Třídění odpadu pro domácnosti v karanténě

Žádáme občany, jejichž domácnosti byla nařízena karanténa, aby po dobu jejího trvání netřídili odpad.
Obecní úřad jim poskytne plastové pytle na smíšený odpad, které prosíme před odevzdáním dobře zavázat.
Děkujeme.

Telefonní kontakt pro poskytnutí pytlů: pan Válek 737 235 158