Zdravotnictví

Zdravotní středisko Bystřička

MUDr. Pavel Varmuža — praktický lékař pro dospělé

MDDr. Martin Baník — zubní lékař

MUDr. Marie Bubelová — dětská lékařka

Zdravotní středisko Valašská Bystřice

MUDr. Tomáš Petružela — praktický lékař pro dospělé

MUDr. Miroslava Kubová — dětská lékařka

MUDr. Libuše Kavanová — zubní lékařka

MUDr. Aleš Kotrs — ženský lékař

Mgr. Miluše Kurková — lékárna