Výsledky Tříkrálové sbírky v roce 2017

Ve dnech 6. a 7. ledna 2017 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka, a to pod záštitou Charity Valašské Meziříčí. Na oficiálních stránkách Sbírky se vyčísluje hodnota darů společně za Valašskou i Malou Bystřici. V letošním roce obyvatelé těchto vesnic věnovali na dobrou věc částku 121 200 Kč (v loňském roce bylo vybráno 116 587 Kč). Po rozpečetění malobystřické pokladničky se organizátoři dopočítali krásné částky 11 313 Kč. Celková hodnota vykoledovaných darů v celé republice činila ke dni 17. 1. 2017 částku 61 499 557 Kč.

Chtěla bych na tomto místě poděkovat především paní Radce Zezulkové za organizaci Tříkrálové sbírky v naší obci, ale také vyjádřit velký obdiv koledníkům, které v jejich snažení nezastavil ani velký mráz. Nepřízeň počasí je nijak nezaskočila a s doslova nasazením vlastního zdraví se jim podařilo vybrat tuto krásnou částku. Jmenovitě se jednalo o Haničku Kotrlovou, Adélku Zezulkovou a Patrika Hlaváče. Velké díky samozřejmě patří také Vám, občanům Malé Bystřice, za štědrost, vlídnost a ochotu pomoci.

Výnos Tříkrálové sbírky, který v roce 2017 obdržela Charita Valašské Meziříčí, bude využit na následující účely:

  • přímou pomoc lidem v akutní nouzi,
  • finanční podporu pro Centrum sociálně-materiální pomoci,
  • spolufinancování projektu „Děti na pomoc aktivnímu stáří“ – zbudování zahrady při Charitním domě pokojného stáří ve Valašské Bystřici,
  • kompenzační pomůcky a doplnění potřebného vybavení pro Pečovatelskou službu v Rožnově pod Radhoštěm a Kelči.

Pokud vás koledníci nezastihli doma nebo chcete sbírku podpořit celoročně, můžete zaslat dárcovskou SMS ve tvaru: DMS ROK KOLEDA na číslo 87 777 a každý měsíc vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Ing. Alena Válková

putlockerscappadocia tours