Zpravodaj březen-duben 2020, číslo 3-4

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

pranostika „Březen – za kamna vlezem, duben – ještě tam budem.“ ještě nikdy v historii neměla význam takových rozměrů, jako je tomu nyní.

Nouzový stav ovlivnil také činnost našeho úřadu, zejména otevírací dobu pro veřejnost. Vyšli jsme vstříc občanům a prodloužili jsme dobu splatnosti poplatků za komunální odpad a psy, a to do konce měsíce června. Důležité informace se k vám dostávají prostřednictvím obecního rozhlasu, infokanálu obce nebo právě v tomto zpravodaji. Všechny důležité informace se snažíme také šířit na nově vzniklém facebookovém profilu naší obce, kde budeme rádi za vaše reakce (hledejte Obec Malá Bystřice).

V březnu proběhlo jednání s téměř celou výjezdovou jednotkou dobrovolných hasičů naší obce (viz další článek), kde byla hlavním bodem cisternová stříkačka a její budoucnost.

Uspěli jsme také s žádostí na dotaci pro obecní knihovnu, bude tedy možno koupit přenosný počítač, dataprojektor a promítací plátno. Vše by se mělo používat na přednáškách a setkáních s občany, které jsme nyní byli nuceni zrušit. A nejen tato setkání. Museli jsme zrušit také plánované divadelní představení, které bylo objednáno na 2. 5. 2020.

Moc nás mrzí, že jsme museli zrušit také oslavy výročí naší obce, které byly naplánovány na 4. července 2020.

Na následujících stránkách tohoto čísla obecního zpravodajku přinášíme články ještě z doby před, ale také po nástupu a rozvinutí koronarovirové pandemie. Z jejích obsahů je patrné, jak obrovskou chuť pomáhat mají někteří z nás a že jich bylo a je mnoho. Ráda bych všem napsala VELKÉ DĚKUJI.

Přeji vám všem příjemné čtení a hezké Velikonoce.

Lucie Kotrlová, starostka obce

OMEZENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN NA OBECNÍM ÚŘADĚ

S odvoláním na vládní nařízení ČR ze dne 15. března 2020 regulující omezení šíření koronaviru žádáme občany, aby dodržovali při návštěvě obecního úřadu omezené úřední hodiny pro veřejnost, které jsou stanovené na pondělí a středu od 8.00 do 11.00.

Žádáme občany, aby své záležitosti vůči obecnímu úřadu řešili přednostně telefonicky nebo e-mailem, kontakty jsou uvedeny na webových stránkách www.malabystrice.cz.

V souvislosti s výše uvedeným zůstává do odvolání uzavřena i obecní knihovna.

POTŘEBUJETE ROUŠKY?

Zastupitelstvo obce nabízí seniorům, kteří nemají možnost si nechat nakoupit potraviny příbuznými, aby se obrátili se svou žádostí na obecní úřad. Nákup vám bude zakoupen a dovezen.

Pokud snad ještě nemáte nebo potřebujete další ochrannou roušku, sdělte nám to telefonicky na OÚ a my vám ji dovezeme.

INFOKANÁL NAŠÍ OBCE

Je pro nás velmi důležité být s vámi v kontaktu. Zvláště v této krizové době je nanejvýš důležité rychlé poskytování informací občanům.

Jednou z možností, jak vám čerstvé informace předat i v momentě, kdy nejste přímo v obci, nebo jste špatně rozuměli obecnímu rozhlasu, je infokanál. Pomocí SMS budete vědět vše co je potřeba. Pro registraci do systému kontaktujte prosím obecní úřad. Návod najdete také na webových stránkách obce.

INFORMACE OD OBVODNÍHO LÉKAŘE

Zdravotní středisko Bystřička, resp. Ordinace MUDr. Varmuži, žádá občany, aby v žádném případě nechodili do ordinace bez předchozí telefonické konzultace (571 443 260).

Zájemcům o vystavení receptů na léky bude následně zpět odeslána SMS zpráva s digitálním receptem (při volání si prosím připravte aktuální telefonní číslo).

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2020

POPLATEK ZA ODPADY

Částka je stanovena na 500 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci a za rekreační chalupu či objekt na katastru obce. Od poplatku jsou osvobozeni: dítě do 3. roku věku, každé třetí a další dítě do 18. roku věku a fyzické osoby, které se prokazatelně zdržují v zahraničí v kalendářním roce déle než 6 měsíců. Splatnost poplatku je z důvodů současné situace prodloužena do 30. 6. 2020.

Platit je možné až do odvolání pouze bezhotovostní platbou:

  • číslo účtu: 10723851/0100
  • variabilní symbol: uveďte prosím evidenční či popisné číslo, např. 036 (evidenční číslo chaty), 36 (popisné číslo objektu)

 PES

Poplatek za prvního a druhého psa je 50 Kč, za třetího a každého dalšího psa 100 Kč, Splatnost poplatku je z důvodů současné situace prodloužena do 30. 6. 2020. Platit je možné až do odvolání pouze bezhotovostní platbou:

  • číslo účtu: 10723851/0100
  • variabilní symbol: uveďte prosím evidenční či popisné číslo, např. 036 (evidenční číslo chaty), 36 (popisné číslo objektu)

HARMONOGRAM SVOZU ODPADU V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU 2020

SETKÁNÍ S VÝJEZDOVOU JEDNOTKOU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

V měsíci březnu proběhlo na obecním úřadě setkání  starostky se členy výjezdové jednotky dobrovolných hasičů. Členům byly podány informace o preventivních opatřeních, které přijal krizový štáb obce Malá Bystřice při vyhlášení nouzového stavu. Společně jsme naplánovali nákup ochranných pomůcek pro členy jednotky, pro případ, že budeme nuceni zasahovat u lidí nakažených koronarovirem.

Dalším bodem setkání byla cisternová hasičská stříkačka. Je třeba vyřešit budoucnost našeho hasičského auta. Členové jednotky se shodují na špatném technickém stavu auta. Je zde reálné riziko, že auto již neprojde další technickou kontrolou, pokud nebudou provedeny vcelku rozsáhlé opravy.

Auto je v majetku obce od 15. 1. 2017, kdy bylo pořízeno za 361 790 Kč (z toho byly dotace od kraje ve výši 252 000 Kč). V následujících letech obec investovala do oprav automobilu 291 000 Kč. Zde je nutné dodat, že velkou část oprav provedli členové jednotky sami, jen za náklady na náhradní díly.

Během jednání byly nastíněny možnosti postupu – oprav, prodeje či koupě jiné, ale také již používané cisterny. Také jsem upozornila na neexistenci dalších dotačních titulů pro jednotky našeho rozsahu na cisternu. Všichni jsme si nechali čas do podzimu, abychom zjistili naše možnosti na trhu s těmito speciálními vozidly.

Jednání proběhlo velmi konstruktivně a je vidět, že je velká chuť najít východisko ze situace, kterou jsme nuceni vyřešit.

Lucie Kotrlová

DĚTSKÝ KARNEVAL TENTOKRÁT V PYŽAMU

Letošní karneval pro děti byl zaměřený odpočinkově. Ačkoliv jsme se sešli 15. února, na mnohé z nás již dopadla jarní únava. Proto jsme se rozhodli nic nepřemáhat, převléct se do pyžama a celé odpoledne s dětmi prolenošit. Připojil se k nám staříček se stařenkou, pirátka, 2 princezny, fotbalista, žirafka a čarodějnice. I letos účast masek ovlivnila chřipka, ale to nás nemohlo odradit užít si společný čas. Když už jsme byli v těch pyžamech, byly všechny aktivity zaměřeny na věci související s postelí, peřinami a vstáváním. Mimo jiné se tak dětem podařilo roztřídit přichystané oblečení a následně obléci správný kus oblečení namalované holčičce nebo klukovi. Předvedly, jak umějí pomáhat maminkám při oblékání polštářů do povlečení. Společně s rodiči zvládly zdolat nachystanou dráhu na vozíčku vystlaném polštáři.

Všichni společně se vyřádili při polštářové bitvě. Následkem takové bitvy bývávají neposlušná poletující pírka, proto si děti poté vyzkoušely přejít s takovým pírkem na podložce celou překážkovou dráhu. Také mezi sebou soutěžily, kdo postaví nejvyšší věž z kostek nebo společně seřadily písmena, jak jdou po sobě v abecedě. Seřadily také číslice, aby mohly napočítat od 1 do 10. Na památku si vyrobily medvídka z papíru, kterého si poté odnesly domů. Na závěr dostaly všechny děti odměnu. Nejen za to, že si přichystaly moc krásné masky ale také, že si s námi chtěly hrát a společně tak zahnat jarní únavu na kilometry daleko.

Dětský karneval 2020

Dětský karneval 2020

Foto: Alena Válková

Alena Válková

OBECNÍ ZABIJAČKA

V sobotu 22. února se kolem obecního domu Údolí linula vůně čerstvě upečeného masa, pečené jelitové kaše a ovarové polévky. Tato sobota byla vyhrazena dobrému jídlu a tradičním masovým výrobkům jako jsou jelita, jitrnice, tlačenka či škvarková pomazánka. V zrekonstruovaných prostorách obecního domu se totiž konala zabijačka, jako snaha o obnovení lidových tradic v naší obci. Uvedený víkend byl posledním víkendem masopustního období. Masopust v původním smyslu slova znamená „opustit maso“ nebo „upustit od masa“. Představoval dobu veselí a hodování mezi dvěma postními obdobími, tedy mezi Vánocemi a postní dobou před Velikonocemi. Začátek masopustu je pevný, nastává po svátku Tří králů. Konec tohoto období je naopak proměnlivý, končí na Popeleční středu, termín se tak mění dle data Velikonoc. Během masopustního období se tradičně pořádaly zabijačky, hodovalo se, veselilo a pořádaly se svatby. Poslední tři dny, tedy o masopustní neděli, v pondělí a úterý, které jsou též nazývány jako končiny nebo fašank, se konají různé rituální úkony, průvody masek, scénické výstupy a končí zpravidla taneční zábavou.

Spousta z nás zabijačku brala jako možnost odpočinout si od vaření sobotního oběda, ale také jako příležitost setkat se a popovídat si s lidmi z obce, které jsme již dlouho neviděli. Ačkoliv se jednalo o první ročník, účast byla zcela nad očekávání. Během necelých dvou hodin doslova vymizely veškeré zabijačkové dobroty a nezůstala ani jediná porce jídla. To bylo jistě nad očekávání kohokoliv z nás. A také to byl odměňující pocit nejen pro řezníka, ale také pro všechny ty, kteří tomu obětovali čas a energii až do hluboké páteční noci. Na přípravách se podíleli zastupitelé obce, jejich rodinní příslušníci a několik dobrovolníků z obce. Řada lidí pomohla i materiálně, zapůjčením nářadí a náčiní, nebo poskytnutím potřebných surovin. Těmto všem patří ještě jednou velké poděkování, jelikož bez vaší pomoci, by se taková akce nepodařila zorganizovat. Na závěr mi dovolte také poděkovat vám všem, kteří jste si udělali čas a v sobotu přišli ochutnat zabijačkové speciality. Zbývá jen vyslovit přání, ať se nám v budoucnu podaří v obci obnovit více lidových tradic.

Alena Válková

REKONSTRUKCE ÚDOLÍ

Budově Údolí náleží mnoho místních názvů a plnila již řadu funkcí. Původně byla vybudována jako škola pro děti z obce a tuto funkci plnila až do roku 1978. Poté ji obec několikrát pronajala jako restaurační zařízení. Poslední roky nemá trvalého nájemce a slouží pro obecní účely, popřípadě si ji občas někdo pronajme pro rodinnou oslavu. Přes zimní období se v ní každý pátek večer scházejí sportovní příznivci, aby si na dvou zakoupených stolech zahráli stolní tenis.

Mnozí návštěvníci již zmiňované obecní zabijačky si jistě všimli, že interiéry prošly rekonstrukcí. Byla odstraněna většina dřevěných konstrukcí, jak ze stropu v sále u baru, tak před radiátory a dolní polovině stěn. Strop v sále a vstupní chodbě se zateplil a snížil pomocí sádrokartonu. Současně se v sále a baru udělaly nové rozvody elektřiny a vyměnily se světla. Radiátory se zbavily nánosu historického prachu a vrstvy pavučin a nově se nastříkaly. Stěny se vyspravily a dostaly nový nátěr. Zlikvidovaly se staré koberce, jak ze sálu, tak ze vstupní chodby. Podlahy se vylily nivelační hmotou a položilo se nové lino. Pod krbovými kamny v sále se položila nová dlažba. Rekonstrukcí prošel i bar. Nejdříve se z něho vynosil veškerý nábytek a strhl se koberec ze stěny za barem. Následně se celá zeď zeškrábala, nově natáhla a vylíčila se celá místnost. I zde bylo položeno nové lino. Místo původního nábytku se nastěhoval a nainstaloval nový bar. Na závěr děvčata vše po rekonstrukci uklidila, umyly se okna, sedadla židlí v sále se potáhly novou látkou, navrtaly se nové garnýže a pověsily záclony.

Toto vše by jistě nevzniklo nebýt skupiny dobrovolníků z naší obce, kteří obětovali svůj volný čas a přišli podpořit záměr zkultivovat tuto obecní budovu. Rekonstrukce se díky nim podařila provést za minimální náklady, jelikož veškeré práce byly provedeny zdarma, a navíc v krátkém časovém horizontu. Na začátku totiž málokdo věřil tomu, že se všechny práce stihnou udělat za měsíc, tedy do data plánované zabijačky. I proto patří ještě jednou všem zúčastněným velké poděkování. Vás, milí spoluobčané, bychom chtěli srdečně pozvat do nově zrekonstruovaných prostor při dalších obecních akcích nebo vám tyto prostory nabídnout k rodinným oslavám.

Alena Válková

ŠITÍ ROUŠEK

Vláda na svém zasedání dne 18. března 2020 zavedla několik nových opatření v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru. Mimo jiné schválila s platností od 19. března zákaz pohybu a pobytu mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Za ochranné prostředky se považují roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének. Jelikož ve většině lékáren nejdou roušky ani respirátory koupit, vypukla v celé republice velká vlna solidarity. Kdokoliv uměl šít, zasedl ke svým strojům a snažil se vyrobit roušky pro své blízké, známé nebo pro potřebná zařízení.  Můžeme být pyšní, že tato vlna solidarity se nevyhnula ani naší obci. Starostce se podařilo navázat spolupráci s několika ženami, které byly ochotné ušít pro zájemce z naší obce roušky. Pokud někdo projevil zájem, byly mu roušky distribuovány až do domu. S jejich svolením mi na závěr dovolte jmenovitě poděkovat šikovným švadlenkám, a to paní M. Petrůskové, M. Španihelové, P. Bártové, I. Kotrlové, L. Kotrlové, M. Hrabinové a rodině Červenkových. Děkujeme!

Alena Válková

DISTRIBUCE DEZINFEKCE NA RUCE

Ve spolupráci s obcí Bystřička se podařilo pro naši obec zajistit 100 litrů dezinfekčního roztoku, včetně nádob s rozprašovači. Jelikož v pátek 13. března zasedal Krizový štáb naší obce, bylo možné na nákup těchto ochranných prostředků uvolnit finanční prostředky z krizového řízení v rámci rozpočtu obce. Dezinfekční roztok byl doručen v neděli 15. března na Bystřičku, kde jsme ho v dopoledních hodinách vyzvedli. Následně byli naši obyvatelé prostřednictvím rozhlasu a SMS infokanálu vyzváni, aby se v odpoledních hodinách dostavili k obecnímu úřadu, kde jim bude dezinfekce na ruce poskytnuta. Vydávání se ujala starostka s několika zastupiteli, kteří si v seznamu obyvatel zaznamenávali výdej. Bylo v zájmu každého z nás si dezinfekci vyzvednout, jelikož dodržování hygieny rukou je jedním z faktorů výrazně snižující přenos virového onemocnění COVID-19!

Alena Válková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsících dubnu a květnu oslaví své narozeniny tito jubilanti:

  • paní MELICHAŘÍKOVÁ Zdeňka         82 let
  • pan PAVLÍČEK Jaroslav                        70 let
  • paní HANULIAKOVÁ Marie                85 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.