Povodně v detailech

Ve středu 5. 6. 2019 v 15.30 byl v naší obci dosažen 3. povodňový stupeň, což je upozornění na extrémní st. nebezpečí. Průtok potoku vystoupal až na 24,2 m3.s-1 a hladina se zastavila na 89 cm. Ve 14.37 dostáváme na obecním úřadě zprávu o zaplavení cesty v oblastech pod bývalou restaurací V Údolí a asi 100 m nad obecním úřadem směrem na Vsetín.Následuje několik obdivuhodných časových detailů, které stojí za pozornost. Do dvaceti minut byla kompletní výjezdová jednotka dobrovolných hasičů. Cestu přes obec, ačkoli se stala zcela neprůjezdnou, se nám nepovedlo uzavřít, tak jsme provoz odkláněli vlastními silami přes Santov.

Během dvou následujících hodin již pracovaly na vzniklých sesuvech kamení dva bagry a dva traktory. Prvotní byla snaha prokopat propustky nad obecní budovou, aby nedošlo k jejímu zaplavení, což se s velkým úsilím všech přítomných povedlo. Další naší prioritou se stala průjezdnost hlavní cesty, a to alespoň jedním jízdním pruhem, čehož bylo dosaženo v 17.50. První den se práce na cestě ukončily ve 21.00. Kompletní dokumentace prvního dne jsme minutu po minutě dokončili ve 22.30.

Druhý den proběhla podrobnější kontrola katastru Malé Bystřice a postupná likvidace škod po velkém dešti. V obci pracoval během dne velký bagr, dva malé bagry, traktor s radlicí, dva traktory s vlečkami a traktor s vyvážečkou. Čistily se propustě a příkopy na Santově, rovnaly se cesty zaplavené kamením, uvolňoval se mostek u Kočibů, odklízela se suť a sesuvy hlíny z chodníku a naplavené bahno na hřišti. Následně se musela opravit jímka u restaurace V Údolí. Odpoledne se na úklidu obce podílelo přes 60 lidí. Paralelně vedle nás pracovala technika Údržby silnic na odklízení suti a bahna z hlavní cesty.
Odklízecí práce a opravy běží ještě i v tyto dny. Zatím máme jen vyčíslení ceny odklízecích prací, které se čerpají z obecního rozpočtu. K datu 31. 7. 2019 jsme na částce: 83 833 Kč.

Tato částka mohla být několikanásobně vyšší, kdybyste nám nepřišli pomoci vy, občané Malé Bystřice. Ještě jednou vám děkujeme za neskutečně velkou pomoc.

Povodně v detailech

Povodně v detailech

Foto: Obecní úřad Malá Bystřice

Povodně v detailech

Povodně v detailech

Foto: Obecní úřad Malá Bystřice

Zájezd pořádaný obcí

Na 18. května si pro vás obecní úřad připravil obecní zájezd. Při výběru trasy jsme měli na mysli všechny věkové kategorie: zámek Hradec nad Moravicí, památník v Hrabyni, Landek – hornické muzeum, muzeum báňské záchranné služby.

INFORMACE K ZÁJEZDU

  • KDY: 18. 5. 2019, 6.30
  • NÁSTUPNÍ MÍSTA: U Revíru,
    U Kočíbů, U Bušů
  • CENA: 200 Kč za osobu (v ceně je autobusová doprava, vstupné na zámek a do Landeku)
  • Přihlášky a platba na obecním úřadě

V zámku Hradec nad Moravicí, kde je na 9.00 zamluvena prohlídka základního okruhu, je také možnost zdolat vyhlídkovou věž nebo se projít po zámeckých zahradách či jen tak posedět v zámecké kavárně.

Poté je naplánovaná krátká půlhodinová zastávka v Hrabyni u Památníku 2. světové války. Dále nás od 16.00 čeká exkurze do dolů v Hornickém muzeu Landek a prohlídka expozice muzea báňské záchranné služby. V tomto areálu je rozlehlý park, kde se nachází těžební stroje. Na techniku je možno i vylézt, zvažte vhodné oblečení, zejména tedy u dětí. Návrat domů dle domluvy. Moc se těšíme a doufáme v hojnou účast.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů

V působnosti Obecního úřadu bude v naší obci proveden sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácnosti. Sběr bude proveden v sobotu 27. dubna 2019 u budovy Obecního úřadu v Malé Bystřici od 8.00–9.00 hod.

Žádáme občany o dodržení uvedeného termínu! Po ukončení již nebude možné odpady odevzdat, neboť sběrová a svozová technika bude přesouvána do dalších obcí našeho regionu.

Na uvedeném místě bude moci každý občan trvale bydlící v Malé Bystřici a majitel rekreační chaty nebo chalupy v katastrálním území Malá Bystřice, bezplatně odevzdat k likvidaci odpady z domácností v následujícím sortimentu:

NEBEZPEČNÉ:

  • olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky, znečistěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečistěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory, rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče, opotřebované pneumatiky.

VELKOOBJEMOVÉ:

  • matrace, koberce, linolea, WC mísy, umyvadla, kočárky, křesla, gauče, staré oděvy a boty apod.

Podnikatelé mohou po dohodě s vedením obce odpady odevzdat za úhradu dle ceníku.

Jelikož jsou sběry v naší obci organizovány každoročně, není důvod, aby některé z těchto odpadů končily v popelnicích, kamnech nebo dokonce ve volné přírodě!

Občanům, kteří nemohou vlastními prostředky odpady odvézt k obecnímu úřadu, bude odpad na požádání zdarma odvezen (p. Válek – tel.: 737 235 158).

Termíny odvozů od občanů prostředky obecního úřadu: Santov: úterý 23. 4., horní konec a Malenov: středa 24. 4., dolní konec: čtvrtek 25. 4. 2019.

Další odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů bude v říjnu 2019.

Upozorňujeme občany, že stavební odpad (suť, lepenky, střešní krytina apod.) nebude sbírán.

Platba místních poplatků v roce 2019

V platbě místních poplatků na rok 2019 došlo ke změně. Poplatek za odpady se s platností na rok 2019 zvýšil na 500 Kč. Aktuální znění vyhlášek je uvedeno na webových stránkách obce, v sekci „Vyhlášky a nařízení“.

POPLATEK ZA ODPADY
Částka je stanovena na 500 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci a za rekreační chalupu či objekt na katastru obce, viz obecně závazná vyhláška 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů a její příloha pro rok 2019. Od poplatku jsou osvobozeni: dítě do 3. roku věku, každé třetí a další dítě do 18. roku věku a fyzické osoby, které se prokazatelně zdržují v zahraničí v kalendářním roce déle než 6 měsíců. Splatnost poplatku je do 30. 4. 2019.

Platit je možné v hotovosti v době úředních hodin na obecním úřadě nebo bezhotovostní platbou:

  • číslo účtu: 10723851/0100
  • variabilní symbol: uveďte prosím evidenční či popisné číslo, např. 036 (evidenční číslo chaty), 36 (popisné číslo objektu)

PES
Poplatek za prvního a druhého psa je 50 Kč, za třetího a každého dalšího psa 100 Kč, viz obecně závazná vyhláška 2/2015 o místních poplatcích. Splatnost poplatku je do 30. 4. 2019.

Nové vydání zpravodaje — leden+únor 2019

Na webovém sídle, v sekci Zpravodaj, naleznete nové číslo Malobystřického zpravodájku.

Přejít na zpravodaj leden+únor 2019.

Plánované využití darů Tříkrálové sbírky v roce 2019

Údaje o plánovaném využití darů z Tříkrálové sbírky v roce 2019 poskytla Charita Valašské Meziříčí.

Využití darů Tříkrálové sbírky 2018

Údaje o využití darů z Tříkrálové sbírky v roce 2018 poskytla Charita Valašské Meziříčí.

Přání k Vánocům a novému roku

Vážení spoluobčané,

blíží se svátky vánoční a také konec roku 2018. Chci vám poděkovat za spolupráci, bez které by byl život na vesnici nemyslitelný. Jménem svým, ale i jménem všech zastupitelů a zaměstnanců obce Vám přeji pokojné prožití svátků vánočních a pevné zdraví nejen do nadcházejícího roku 2019.

Lucie Kotrlová, starostka obce

Nové vydání zpravodaje — listopad+prosinec 2018

Na webovém sídle, v sekci Zpravodaj, naleznete nové číslo Malobystřického zpravodájku.

Přejít na zpravodaj listopad+prosinec 2018.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce a senátu

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Malá Bystřice a Senátu Parlamentu České republiky ve dnech 5. a 6. října 2018.