Zdravotnictví

Zdravotní středisko Bystřička

MUDr. Pavel Varmuža — praktický lékař pro dospělé

MDDr. Martin Baník — zubní lékař

Zdravotní středisko Valašská Bystřice

MUDr. Tomáš Petružela, MUDr. Miroslav Mauci — praktický lékař pro dospělé

MUDr. Miroslava Kubová — dětská lékařka

MUDr. Aleš Kotrs — ženský lékař