Harmonogram svozu odpadu

Odvoz popelnic směsného komunálního odpadu v druhé polovině 2021

 • 5. a 19. července,
 • 2., 16. a 30. srpna,
 • 13. a 27. září,
 • 11. a 25. října,
 • 8. a 22. listopadu,
 • 6. a 20. prosince.

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice a v zimních měsících od popelnic odhrnuli sníh.

Odvoz tříděného odpadu (plasty a obalové kovy) v druhé polovině 2021

 • 16. července,
 • 13. srpna,
 • 10. září,
 • 8. října,
 • 12. listopadu,
 • 10. prosince.

Odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů se uskuteční 11. září 2021.