Přehled místních poplatků

Poplatek za odpady

 • 500 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci
 • 500 Kč za rekreační chalupu či objekt na katastru obce
 • splatnost poplatku: 30. dubna
 • více informací: viz Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů a její příloha pro rok 2019

Poplatek ze psů

 • 50 Kč za prvního a druhého psa
 • 100 Kč za třetího a každého dalšího psa
 • splatnost poplatku: 30. dubna
 • více informací: viz Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích

Informace k platbě poplatků

Poplatky lze platit:

 • v hotovosti v době úředních hodin na obecním úřadě
 • bezhotovostní platbou
  • číslo účtu obce: 10723851/0100
  • variabilní symbol: uveďte prosím evidenční či popisné číslo, např. 036 (evidenční číslo chaty), 36 (popisné číslo objektu)