Zpravodaj březen+duben 2019, číslo 3-4

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

máme za sebou jarní rovnodennost, která nám otevřela brány jara. Toto roční období s sebou přináší vlnu velkých úklidů. S tím vám může pomoci pravidelný svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu.

Jaro, to jsou také největší křesťanské svátky, Velikonoce. Bylo by skvělé si připomenout jejich původ a taky trochu ctít tradice spojené s těmito svátečními dny.  Zkusme také bojovat proti jarní únavě krásnou procházkou na Santov, kde se již tradičně bude konat Velikonoční jarmark. Je to skvělá příležitost se po dlouhé zimě sejít
a promluvit vzájemně pár slov.

Přeji vám krásné velikonoční svátky, děvčatům, aby neuschly a chlapcům bohatou pomlázku.

Lucie Kotrlová, starostka obce

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2019

V platbě místních poplatků na rok 2019 došlo ke změně. Poplatek za odpady se s platností na rok 2019 zvýšil na 500 Kč. Aktuální znění vyhlášek je uvedeno na webových stránkách obce, v sekci „Vyhlášky a nařízení“.

POPLATEK ZA ODPADY
Částka je stanovena na 500 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci a za rekreační chalupu či objekt na katastru obce, viz obecně závazná vyhláška 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů a její příloha pro rok 2019. Od poplatku jsou osvobozeni: dítě do 3. roku věku, každé třetí a další dítě do 18. roku věku a fyzické osoby, které se prokazatelně zdržují v zahraničí v kalendářním roce déle než 6 měsíců. Splatnost poplatku je do 30. 4. 2019.

Platit je možné v hotovosti v době úředních hodin na obecním úřadě nebo bezhotovostní platbou:

 • číslo účtu: 10723851/0100
 • variabilní symbol: uveďte prosím evidenční či popisné číslo, např. 036 (evidenční číslo chaty), 36 (popisné číslo objektu)

PES
Poplatek za prvního a druhého psa je 50 Kč, za třetího a každého dalšího psa 100 Kč, viz obecně závazná vyhláška 2/2015 o místních poplatcích. Splatnost poplatku je do 30. 4. 2019.

Raketou na Mars, poletím zas…

V sobotu 2. února se v sále hasičské zbrojnice sešlo šest krásných masek. Přišly dvě princezny, indián, upír, kovboj a opravář. Tato všestranně zaměřená skupinka se spolu se svými rodiči vydala na cestu do vesmíru. Průvodce jim dělal kosmonaut, hvězdička a tři vesmírné bytosti. Uprostřed sálu na ně čekala obrovská raketa, pomocí které se kosmický výlet uskutečnil. Po příletu do vesmíru na děti čekala řada úkolů a výzev. Učily se chodit ve stavu beztíže; vyzkoušely si, jaké je to opravovat ve stísněném prostoru uvnitř rakety; pohybovaly se po reji hvězd; snažily se naučit řídit létající talíř, aby proletěly vytyčenou trať; s rodiči se proletěly na kometě a také pomohly najít mimozemským kamarádům jejich parťáka.

Dětský karneval 2019

Foto: Obecní úřad Malá Bystřice

Po absolvování všech vesmírných aktivit se všichni spokojeně vrátili na planetu Zemi. A jelikož jim v galaxii pěkně vyhládlo, uspořádali společnou pozemskou hostinu.

Věřím, že jsme si všichni společný výlet užili a již nyní se těšíme, kam se vydáme v maskách zase příští rok. Doufejme, že opět nenastane chřipková epidemie, díky které se letos zúčastnila pouze polovina původně přihlášených dětí. Moc děkuji sestrám Radce a Vlaďce za vymyšlení krásného programu pro děti. Dále chci také poděkovat všem, co pomohli s organizací karnevalu, a všem rodičům za to, že si udělali čas a přišli se s dětmi pobavit.

Alena Válková, místostarostka obce

Zájezd pořádaný obcí

Na 18. května si pro vás obecní úřad připravil obecní zájezd. Při výběru trasy jsme měli na mysli všechny věkové kategorie: zámek Hradec nad Moravicí, památník v Hrabyni, Landek – hornické muzeum, muzeum báňské záchranné služby.

INFORMACE K ZÁJEZDU

 • KDY: 18. 5. 2019, 6.30
 • NÁSTUPNÍ MÍSTA: U Revíru, U Kočíbů, U Bušů
 • CENA: 200 Kč za osobu (v ceně je autobusová doprava, vstupné na zámek a do Landeku)
 • Přihlášky a platba na obecním úřadě

V zámku Hradec nad Moravicí, kde je na 9.00 zamluvena prohlídka základního okruhu, je také možnost zdolat vyhlídkovou věž nebo se projít po zámeckých zahradách či jen tak posedět v zámecké kavárně.

Poté je naplánovaná krátká půlhodinová zastávka v Hrabyni u Památníku 2. světové války. Dále nás od 16.00 čeká exkurze do dolů v Hornickém muzeu Landek a prohlídka expozice muzea báňské záchranné služby. V tomto areálu je rozlehlý park, kde se nachází těžební stroje. Na techniku je možno i vylézt, zvažte vhodné oblečení, zejména tedy u dětí. Návrat domů dle domluvy. Moc se těšíme a doufáme v hojnou účast.

Informace ze zasedání zastupitelstva

Informace ze zastupitelstva konaného dne 6. března 2019.

 • 4/4/2019: Schválení žádosti p. Romana Froňka o povolení uspořádání amatérských automobilových závodů do vrchu Malá Bystřice–Dušná v termínu 4. až 5. 5. 2019.
 • 5/4/2019: Neschválení průjezdu závodů po místní komunikaci přes Santov.
 • 6/4/2019: Schválení krizového štábu.
 • 7/4/2019: Schválení aktualizace ceníku služeb Malá Bystřice.
 • 8/4/2019: Schválení cenové nabídky Ing. Včelici na vytvoření projektové dokumentace k rekonstrukci budovy obecního úřadu (1. patra).

Novinky v knihovně

Dne 21. března proběhlo setkání knihovníků a starostů okresu Vsetín.  Kvalitní přednášky a prezentace bylo radost poslouchat. Celým setkáním se nesl názor, že knihovna už dávno není jen o půjčování knížek, ale stává se důležitým komunitním prvkem každé obce. My jako obec Malá Bystřice máme knihovnu opravdu hezkou, vkusně zařízenou nový nábytkem, ale jako místo setkání našich občanů ještě nefungujeme. Padlo tedy rozhodnutí jít těmto aktivitám naproti. Do dalšího zpravodaje pro vás přichystáme termíny zajímavých přednášek či besed. Tady je prostor pro vás jako občany, navrhnout témata, které vás zajímají. Dále se rozšíří nabídka služeb v rámci naší knihovny. Na setkání se také udílela cena Knihovník/ce roku 2018 v okrese Vsetín. „Není malých cílů“, pojďme tedy tomuto ocenění naproti.

SANDRA BROWN: V ŽÁRU LÁSKY

Po několika letech strávených v cizině se krásná Schyler vrací k těžce nemocnému otci. Chtěla by se konečně zbavit tíživých pout minulosti, která ji svazují a nedovolují jí začít žít nezávisle.

MARY HIGGINS CLARKOVÁ: DĚLEJ, ŽE JI NEVIDÍŠ

Mladá žena se ocitne v nesprávný čas na nesprávném místě a zaplete se do vyšetřování nebezpečného zločinu. Při prodeji luxusního bytu se Lancey náhodou stane svědkyní vraždy, vyslechne poslední slova oběti, která je přesvědčena, že vrah hledal deník její dcery.

ODVOZ POPELNIC

Odvoz popelnic v dubnu a květnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech:

 • 1., 15. a 29. dubna
 • 13. a 27. května

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů

V působnosti Obecního úřadu bude v naší obci proveden sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácnosti. Sběr bude proveden v sobotu 27. dubna 2019 u budovy Obecního úřadu v Malé Bystřici od 8.00–9.00 hod.

Žádáme občany o dodržení uvedeného termínu! Po ukončení již nebude možné odpady odevzdat, neboť sběrová a svozová technika bude přesouvána do dalších obcí našeho regionu.

Na uvedeném místě bude moci každý občan trvale bydlící v Malé Bystřici a majitel rekreační chaty nebo chalupy v katastrálním území Malá Bystřice, bezplatně odevzdat k likvidaci odpady z domácností v následujícím sortimentu:

NEBEZPEČNÉ:

 • olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky, znečistěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečistěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory, rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče, opotřebované pneumatiky.

VELKOOBJEMOVÉ:

 • matrace, koberce, linolea, WC mísy, umyvadla, kočárky, křesla, gauče, staré oděvy a boty apod.

Podnikatelé mohou po dohodě s vedením obce odpady odevzdat za úhradu dle ceníku.

Jelikož jsou sběry v naší obci organizovány každoročně, není důvod, aby některé z těchto odpadů končily v popelnicích, kamnech nebo dokonce ve volné přírodě!

Občanům, kteří nemohou vlastními prostředky odpady odvézt k obecnímu úřadu, bude odpad na požádání zdarma odvezen (p. Válek – tel.: 737 235 158).

Termíny odvozů od občanů prostředky obecního úřadu: Santov: úterý 23. 4., horní konec a Malenov: středa 24. 4., dolní konec: čtvrtek 25. 4. 2019.

Další odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů bude v říjnu 2019.

Upozorňujeme občany, že stavební odpad (suť, lepenky, střešní krytina apod.) nebude sbírán.

Společenská kronika

V měsících dubnu a květnu oslaví své narozeniny tito jubilanti:

 • paní LABAJOVÁ Helena                      65 let
 • paní MELICHAŘÍKOVÁ Zdeňka         81 let
 • pan ZAJÍČEK Milan                              65 let
 • paní HANULIAKOVÁ Marie                84 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.