Nové vydání zpravodaje — číslo 1, rok 2021

Na webovém sídle, v sekci Zpravodaj, naleznete nové číslo Malobystřického zpravodájku.

Přejeme vám pohodové čtení a příjemně strávený čas s naším obecním zpravodájkem.

Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR

Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice

Místní poplatky v roce 2021

POPLATEK ZA ODPADY

Částka je stanovena na 500 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci a za rekreační chalupu či objekt na katastru obce. Od poplatku jsou osvobozeni: dítě do 3. roku věku, každé třetí a další dítě do 18. roku věku a fyzické osoby, které se prokazatelně zdržují v zahraničí v kalendářním roce déle než 6 měsíců. Splatnost poplatku je stanovena do 30. 4. 2021.

Platit je možné v hotovosti v době úředních hodin na obecním úřadě nebo bezhotovostní platbou:

  • číslo účtu: 10723851/0100
  • variabilní symbol: uveďte prosím evidenční či popisné číslo, např. 036 (evidenční číslo chaty, pokud by nastaly problémy, můžete uvést i 36), 36 (popisné číslo objektu)

PES

Poplatek za prvního a druhého psa je 50 Kč, za třetího a každého dalšího psa 100 Kč, Splatnost poplatku je stanovena do 30. 4. 2021. Platit je možné v hotovosti v době úředních hodin na obecním úřadě nebo bezhotovostní platbou:

  • číslo účtu: 10723851/0100
  • variabilní symbol: uveďte prosím evidenční či popisné číslo, např. 036 (evidenční číslo chaty, pokud by nastaly problémy, můžete uvést i 36), 36 (popisné číslo objektu)

Informace od obvodního lékaře

Zdravotní středisko Bystřička, resp. ordinace MUDr. Varmuži, žádá občany, kteří mají 70 či více let a mají zájem se očkovat proti  Covid-19 v ordinaci, aby se nahlásili nejlépe SMS nebo e-mailem. V případě e-mailu nebo SMS uveďte jméno, datum narození, kontakt. Telefonický hovor využijte jen v nejnutnějším případě).

Výsledky Tříkrálové sbírky 2021

V naší obci se v letošním roce podařila vybrat částka 4 695 Kč. Sbírka proběhla od 6. do 23. ledna 2021 a pokladničky byly umístěny na obecním úřadě a v obchodě COOP U Kočíbů. Všem kdo přispěli lidem v nouzi děkujeme.
A kdo by chtěl, může ještě do 30. dubna 2021 darovat online na www.trikralovasbirka.cz.

Kompletní výsledky všech obcí naleznete na odkaze Výsledky TKS

Tříkrálová sbírka 2021

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace se letos bohužel Tříkrálová sbírka v tradiční podobě neuskuteční. Koledníci nebudou obcházet Vaše domovy, ale jsou připraveny náhradní možnosti, jak bude možné na sbírku přispět.

Koleda proběhne od 6. – 24. ledna.
A jak bude možné se Tříkrálové sbírky účastnit?
– Přispět budete moci online na internetovém odkaze www.trikralovasbirka.cz. Zde po vyplnění částky a PSČ dárce příspěvek podpoří přímo konkrétní Charitu.
– Dále bude možné přispět prostřednictvím DMS (dárcovská SMS).
– A pro všechny, kteří se moc neorientují ve virtuálním světě, budou přichystány zapečetěné kasičky. U nás v obci budou k dispozici na obecním úřadě a v obchodě COOP U Kočíbů.

Kompletní informace k letošní netradiční Tříkrálové sbírce naleznete na oficiálním plakátku vpravo.

Nové jízdní řády

Upozorňujeme všechny občany, že od 1. ledna 2021 budou platit nové jízdní řády.
Kompletní jízdní řády najdete na odkaze:
https://www.idzk.cz/autobusy/2021

Vpravo najdete výběr jízdních řádů pro Malou Bystřici.

Nové vydání zpravodaje — listopad-prosinec 2020

Na webovém sídle, v sekci Zpravodaj, naleznete nové číslo Malobystřického zpravodájku.

Přejeme vám pohodové čtení a příjemně strávený čas s naším obecním zpravodájkem.

Harmonogram svozu odpadu v první polovině 2021

Na webu obce, v záložce Harmonogram svozu odpadu, najdete aktualizovaný přehled svozu popelnic směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu (plasty a obalové kovy) v první polovině roku 2021.

Uzavření obecního úřadu

Z důvodu nařízení Krajské hygienické stanice ve Zlíně dojde k uzavření Obecního úřadu v Malé Bystřici od 27.11. do 6.12.2020.

Pokyny pro občany v době uzavření obecního úřadu najdete v příloze.

Omlouváme se za případné komplikace a přejeme všem pevné zdraví.