Výtěžek Tříkrálové sbírky v naší obci

Výtěžek Tříkrálové sbírky v naší obci byl v letošním roce ve výši 11 767 Kč. Chtěly bychom moc poděkovat skupince koledníků, v čele s jejich vedoucí, za obětavost a čas věnovaný této dobročinné akci. Určitě ale velké poděkovaní patří také vám, občanům Malé Bystřice, za štědrost a ochotu přispět na dobrou věc.
V příloze se nachází tabulka s výtěžky Tříkrálové sbírky Charity Valašské Meziříčí v letech 2018 – 2020.