Vypínání elektřiny — Malenov

Pro zobrazení informací si prosím otevřete níže přiloženou mapku.

Vypínání elektřiny --Malenov

Vypínání elektřiny — Malenov

Ohlašování pálení — HZS Zlínského kraje

HZS Zlínského kraje má na svých internetových stránkách spuštěnou aplikaci, která mimo telefonické oznámení umožňuje nahlásit občanům i firmám pálení klestí a odpadu prostřednictvím internetu.

Přejít na aplikaci pro Ohlašování pálení — paleni.hzszlk.eu.

Hlášení o pálení je připraveno tím způsobem, že uživatel vyplní do formuláře příslušnou obec, datum a čas pálení, jméno zodpovědné osoby, název zodpovědné organizace, telefon, dále přesné místo a způsob zajištění. V další části upřesní místo podle mapy.

Odesláním vyplněného formuláře je pálení zaevidováno na Krajském operačním a informačním středisku HZS Zlínského kraje. Evidence slouží pro ověření místa pálení pro případ, že ve stejném prostoru bude ohlášen požár. Je však nutné upozornit, že hasiči pálení nepovolují!

Pro občany platí, že jim hlášení důrazně doporučujeme, pro firmy je to povinnost.

Aplikace na stránkách usnadňuje a zdokonaluje evidenci pálení klestí a snižuje tak počet zbytečných výjezdů hasičů. Tento způsob hlášení šetří čas i obsluze operačního a informačního střediska, zejména v sezoně, kdy hasiči během
řešení mimořádných událostí přijímají telefonáty o kontrolovaném pálení.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů

V působnosti Obecního úřadu bude v naší obci proveden sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácnosti.

Sběr bude proveden v sobotu 7. 5. 2016 u budovy Obecního úřadu v Malé Bystřici od 8:00–9:00 hod.

Žádáme občany o dodržení uvedeného termínu! Po ukončení již nebude možné odpady odevzdat, neboť sběrová a svozová technika bude přesouvána do dalších obcí našeho regionu.

Na uvedeném místě bude moci každý občan trvale bydlící v Malé Bystřici a majitel rekreační chaty nebo chalupy v katastrálním území Malá Bystřice, bezplatně odevzdat k likvidaci odpady z domácností v následujícím sortimentu:

NEBEZPEČNÉ:

  • olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky, znečistěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečistěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory, rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče, opotřebované pneumatiky.

VELKOOBJEMOVÉ:

  • matrace, koberce, linolea, WC mísy, umyvadla, kočárky, křesla, gauče, staré oděvy a boty apod.

Podnikatelé mohou po dohodě s obecním úřadem odpady odevzdat za úhradu dle ceníku.

Jelikož jsou sběry v naší obci organizovány každoročně, není důvod, aby některé z těchto odpadů končily v popelnicích, kamnech nebo dokonce ve volné přírodě!

Kontejner pro velkoobjemový odpad bude přistaven k obecnímu úřadu ve středu 4. 5. 2016. Občanům, kteří nemohou vlastními prostředky odpady odvézt k obecnímu úřadu, bude odpad na požádání zdarma odvezen (p. Válek – tel.: 737 235 158).

Termíny odvozů od občanů prostředky obecního úřadu: horní konec – Malenov: středa 4. 5., dolní konec: čtvrtek 5. 5., Santov: pátek 6. 5. 2016.

Další odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů bude v říjnu 2016.

Upozorňujeme občany, že stavební odpad (suť, lepenky, střešní krytina apod.) nebude sbírán.

Povinné očkování psů a koček proti vzteklině

Obecní úřad v Malé Bystřici oznamuje:

povinné očkování psů a koček proti vzteklině se v Malé Bystřici uskuteční v sobotu 2. dubna 2016.

Místa očkování:

  • Malenov (točna): od 16:15 hod.
  • Santov (u rest.): od 16:45 hod.
  • U Kočíbů (parkoviště): od 17:15 hod.
  • V Údolí (parkoviště): od 17:30 hod.
  • U Bušů (aut. zastávka): od 17:45 hod.

Cena za jedno očkování je 150 Kč.

Nezapomeňte si s sebou vzít očkovací průkazy!