Zpravodaj červenec-říjen 2020, číslo 7-10

Vážení spoluobčané,

málokteré zastupitelstvo zažívalo tak intenzivní dění plné napětí a změn jako to naše. I v době stále se měnící epidemiologické situace však musíme zvládat především vedení naší obce. I přes nepřehlednou situaci související s epidemií nemoci COVID-19 je naší povinností být oporou každému z vás – možnosti pomoci od obce pro každého z vás jsou popsány níže.

Nedílnou součástí naší práce je však udržení fungující obce, což není našim cílem. Ten jsme si neskromně stanovili ještě o úroveň výš. Nejenom obec udržet, ale rozvinout, a to především po stránce bezpečné infrastruktury, restrukturalizace odpadového hospodářství a podpoření společenského života. Právě v tuto dobu probíhá rozprava o rozpočtu a také možnosti podání žádostí o dotace na rok 2021. Prioritou, co se týká dotací, budou žádosti a dotace na opravu místních komunikací a také žádosti a dotace na opravu obecních budov.
Od března také započne rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení v okolí chodníku, která bude financována z evropských dotací, kde jsme byli úspěšnými žadateli v letošním roce.

Na změnách v odpadovém hospodářství se s námi podílíte již rok také vy. Udělali jsme kus práce. Rok je dostatečně dlouhá doba na zhodnocení. Drtivá většina obce se řídí vyhláškou o nakládání s odpadem. U jednotek občanů došlo ke slovnímu upozornění na porušení vyhlášky. Šlo většinou o její špatné pochopení. To si ovšem klademe za vinu sami, bohužel jsme nedokázali vysvětlit vše srozumitelně. Celkově si ale vedeme skvěle. Kleslo množství komunálního odpadu, což je hlavní ukazatel kvality systému v obci. Množství vytříděného odpadu je ukázkové. Za toto vše děkujeme. Do dalších dnů vám přeji především hodně zdraví.

Lucie Kotrlová, starostka obce

Doba covidová

V současné době platí změna úředních hodin obecního úřadu, a to: pondělí 12.00 až 17.00 a středa 8.00 až 13.00. Pro komunikaci prosíme, abyste upřednostnili e-mail nebo telefon (starostka: 734 522 279, místostarostka 739 345 351). Obecní knihovna je do odvolání uzavřena.

Vzhledem k závažné situaci v souvislosti s šířením koronaviru obec Malá Bystřice nabízí:

  • možnost zajištění základního nákupu a léků, spolu s dovozem přímo domů, pro občany, na které byla uvalena karanténa, nebo pro občany Covid-19 pozitivní,
  • pro občany žijící v domácnosti, která je v karanténě poskytne plastové pytle na odpad – tyto se budou používat ve dvojí vrstvě, taková domácnost je zproštěna povinnosti třídit odpad,
  • v budově obecního úřadu jsou pro občany Malé Bystřice k dispozici ke koupi (v omezené míře) jednorázové roušky (cena 4 Kč),
  • v nabídce je stále ještě dezinfekce na ruce (pro občany Malé Bystřice bezplatně, nutno mít vlastní nádobu).

Námětové cvičení v Malé Bystřici

Účelem námětového cvičení okrsku číslo 11, které proběhlo v sobotu 5. září 2020 v naší obci, bylo prověřit součinnost jednotek při zdolávání požáru v nepřístupném terénu. Zároveň bylo nutno prověřit techniku a možností zajištění dodávek vody z okolních vodních zdrojů. Cvičení se zúčastnily výjezdové jednotky SDH Růžďka, SDH Bystřička, SDH Mikulůvka, SDH Oznice, SDH Jarcová a SDH Malá Bystřice jako pořadatel. Místo pro konání námětového cvičení bylo vybráno ve velmi těžko dostupném terénu Svantovitovy skály neboli po našem „Štípa“. O možnost pořádání cvičení v této lokalitě jsme požádali majitele Lesů a Statků Tomáše Bati, kterým bych chtěl touto formou co nejsrdečněji poděkovat. Díky tomuto cvičení jsou naše znalosti zase o krok dále v případě opravdového požáru v tak nepřístupném terénu. Poděkování patří taky členkám a členům našeho sboru, kteří zajistili zázemí a občerstvení pro všechny zúčastněné.

Celé cvičení bylo financováno z prostředků obce Malá Bystřice, za což bych rád poděkoval paní starostce Lucii Kotrlové, která se cvičení také zúčastnila. Fotodokumentace ze cvičení je na facebookových stránkách SDH Malá Bystřice nebo v tištěné formě na nástěnce u obchodu Jednota.

Za výjezdovou jednotku obce Malá Bystřice
velitel Petr Novosád

Sousedské odpoledne s dechovou hudbou

Sobota 11. července tentokrát patřila melodiím dechovky. Aktivní senioři naší obce se rozhodli navázat na loňský úspěch a uspořádat na Výletišti u Kočíbů již druhé Sousedské odpoledne. Pro příchozí bylo přichystáno pohoštění, dobrá společnost a k poslechu hrála dechová kapela města Valašské Meziříčí. Celým odpolednem opět vládla dobrá atmosféra, kterou snad nepokazila ani nepřízeň počasí.

Od dopoledních hodin až do večera vydatně pršelo, což asi zapříčinilo, že návštěvnost byla bohužel o hodně nižší než v minulém roce. Ovšem kdo se nenechal odradit počasím, jistě nelitoval, jelikož vše bylo díky součinnosti seniorů se členy dobrovolných hasičů pěkně nachystáno. Nezbývá než jim za jejich úsilí poděkovat a společně se těšit na příští ročník.

Alena Válková

Úterní odpoledne Senior klubu

Přestože je den seniorů v kalendáři 1. října, důchodci Malé Bystřice si užili společně strávené odpoledne už v úterý 29. září. V opravených prostorech malobystřické „Školky“ si popovídali o svých starostech i radostech. Povídky pana Jaroslava Zajíčka, které pečlivě uchovává jeho manželka Emílie, přečetla paní Marta Jurošková a rozveselila všechna srdíčka. Drobnou pozorností všechny přítomné potěšili i žáci ZŠ Žerotínova z Valašského Meziříčí, kteří vyrobili pro oslavence drobné dárečky. Kytička a malé občerstvení a zajištěné obecním úřadem přispěly k pěkně prožitému odpoledni. Věřím, že společně strávený čas přinesl všem hodně radosti.

Šárka Konupčíková

Vítání malých občánků naší obce

V neděli 6. září přivítala starostka malé občánky naší obce. Řady našich obyvatel rozšířila Lilien, Eliška, Šimon, David a Richard. Slavnostní chvíle se konala v Obecním domě Údolí. Maminky dostaly kytičky, rodiče se podepsali do pamětní knihy obce, obdrželi finanční hotovost a drobný dárek. Všem rodičům blahopřejeme a přejeme spoustu radostných chvil a trpělivosti při výchově svých dětí.

Vítání malých občánků 2020

Vítání malých občánků 2020

Foto: Obec Malá Bystřice

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů

Ve dnech 2. a 3. října 2020 proběhly volby do zastupitelstev krajů a v některých obcích i volby do Senátu. V naší v obci jsme volili zástupce do zastupitelstva Zlínského kraje. Volební účast ve Zlínském kraji byla 41,19 % a vyhrálo politické hnutí ANO s 19,08 %. V Malé Bystřici se opět potvrdilo, že máme uvědomělé občany, kteří možnosti ovlivnit svým hlasem politické dění rádi využijí. Volební účast dosáhla 42,53 %, což je více než průměr v kraji a výrazně více než celorepublikový průměr. Volební místnost byla otevřena v budově obecního úřadu. Celkem odvolilo 111 voličů, ale pouze 108 hlasů bylo platných. Bylo zvoleno 11 politických stran a hnutí v následujícím pořadí:

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 2020

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 2020

Svou voličskou „premiéru“ si také odbyli letošní nejmladší, čerstvě plnoletí, voliči, D. Petrůsková a D. Horák.

Společenská kronika

V měsících listopadu a prosinci oslaví své narozeniny tito jubilanti:

  • paní VRÁBLOVÁ Marie — 96 let
  • paní ŠKABRAHOVÁ Žofie — 82 let
  • paní ŠPANIHELOVÁ Ludmila — 75 let
  • pan ČERNÍK Josef — 70 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.

Harmonogram svozu odpadu v druhé polovině roku 2020