Přehled místních poplatků

Poplatek za odpady

Poplatek ze psů

  • 50 Kč za prvního a druhého psa
  • 100 Kč za třetího a každého dalšího psa
  • splatnost poplatku: 30. dubna
  • více informací: viz Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů

Informace k platbě poplatků

Poplatky lze platit:

  • v hotovosti v době úředních hodin na obecním úřadě
  • bezhotovostní platbou
    • číslo účtu obce: 10723851/0100
    • variabilní symbol: uveďte prosím evidenční či popisné číslo, např. 036 (evidenční číslo chaty, pokud by nastaly problémy, můžete uvést i 36), 36 (popisné číslo objektu)