Harmonogram svozu odpadu

Odvoz popelnic směsného komunálního odpadu v první polovině 2021

 • 4. a 18. ledna,
 • 1. a 15. února,
 • 1., 15. a 29. března,
 • 12. a 26. dubna,
 • 10. a 24. května,
 • 7. a 21. června.

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice a v zimních měsících od popelnic odhrnuli sníh.

Odvoz tříděného odpadu (plasty a obalové kovy) v první polovině 2021

 • 15. ledna,
 • 12. února,
 • 12. března,
 • 16. dubna,
 • 14. května,
 • 11. června.

Odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů se uskuteční v dubnu 2021.