Výsledek Tříkrálové sbírky v naší obci

V letošním roce se koledníkům v naší obci podařilo vybrat krásnou částku 12.247 Kč. Je to opět více než vloni, za což všem patří velké poděkování. Za výslednou částkou je totiž skryto velké úsilí koledníků, obětavost paní Radky Zezulkové a v neposlední řadě štědrost a ochota pomoci vás všech, co jste přispěli finančním obnosem.
Celková hodnota darů společně za Valašskou i Malou Bystřici činila 123.598 Kč.

V roce 2018 budou dary využity na pomoc lidem v akutní nouzi; na podporu provozu centra sociálně-materiální pomoci; na provedení druhé etapy oprav objektu, ve kterém sídlí služby pro lidi bez domova a na opravy druhé části komunikačního systému sestra-pacient v Charitativním domě pokojného stáří ve Valašské Bystřici.