Zpravodaj červenec 2017, číslo 7

Nová požární technika v obci

Speciální cisternový automobil CAS Liaz 101.860

Vozidlo koupila obec 18. 1. 2017 od pana Vladana Wieja z Frýdlantu nad Ostravicí. Hasičské auto před prodejem bylo majetkem Českých drah s. o., divize dopravní cesty, kde sloužilo u jednotky Hasičské záchranné služby Ostrava. Automobil byl uveden poprvé do provozu v roce 1988.

Obec tento požární automobil koupila za cenu 361 790 Kč.

Na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. D/0029/2017/ KH na nákup cisternové automobilové stříkačky částkou 187 478 Kč přispěl Zlínský kraj z programu „Dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů Zlínského kraje RP12“.

Speciální automobil cisternový CAS Liaz 101.860 je určen pro přepravu úplného hasičského družstva na místo zásahu a provedení zásahu vodou nebo pěnou, z vlastních nádrží nebo cizích zdrojů. CAS tvoří podvozek LIAZ 101.860 a požární nástavba, která je rozdělena na trambusovou kabinu řidiče a mužstva s možností vytápění nezávislým naftovým topením, ukládací skříně, nádrže na vodu a pěnidlo a odstředivým čerpadlem s plynovou vývěvou na spálené plyny. Umožňuje použití vysokého nebo nízkého tlaku vody z vlastní nádrže. Čerpací jednotka je složena ze dvou jednostupňových čerpadel se společným hřídelem. Toto uspořádání umožňuje řazení čerpadel buď paralelně, to znamená, že je docíleno jmenovitého tlaku a jmenovitého průtoku, nebo sériově, kdy je docíleno dvojnásobného tlaku, ale polovičního průtoku. Ovládání čerpací jednotky je elektropneumatické.

Speciální cisternový automobil CAS Liaz 101.860

Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500

Plovoucí čerpadlo pro jednotku sboru dobrovolných hasičů zakoupila obec 15. 4. 2017.

Cena čerpadla je 49 990 Kč.

Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500

Plovoucí čerpadlo AMPHIBIO 1500

Plovoucí čerpadla jsou určena pro čerpání z míst zatopených vodou, potoků, rybníků a těžko dostupných zdrojů vody. Díky konstrukci plováku nelze čerpadlo potopit. Čerpadlo má integrovaná držadla na plováku k přenášení dvěma hasiči. Spodní víko čerpadla blokuje hrubá zrna do průměru 15 mm. Konstrukce umožňuje běh čerpadla „na sucho“ bez poškození.

Maximální průtok — 1500 l/min

Celkový výtlak — 55 m

Výtlak spojkou — B75

Rozměry a hmotnost — vnější rozměry (D × Š × V): 860 × 750 × 525 mm, suchá hmotnost 55 kg

Celkem podle smlouvy o poskytnutí dotace č. D/0029/2017/ KH, na nákup cisternové automobilové stříkačky a plovoucího čerpadla přispěl Zlínský kraj obci Malá Bystřice částkou 213 384 Kč z programu „Dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů Zlínského kraje RP12“.

Logo Zlínského krajeZnak Malá Bystřice

**********

Starý dobrý western 2017

Starý dobrý western 2017

Starý dobrý western 2017

**********

Program letního kina Bystřička

Program letního kina na Bystřičce naleznete na webových stránkách obce.

**********

Fotbalové utkání ženatých proti svobodným

V sobotu 5. srpna se uskuteční tradiční fotbalové utkání ženatých proti svobodným, jedná se již o osmý ročník této akce.

**********

Odvoz popelnic v měsíci srpnu

Odvoz popelnic v srpnu letošního roku se uskuteční v těchto dnech: 7. a 21. srpna.

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.

**********

Naši jubilanti na měsíc srpen

V měsíci srpnu oslaví své narozeniny:

  • pan BEDŘICH KŘENEK – 85 let
  • pan JOSEF PETRŮSEK – 88 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.