Symboly obce

Informace o obecních symbolech, obecním znaku a praporu, a staré obecní pečeti.

Znak a prapor

Dne 6. 12. 1999 byly obci Malá Bystřice předsedou parlamentu Václavem Klausem slavnostně uděleny obecní symboly: obecní znak a prapor.
Na znaku je v zeleném štítě kosmo položená zlatá sekera, křížem přeložená zlatou motykou, provázené čtyřmi stříbrnými čtyřhrotými hvězdami.
Prapor tvoří tři své pruhy: žlutý, zelený a bílý, v poměru 1 : 3 : 1. V zeleném pruhu je zkřížená žlutá sekera s motykou, které jsou provázené čtyřmi bílými čtyřcípými hvězdami. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Dekret -- obecní znak a prapor

Dne 6. prosince 1999 převzal tehdejší starosta naší obce Ing. Miroslav Studenka na půdě parlamentu dekret opravňující k užívání obecních symbolů

Související odkazyRegistr komunálních symbolů

Obecní pečeť

V pečetním poli staré obecní pečeti byly dvě zkřížené sekery (nebo motyky) a čtyři hvězdy.