Povodně v detailech

Ve středu 5. 6. 2019 v 15.30 byl v naší obci dosažen 3. povodňový stupeň, což je upozornění na extrémní st. nebezpečí. Průtok potoku vystoupal až na 24,2 m3.s-1 a hladina se zastavila na 89 cm. Ve 14.37 dostáváme na obecním úřadě zprávu o zaplavení cesty v oblastech pod bývalou restaurací V Údolí a asi 100 m nad obecním úřadem směrem na Vsetín.Následuje několik obdivuhodných časových detailů, které stojí za pozornost. Do dvaceti minut byla kompletní výjezdová jednotka dobrovolných hasičů. Cestu přes obec, ačkoli se stala zcela neprůjezdnou, se nám nepovedlo uzavřít, tak jsme provoz odkláněli vlastními silami přes Santov.

Během dvou následujících hodin již pracovaly na vzniklých sesuvech kamení dva bagry a dva traktory. Prvotní byla snaha prokopat propustky nad obecní budovou, aby nedošlo k jejímu zaplavení, což se s velkým úsilím všech přítomných povedlo. Další naší prioritou se stala průjezdnost hlavní cesty, a to alespoň jedním jízdním pruhem, čehož bylo dosaženo v 17.50. První den se práce na cestě ukončily ve 21.00. Kompletní dokumentace prvního dne jsme minutu po minutě dokončili ve 22.30.

Druhý den proběhla podrobnější kontrola katastru Malé Bystřice a postupná likvidace škod po velkém dešti. V obci pracoval během dne velký bagr, dva malé bagry, traktor s radlicí, dva traktory s vlečkami a traktor s vyvážečkou. Čistily se propustě a příkopy na Santově, rovnaly se cesty zaplavené kamením, uvolňoval se mostek u Kočibů, odklízela se suť a sesuvy hlíny z chodníku a naplavené bahno na hřišti. Následně se musela opravit jímka u restaurace V Údolí. Odpoledne se na úklidu obce podílelo přes 60 lidí. Paralelně vedle nás pracovala technika Údržby silnic na odklízení suti a bahna z hlavní cesty.
Odklízecí práce a opravy běží ještě i v tyto dny. Zatím máme jen vyčíslení ceny odklízecích prací, které se čerpají z obecního rozpočtu. K datu 31. 7. 2019 jsme na částce: 83 833 Kč.

Tato částka mohla být několikanásobně vyšší, kdybyste nám nepřišli pomoci vy, občané Malé Bystřice. Ještě jednou vám děkujeme za neskutečně velkou pomoc.

Povodně v detailech

Povodně v detailech

Foto: Obecní úřad Malá Bystřice

Povodně v detailech

Povodně v detailech

Foto: Obecní úřad Malá Bystřice