Harmonogram svozu odpadu

Odvoz popelnic směsného komunálního odpadu v první polovině 2020

 • 6. a 20. ledna,
 • 3. a 17. února,
 • 2., 16. a 30. března,
 • 13. a 27. dubna,
 • 11. a 25. května,
 • 8. a 22. června.

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice a v zimních měsících od popelnic odhrnuli sníh.

Odvoz tříděného odpadu (plasty a obalové kovy) v první polovině 2020

 • 10. ledna,
 • 14. února,
 • 13. března,
 • 17. dubna,
 • 15. května,
 • 12. června.

Odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů se uskuteční v dubnu a v říjnu 2020 (konkrétní datum bude upřesněno).