Tříkrálová sbírka 2019

Charita opět po roce vyšle Tříkrálové koledníky, kteří přinesou požehnání do všech dní nového roku 2019. V rámci koledy je možné přispět do kasičky na pomoc lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci.
V naší obci se koleda uskuteční ve dnech 4. – 5. ledna 2019.