Zápis do MŠ Pramínek + logopedická třída

Informace k legislativním změnám týkající se zápisu do Mateřská školy Pramínek, Valašská Bystřice

Novela školského zákona 561/2004 Sb. ve znění účinném od 1. 1. 2017 a s ní související právní předpisy přinesly do oblasti předškolního vzdělávání několik zásadních změn, které mají zásadní dopad na začátek i průběh vzdělávání dětí v mateřské škole.

  • Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dostáhnou věku 5 let. Rodiče však mají právo své dítě podle zákonem stanovených podmínek vzdělávat individuálně doma. O povolení a ukončení individuálního vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy.
  • Obce mají povinnost určit spádové oblasti pro mateřské školy. Tento krok má rodičům čtyřletých dětí zajistit od 1. září 2017 místo v mateřské škole minimálně v místě jejich bydliště až do výše kapacity mateřské školy. Rodiče mají samozřejmě stále možnost přihlásit své dítě do jakékoli jiné mateřské školy. O přijetí dítěte, tak jako doposud, rozhoduje ředitelka mateřské školy.
  • Od 1. září roku 2018 by měla být zajištěna místa v mateřské škole pro děti tříleté a od roku 2020 pro děti dvouleté. S tím souvisí nutnost úprav prostředí předškolního zařízení tak, aby vyhovovalo po bezpečnostní, prostorové, hygienické i personální stránce.
  • Termín zápisu do mateřské školy se přesouvá na měsíc květen, z toho důvodu budou podrobnější informace včetně vyhlášení kritérií přijetí dítěte do Mateřské školy uvedeny v dubnovém výtisku Valašskobystřického zpravodaje a na internetových stránkách školky.
  • Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům nadaným se přiznávají na základě vyšetření v poradenském centru podpůrná opatření členěná do pěti stupňů. To se týká především dětí, které při vzdělávání potřebují speciálně pedagogickou podporu, tedy dětí začleňovaných do mateřské školy individuálně a skupinově. Skupinovou integraci máme výborně nastavenou ve Speciální logopedické třídě. Metodickou činnost zde pravidelně vykonává PaedDr. Iveta Odstrčilíková, vedoucí speciální pedagog ze Speciálně pedagogického centra ve Valašském Meziříčí. Do této třídy na školní rok 2017/2018 opět přijímáme děti s vážnými vadami řeči. Pokud máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo tuto třídu, nebo zcela přesně nevíte, zda Vaše dítě speciální péči potřebuje, kontaktuje nás. Rádi Vám pomůžeme najít optimální řešení.

Mgr. Věra Matoušková, ředitelka MŠ Pramínek

putlockerscappadocia tours