Průzkum spokojenosti se sociálními službami

Vážení občané,společně s dalšími obcemi Středního Vsetínska letos pracujeme na plánu, jak v příštích letech zlepšit kvalitu sociálních služeb v mikroregionu. Byli bychom rádi, kdybyste se do jeho tvorby zapojili i vy, a to prostřednictvím tohoto dotazníku. Zajímá nás, jak jste dnes s nabídkou, kvalitou a dostupností služeb spokojeni a co by se dalo zlepšit. Vámi vybrané odpovědi prosím zakřížkujte (v online verzi např. odpovědi zvýrazněte barevně).

Výsledná strategie pro oblast sociálních služeb má co nejlépe odpovídat Vašim potřebám, proto doufáme, že se nám dotazníků vrátí co nejvíce. Vyplněné je můžete odevzdat na Obecním úřadě a v obchodě Jednota Malá Bystřice, případně je naskenovat či nafotit a poslat elektronicky na adresu manazer@mikroregionsv.cz. Dotazník můžete vyplnit také přímo online, odkaz naleznete na stránkách obce www.malabystrice.cz. Dotazníky prosím odevzdávejte do 30. 6. Dotazník je anonymní.

Velice děkujeme za Vaši spolupráci.

Lucie Kotrlová, Dis.