Nový způsob třídění odpadu v naší obci

Od 1. října 2019 jsme změnili odvozce a odběratele odpadu. Vše nám bude zajišťovat firma Technické služby Vsetín. Ke změně systému nás dovedla potřeba, ale také povinnost, třídění odpadu.

Začneme fungovat v režimu individuálního svozu vytříděného plastu v pytlech. Během druhé poloviny měsíce září dostane každý označené žluté pytle na plast. Ty budou následně sváženy v předem dané termíny od místa vašeho běžného svozu komunálního odpadu. Při nedostatku pytlů lze vše domluvit na obecním úřadu. Obec bude platit dle počtu pytlů, proto prosím všechny vámi vytříděné plasty zmáčkněte, zamezíme tak zbytečnému nárůstu ceny za počty pytlů, která by se pak mohla odrazit ve změně ročního poplatku za odpad. Zde je nutno osvětlit ještě jednu věc — obec, která se takto zapojí do sběru plastu, získává nárok na odměnu, ta je v tomto roce stanovena na 6 960 Kč za tunu vytříděného plastu. Takže motivace pro poctivé třídění je zajímavá a je tedy nerozumné hodit plasty do komunálního odpadu, za který obec zaplatí.

V rámci plastů je nasmlouvané i vytřídění nápojových plechovek (také zešlápnuté), které budou patřit do žlutých pytlů. Pro chataře budou na vytřízený plast k dispozici velké žluté popelnice rozmístěné po obci. Tyto popelnice nejsou určeny pro žluté pytle. Proběhla by totiž dvojí platba, za kus popelnice i za pytel vydaný ze skladu.

Pro svoz směsného komunálního odpadu (dále SKO) jsou dodrženy termíny, na které jste zvyklí. Mění se jen způsob platby za SKO. Budeme platit od kusu vyvezené popelnice. Tedy stane se nepřípustné, aby se na svozu objevila polovina plné popelnice, či se v popelnici pro SKO nalézali suroviny, které máte možnost třídit — tedy především sklo a plast. Jsme zákonem nuceni omezit produkci SKO a třídění je cesta, jak toho dosáhnout.

Třídění směsného skla by mělo být o kousek jednodušší. V minulém roce jsme byli druzí v množství vytříděného skla na počet obyvatel ve Vsetínském okrese. Za odměnu, aby se vám zkrátila cesta ke kontejneru, budou po obci rozmístěny další nádoby na směsné sklo. I za tuto komoditu získává obec odměnu, není již tak vysoká, ale hlavní myšlenka je dostat sklo z komunálního odpadu, který se pro nás stává nejdražší.

Další komoditou, kterou je možno vytřídit, jsou směsné oleje. Ty bude možno předat u obecního úřadu v uzavřené plastové PET láhvi.

Při jakýchkoli pochybnostech či dotazech se můžete informovat na obecním úřadě.