastavenou ve Speciální logopedické třídě. Metodickou činnost zde pravidelně vykonává PaedDr. Iveta Odstrčilíková, vedoucí speciální pedagog ze Speciálně pedagogického centra ve Valašském Meziříčí. Do této třídy na školní rok 2017/2018 opět přijímáme děti s vážnými vadami řeči. Pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo tuto třídu, nebo zcela přesně nevíte, zda Vaše dítě speciální péči potřebuje, kontaktuje nás. Rádi Vám pomůžeme najít optimální řešení.

Mgr. Věra Matoušková, ředitelka MŠ Pramínek

Nové fotoalbum: Dětský karneval

V sekci Fotogalerie, v části “Kulturní a společenské události”, naleznete nové fotoalbum, a to z Dětského karnevalu, který se konal v sobotu 18. února 2017.

Zobrazit fotoalbum z dětského karnevalu.

Dětský karneval

Všechny děti srdečně zveme na dětský karneval, který se koná v sobotu 18. února 2017 v sále hasičské zbrojnice.

Můžete se těšit na soutěže, odměny a hlavně spoustu zábavy.

Nové vydání zpravodaje — leden 2017

Na webovém sídle, v sekci Zpravodaj, naleznete nové číslo Malobystřického zpravodájku.

Přejít na zpravodaj leden 2017.