Archiv pro zvolené období

Mikulášská besídka 2019

Srdečně zveme všechny děti spolu s rodiči nebo prarodiči v sobotu 7. prosince od 14:30 hod. na Mikulášskou besídku.
Akce se uskuteční v sále Hasičské zbrojnice na Malé Bystřici. Pro děti je připravena spousta soutěží, her a zábavy. Měly by si připravit nějakou pěknou básničku nebo písničku pro Mikuláše s družinou.

Nový způsob třídění odpadu v naší obci

Od 1. října 2019 jsme změnili odvozce a odběratele odpadu. Vše nám bude zajišťovat firma Technické služby Vsetín. Ke změně systému nás dovedla potřeba, ale také povinnost, třídění odpadu.

Začneme fungovat v režimu individuálního svozu vytříděného plastu v pytlech. Během druhé poloviny měsíce září dostane každý označené žluté pytle na plast. Ty budou následně sváženy v předem dané termíny od místa vašeho běžného svozu komunálního odpadu. Při nedostatku pytlů lze vše domluvit na obecním úřadu. Obec bude platit dle počtu pytlů, proto prosím všechny vámi vytříděné plasty zmáčkněte, zamezíme tak zbytečnému nárůstu ceny za počty pytlů, která by se pak mohla odrazit ve změně ročního poplatku za odpad. Zde je nutno osvětlit ještě jednu věc — obec, která se takto zapojí do sběru plastu, získává nárok na odměnu, ta je v tomto roce stanovena na 6 960 Kč za tunu vytříděného plastu. Takže motivace pro poctivé třídění je zajímavá a je tedy nerozumné hodit plasty do komunálního odpadu, za který obec zaplatí.

V rámci plastů je nasmlouvané i vytřídění nápojových plechovek (také zešlápnuté), které budou patřit do žlutých pytlů. Pro chataře budou na vytřízený plast k dispozici velké žluté popelnice rozmístěné po obci. Tyto popelnice nejsou určeny pro žluté pytle. Proběhla by totiž dvojí platba, za kus popelnice i za pytel vydaný ze skladu.

Pro svoz směsného komunálního odpadu (dále SKO) jsou dodrženy termíny, na které jste zvyklí. Mění se jen způsob platby za SKO. Budeme platit od kusu vyvezené popelnice. Tedy stane se nepřípustné, aby se na svozu objevila polovina plné popelnice, či se v popelnici pro SKO nalézali suroviny, které máte možnost třídit — tedy především sklo a plast. Jsme zákonem nuceni omezit produkci SKO a třídění je cesta, jak toho dosáhnout.

Třídění směsného skla by mělo být o kousek jednodušší. V minulém roce jsme byli druzí v množství vytříděného skla na počet obyvatel ve Vsetínském okrese. Za odměnu, aby se vám zkrátila cesta ke kontejneru, budou po obci rozmístěny další nádoby na směsné sklo. I za tuto komoditu získává obec odměnu, není již tak vysoká, ale hlavní myšlenka je dostat sklo z komunálního odpadu, který se pro nás stává nejdražší.

Další komoditou, kterou je možno vytřídit, jsou směsné oleje. Ty bude možno předat u obecního úřadu v uzavřené plastové PET láhvi.

Při jakýchkoli pochybnostech či dotazech se můžete informovat na obecním úřadě.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů

V působnosti Obecního úřadu bude v naší obci proveden sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácnosti. Sběr bude proveden v sobotu 5. října 2019 u budovy Obecního úřadu v Malé Bystřici od 8.00–9.00 hod.

Žádáme občany o dodržení uvedeného termínu! Po ukončení již nebude možné odpady odevzdat, neboť sběrová a svozová technika bude přesouvána do dalších obcí našeho regionu.

Na uvedeném místě bude moci každý občan trvale bydlící v Malé Bystřici a majitel rekreační chaty nebo chalupy v katastrálním území Malá Bystřice, bezplatně odevzdat k likvidaci odpady z domácností v následujícím sortimentu:

NEBEZPEČNÉ:

 • olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky, znečistěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečistěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory, rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče, opotřebované pneumatiky.

VELKOOBJEMOVÉ:

 • matrace, koberce, linolea, WC mísy, umyvadla, kočárky, křesla, gauče, staré oděvy a boty apod.

Podnikatelé mohou po dohodě s vedením obce odpady odevzdat za úhradu dle ceníku.

Jelikož jsou sběry v naší obci organizovány každoročně, není důvod, aby některé z těchto odpadů končily v popelnicích, kamnech nebo dokonce ve volné přírodě!

Občanům, kteří nemohou vlastními prostředky odpady odvézt k obecnímu úřadu, bude odpad na požádání zdarma odvezen (p. Válek – tel.: 737 235 158).

Termíny odvozů od občanů prostředky obecního úřadu: Santov: úterý 1. 10.., horní konec a Malenov: středa 2. 10., dolní konec: čtvrtek 3. 10. 2019.

Další odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů bude v dubnu 2020.

Upozorňujeme občany, že stavební odpad (suť, okna, lepenky, střešní krytina apod.) nebude sbírán.

Nová otevírací doba prodejny COOP Malá Bystřice

Prodejna COOP Malá Bystřice oznamuje, že od 2. září 2019 má novou otevírací dobu.

Pondělí, Středa, Čtvrtek, Pátek 7:30 – 15:00
Úterý 7:30 – 12:00
Sobota 7:00 – 10:00

Nové vydání zpravodaje — červenec+srpen 2019

Na webovém sídle, v sekci Zpravodaj, naleznete nové číslo Malobystřického zpravodájku.

Přejít na zpravodaj červenec+srpen 2019.

Povodně v detailech

Ve středu 5. 6. 2019 v 15.30 byl v naší obci dosažen 3. povodňový stupeň, což je upozornění na extrémní st. nebezpečí. Průtok potoku vystoupal až na 24,2 m3.s-1 a hladina se zastavila na 89 cm. Ve 14.37 dostáváme na obecním úřadě zprávu o zaplavení cesty v oblastech pod bývalou restaurací V Údolí a asi 100 m nad obecním úřadem směrem na Vsetín.Následuje několik obdivuhodných časových detailů, které stojí za pozornost. Do dvaceti minut byla kompletní výjezdová jednotka dobrovolných hasičů. Cestu přes obec, ačkoli se stala zcela neprůjezdnou, se nám nepovedlo uzavřít, tak jsme provoz odkláněli vlastními silami přes Santov.

Během dvou následujících hodin již pracovaly na vzniklých sesuvech kamení dva bagry a dva traktory. Prvotní byla snaha prokopat propustky nad obecní budovou, aby nedošlo k jejímu zaplavení, což se s velkým úsilím všech přítomných povedlo. Další naší prioritou se stala průjezdnost hlavní cesty, a to alespoň jedním jízdním pruhem, čehož bylo dosaženo v 17.50. První den se práce na cestě ukončily ve 21.00. Kompletní dokumentace prvního dne jsme minutu po minutě dokončili ve 22.30.

Druhý den proběhla podrobnější kontrola katastru Malé Bystřice a postupná likvidace škod po velkém dešti. V obci pracoval během dne velký bagr, dva malé bagry, traktor s radlicí, dva traktory s vlečkami a traktor s vyvážečkou. Čistily se propustě a příkopy na Santově, rovnaly se cesty zaplavené kamením, uvolňoval se mostek u Kočibů, odklízela se suť a sesuvy hlíny z chodníku a naplavené bahno na hřišti. Následně se musela opravit jímka u restaurace V Údolí. Odpoledne se na úklidu obce podílelo přes 60 lidí. Paralelně vedle nás pracovala technika Údržby silnic na odklízení suti a bahna z hlavní cesty.
Odklízecí práce a opravy běží ještě i v tyto dny. Zatím máme jen vyčíslení ceny odklízecích prací, které se čerpají z obecního rozpočtu. K datu 31. 7. 2019 jsme na částce: 83 833 Kč.

Tato částka mohla být několikanásobně vyšší, kdybyste nám nepřišli pomoci vy, občané Malé Bystřice. Ještě jednou vám děkujeme za neskutečně velkou pomoc.

Povodně v detailech

Povodně v detailech

Foto: Obecní úřad Malá Bystřice

Povodně v detailech

Povodně v detailech

Foto: Obecní úřad Malá Bystřice

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v obci Malá Bystřice

Zájezd pořádaný obcí

Na 18. května si pro vás obecní úřad připravil obecní zájezd. Při výběru trasy jsme měli na mysli všechny věkové kategorie: zámek Hradec nad Moravicí, památník v Hrabyni, Landek – hornické muzeum, muzeum báňské záchranné služby.

INFORMACE K ZÁJEZDU

 • KDY: 18. 5. 2019, 6.30
 • NÁSTUPNÍ MÍSTA: U Revíru,
  U Kočíbů, U Bušů
 • CENA: 200 Kč za osobu (v ceně je autobusová doprava, vstupné na zámek a do Landeku)
 • Přihlášky a platba na obecním úřadě

V zámku Hradec nad Moravicí, kde je na 9.00 zamluvena prohlídka základního okruhu, je také možnost zdolat vyhlídkovou věž nebo se projít po zámeckých zahradách či jen tak posedět v zámecké kavárně.

Poté je naplánovaná krátká půlhodinová zastávka v Hrabyni u Památníku 2. světové války. Dále nás od 16.00 čeká exkurze do dolů v Hornickém muzeu Landek a prohlídka expozice muzea báňské záchranné služby. V tomto areálu je rozlehlý park, kde se nachází těžební stroje. Na techniku je možno i vylézt, zvažte vhodné oblečení, zejména tedy u dětí. Návrat domů dle domluvy. Moc se těšíme a doufáme v hojnou účast.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů

V působnosti Obecního úřadu bude v naší obci proveden sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácnosti. Sběr bude proveden v sobotu 27. dubna 2019 u budovy Obecního úřadu v Malé Bystřici od 8.00–9.00 hod.

Žádáme občany o dodržení uvedeného termínu! Po ukončení již nebude možné odpady odevzdat, neboť sběrová a svozová technika bude přesouvána do dalších obcí našeho regionu.

Na uvedeném místě bude moci každý občan trvale bydlící v Malé Bystřici a majitel rekreační chaty nebo chalupy v katastrálním území Malá Bystřice, bezplatně odevzdat k likvidaci odpady z domácností v následujícím sortimentu:

NEBEZPEČNÉ:

 • olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky, znečistěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečistěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory, rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče, opotřebované pneumatiky.

VELKOOBJEMOVÉ:

 • matrace, koberce, linolea, WC mísy, umyvadla, kočárky, křesla, gauče, staré oděvy a boty apod.

Podnikatelé mohou po dohodě s vedením obce odpady odevzdat za úhradu dle ceníku.

Jelikož jsou sběry v naší obci organizovány každoročně, není důvod, aby některé z těchto odpadů končily v popelnicích, kamnech nebo dokonce ve volné přírodě!

Občanům, kteří nemohou vlastními prostředky odpady odvézt k obecnímu úřadu, bude odpad na požádání zdarma odvezen (p. Válek – tel.: 737 235 158).

Termíny odvozů od občanů prostředky obecního úřadu: Santov: úterý 23. 4., horní konec a Malenov: středa 24. 4., dolní konec: čtvrtek 25. 4. 2019.

Další odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů bude v říjnu 2019.

Upozorňujeme občany, že stavební odpad (suť, lepenky, střešní krytina apod.) nebude sbírán.

Platba místních poplatků v roce 2019

V platbě místních poplatků na rok 2019 došlo ke změně. Poplatek za odpady se s platností na rok 2019 zvýšil na 500 Kč. Aktuální znění vyhlášek je uvedeno na webových stránkách obce, v sekci „Vyhlášky a nařízení“.

POPLATEK ZA ODPADY
Částka je stanovena na 500 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci a za rekreační chalupu či objekt na katastru obce, viz obecně závazná vyhláška 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů a její příloha pro rok 2019. Od poplatku jsou osvobozeni: dítě do 3. roku věku, každé třetí a další dítě do 18. roku věku a fyzické osoby, které se prokazatelně zdržují v zahraničí v kalendářním roce déle než 6 měsíců. Splatnost poplatku je do 30. 4. 2019.

Platit je možné v hotovosti v době úředních hodin na obecním úřadě nebo bezhotovostní platbou:

 • číslo účtu: 10723851/0100
 • variabilní symbol: uveďte prosím evidenční či popisné číslo, např. 036 (evidenční číslo chaty), 36 (popisné číslo objektu)

PES
Poplatek za prvního a druhého psa je 50 Kč, za třetího a každého dalšího psa 100 Kč, viz obecně závazná vyhláška 2/2015 o místních poplatcích. Splatnost poplatku je do 30. 4. 2019.