Divadelní vystoupení v naší obci

V sobotu 14. srpna se můžete od 18 hodin těšit na divadelní vystoupení brněnského Divadla Klauniky v naší obci. Představení s názvem Don Kichot de la Anča se uskuteční před obecním úřadem, v případě nepříznivého počasí bude přesunuto do prostor obecního domu V Údolí. Hru režíruje pan Bolek Polívka a v titulní roli se Vám představí přední světový chůdoherec Lennoire Montaine. Vstupné činí 30 Kč a předprodej bude probíhat v úřední dny v čase od 15 do 17 hodin.
V příloze naleznete pozvánku divadla.

Účelová sbírka pro obce zasažené tornádem

Obec Malá Bystřice vyhlašuje ve spolupráci s Mikroregionem Střední Vsetínsko účelovou sbírku pro obce Moravská Nová Ves, Hrušky, Mikulčice a Lužice, zasažené tornádem.

Sbírka potrvá do konce července a finanční dary je možné buď odevzdávat v hotovosti na obecním úřadě, nebo zasílat na transparentní účet u České spořitelny číslo: 6013161329/0800

Transparentnost účtu včetně aktuálního zůstatku je možné zkontrolovat na následujícím odkazu: https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty?fbclid=IwAR0URvIfeych0ynqegvbFhX8DcUncrHMoB8iMCyvwsY6LXx-n65Ipa57sz4#/000000-6013161329/Obec-Ratibor

V případě potřeby je možné dárcům vystavit i potvrzení k odečtu z daní.

Všem dárcům moc děkujeme!!!

Harmonogram svozu odpadu v druhé polovině 2021

Na webu obce, v záložce Harmonogram svozu odpadu, najdete aktualizovaný přehled svozu popelnic směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu (plasty a obalové kovy) v druhé polovině roku 2021.

Zvýšení bezpečnosti chodců a dopravy v obci Malá Bystřice

Publicita projektu: projekt je spolufinancován Evropskou unií. Cílem tohoto projektu je zajistit v obci bezpečnou dopravu do práce a za službami. Snahou je zvýšit podíl udržitelné formy dopravy a to prostřednictvím nového veřejného osvětlení podél chodníku pro pěší u silnice III. třídy.

Zvýšení bezpečnosti chodců a dopravy v obci Malá Bystřice

Oslava výročí 400 let od vzniku naší obce

Srdečně Vás zveme na oslavu výročí vzniku naší obce, která se uskuteční v sobotu 26. června 2021 od 10 hodin před Obecním úřadem v Malé Bystřici.
Je připraven bohatý kulturní program a zábava pro děti. Více o programu naleznete na plakátu v příloze.
Akce proběhne za dodržení protiepidemických opatření.
Těšíme se na Vás.

Nové vydání zpravodaje — číslo 1, rok 2021

Na webovém sídle, v sekci Zpravodaj, naleznete nové číslo Malobystřického zpravodájku.

Přejeme vám pohodové čtení a příjemně strávený čas s naším obecním zpravodájkem.

Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR

Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice

Místní poplatky v roce 2021

POPLATEK ZA ODPADY

Částka je stanovena na 500 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci a za rekreační chalupu či objekt na katastru obce. Od poplatku jsou osvobozeni: dítě do 3. roku věku, každé třetí a další dítě do 18. roku věku a fyzické osoby, které se prokazatelně zdržují v zahraničí v kalendářním roce déle než 6 měsíců. Splatnost poplatku je stanovena do 30. 4. 2021.

Platit je možné v hotovosti v době úředních hodin na obecním úřadě nebo bezhotovostní platbou:

  • číslo účtu: 10723851/0100
  • variabilní symbol: uveďte prosím evidenční či popisné číslo, např. 036 (evidenční číslo chaty, pokud by nastaly problémy, můžete uvést i 36), 36 (popisné číslo objektu)

PES

Poplatek za prvního a druhého psa je 50 Kč, za třetího a každého dalšího psa 100 Kč, Splatnost poplatku je stanovena do 30. 4. 2021. Platit je možné v hotovosti v době úředních hodin na obecním úřadě nebo bezhotovostní platbou:

  • číslo účtu: 10723851/0100
  • variabilní symbol: uveďte prosím evidenční či popisné číslo, např. 036 (evidenční číslo chaty, pokud by nastaly problémy, můžete uvést i 36), 36 (popisné číslo objektu)

Informace od obvodního lékaře

Zdravotní středisko Bystřička, resp. ordinace MUDr. Varmuži, žádá občany, kteří mají 70 či více let a mají zájem se očkovat proti  Covid-19 v ordinaci, aby se nahlásili nejlépe SMS nebo e-mailem. V případě e-mailu nebo SMS uveďte jméno, datum narození, kontakt. Telefonický hovor využijte jen v nejnutnějším případě).

Výsledky Tříkrálové sbírky 2021

V naší obci se v letošním roce podařila vybrat částka 4 695 Kč. Sbírka proběhla od 6. do 23. ledna 2021 a pokladničky byly umístěny na obecním úřadě a v obchodě COOP U Kočíbů. Všem kdo přispěli lidem v nouzi děkujeme.
A kdo by chtěl, může ještě do 30. dubna 2021 darovat online na www.trikralovasbirka.cz.

Kompletní výsledky všech obcí naleznete na odkaze Výsledky TKS