Důležité odkazy

Mapový portál

  • Geoportál obce Malá Bystřice — Naleznete zde různé mapy, zobrazení ulic, domů, čísla popisná a evidenční, dále hranice a čísla parcel, katastrální mapu a podkladové mapy. Jednotlivé informační vrstvy lze při výběru různě kombinovat a přítomna je i možnost měření vzdáleností, ploch a funkce pro tisk.
  • Nahlížení do katastru nemovitostí — Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb a jednotek (bytů nebo nebytových prostorů), evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.
  • Geoportál Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK) — Geoportál ČÚZK (Geoportál) je komplexní internetové rozhraní pro přístup k prostorovým datům pořizovaným a aktualizovaným v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Jedná se tedy o geoportál resortní.
  • Archivní mapy ČÚZK — Ústřední archiv zeměměřictví a katastru umožňuje bezplatné prohlížení svých archiválií a v případě map stabilního katastru i archiválií spolupracujících archivů, kterými jsou Národní archiv v Praze, Moravský zemský archiv v Brně a Zemský archiv v Opavě.

Odkazy spojené s Malou Bystřicí

Instituce

Okolní obce a okolí

Aktuality a informace