Zpravodaj červenec+srpen 2019, číslo 7-8

Povodně v detailech

Ve středu 5. 6. 2019 v 15.30 byl v naší obci dosažen 3. povodňový stupeň, což je upozornění na extrémní st. nebezpečí. Průtok potoku vystoupal až na 24,2 m3.s-1 a hladina se zastavila na 89 cm. Ve 14.37 dostáváme na obecním úřadě zprávu o zaplavení cesty v oblastech pod bývalou restaurací V Údolí a asi 100 m nad obecním úřadem směrem na Vsetín.

Následuje několik obdivuhodných časových detailů, které stojí za pozornost. Do dvaceti minut byla kompletní výjezdová jednotka dobrovolných hasičů. Cestu přes obec, ačkoli se stala zcela neprůjezdnou, se nám nepovedlo uzavřít, tak jsme provoz odkláněli vlastními silami přes Santov.

Během dvou následujících hodin již pracovaly na vzniklých sesuvech kamení dva bagry a dva traktory. Prvotní byla snaha prokopat propustky nad obecní budovou, aby nedošlo k jejímu zaplavení, což se s velkým úsilím všech přítomných povedlo. Další naší prioritou se stala průjezdnost hlavní cesty, a to alespoň jedním jízdním pruhem, čehož bylo dosaženo v 17.50. První den se práce na cestě ukončily ve 21.00. Kompletní dokumentace prvního dne jsme minutu po minutě dokončili ve 22.30.

Druhý den proběhla podrobnější kontrola katastru Malé Bystřice a postupná likvidace škod po velkém dešti. V obci pracoval během dne velký bagr, dva malé bagry, traktor s radlicí, dva traktory s vlečkami a traktor s vyvážečkou. Čistily se propustě a příkopy na Santově, rovnaly se cesty zaplavené kamením, uvolňoval se mostek u Kočibů, odklízela se suť a sesuvy hlíny z chodníku a naplavené bahno na hřišti. Následně se musela opravit jímka u restaurace V Údolí. Odpoledne se na úklidu obce podílelo přes 60 lidí. Paralelně vedle nás pracovala technika Údržby silnic na odklízení suti a bahna z hlavní cesty.
Odklízecí práce a opravy běží ještě i v tyto dny. Zatím máme jen vyčíslení ceny odklízecích prací, které se čerpají z obecního rozpočtu. K datu 31. 7. 2019 jsme na částce: 83 833 Kč.

Tato částka mohla být několikanásobně vyšší, kdybyste nám nepřišli pomoci vy, občané Malé Bystřice. Ještě jednou vám děkujeme za neskutečně velkou pomoc.

Povodně v detailech

Povodně v detailech

Foto: Obecní úřad Malá Bystřice

Povodně v detailech

Povodně v detailech

Foto: Obecní úřad Malá Bystřice

JUBILEJNÍ DESÁTÝ ROČNÍK FOTBALOVÉHO UTKÁNÍ ŽENATÍ PROTI SVOBODNÝM

V sobotu 27. července se uskutečnil již tradiční fotbalový zápas ženatých proti svobodným. Družstvo ženatých bylo letos ve značném oslabení, byli proto nuceni „vypůjčit si“ několik hráčů od svobodných. V roli brankářů se opět představili Zbyněk Mikel za svobodné a Lukáš Krátký za ženaté.

Počasí bohužel letošnímu utkání moc nepřálo. Již od ranních hodin zlobily dešťové přeháňky, které značně komplikovaly nejen přípravy utkání, ale také samotný zápas. Organizátoři byli nuceni podsypat divácké prostory štěrkem, aby alespoň trochu zmírnili bahenní spoušť. Hráči se nenechali zahanbit a zahájili utkání v dešti a poté v něm odehráli i většinu zápasu.

Utkání skončilo výsledkem 8:1 pro svobodné. Osobně si ale myslím, že kvůli počasí lze za vítěze považovat všechny, kteří se zúčastnili. Starostka obce vyhlásila vítěze, předala oběma týmům šampaňské a ocenila jejich odhodlání a týmového ducha, jak se dokázali s nepřízní poprat.

Závěrem mi dovolte jménem pořadatelů poděkovat také divákům, že se nenechali odradit počasím a alespoň na chvíli se na zápas přišli podívat. Podpořili tak úsilí svých favoritů.

Desátý ročník fotbalového utkání ženatí proti svobodným

Desátý ročník fotbalového utkání ženatí proti svobodným

Foto: Lucie Škabrahová

SOUSEDSKÉ ODPOLEDNE

V sobotu 20. července uspořádali naši aktivní senioři s vydatnou pomocí Sboru dobrovolných hasičů sousedské odpoledne. K poslechu i tanci jim zahrála Dechová hudba města Valašské Meziříčí, kterou pak vystřídala harmonika. Dechovka se stává v letních měsících v naší obci již tradicí, a to zejména díky panu Ondřeji Bartoňkovi, který je součástí dechové kapely. Letos se oproti jiný létům změnila lokace koncertu. Akce proběhla v prostoru výletišti u Kočíbů, který poskytl SDH Malá Bystřice. Za hojné účasti vás všech proběhlo odpoledne, které obohatilo společenský život v obci.

Akci finančně podpořily SDH Malá Bystřice a Obecní úřad Malá Bystřice, který uvolnil ze svého rozpočtu 5 197 Kč. Ale největší podporou byla především pomoc v organizaci, a na místě samotné akce, kterou si zajistili společně důchodci, hasiči a také pan Petrůsek, kterému svěřili přípravu grilovaných specialit. Přejeme mnoho elánu pro konání dalších takových akcí.

Sousedské odpoledne

Sousedské odpoledne

UPOZORNĚNÍ NA KLAMAVOU REKLAMU

Ministerstvo zdravotnictví ČR informuje veřejnost, že v poslední době vzrůstá počet internetových stránek, které nabízejí různá léčiva. Tato sdělení obvykle provází logo Ministerstva zdravotnictví ČR a nepravdivé informace o účasti státu na vývoji či distribuci nabízeného zboží. Uvedené stránky se snaží vyvolat dojem, že jde o prezentaci státní správy, resp. ministerstva.

To považuje za nutné informovat veřejnost o nepravdivých internetových stránkách a veřejnost důrazně varuje a doporučuje používat zdravý rozum u procházení těchto stránek. O nabízených produktech se může každý informovat u svého praktického lékaře nebo získat informace na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv www.sukl.cz.

NOVINKY V KNIHOVNĚ

Do naší knihovny přistál nový výměnný soubor, který nám doplňuje a rozšiřuje základní fond.
Díky finanční dotaci Zlínského kraje a pověřené Masarykovy veřejné knihovny Vsetín si můžeme v pravidelných intervalech bezplatně půjčit tituly, které naše knihovny nevlastní.

Dále naše knihovna rozšířila služby pro občany. Nově si můžete nechat své dokumenty či fotografie zalaminovat ve velikostech A5 nebo A4 a také si nechat zhotovit kroužkové vazby ve formátu A4. Ceny za tyto služby k nahlédnutí v knihovně.

JOHN MARRS: SPŘÍZNĚNÉ DUŠE

Existuje někde váš dokonalý protějšek? Představte si svět, ve kterém ho můžete najít díky novému vědeckému objevu! Jednoduchá analýza DNA a hned je jasné, pro koho jste byli stvořeni. Databáze zahrnuje miliardu lidí z celého světa. Jenže háček je v tom, že touto cestou sice vznikají nová partnerství, ale dochází i k rozchodům. Některá setkání jsou šťastná, jiná šokující a nebezpečná.

MARK DOUGLAS-HOME: VEŠLA DO MOŘE

Je to už dvacet šest let, co Megan Batesová v odlehlé vsi u skotského pobřeží vešla do moře a nadobro zmizela. Její tělo se nikdy nenašlo, ale její dcera Violet stále doufá. Požádá o pomoc Cala McGilla, který umí v moři najít téměř cokoli. Avšak jeho přítomnost v uzavřené komunitě, rozdělené dávnými vášněmi a záští, vyvolává neklid. Zdá se, že hodně lidí nestojí o to, aby dávná tajemství vyplula na povrch teprve změněná realita v rukou psychopata…

MIROSLAVA VARÁČKOVÁ: GRAFITOVÉ DĚVČE

Táňa kráčí vstříc bezútěšné budoucnosti – dostudovat s odřenýma ušima, najít si nejpodřadnější práci ve městě a doufat, že ji nechytí policajti. Nemá to v životě lehké. Doma ji čeká jen matka alkoholička, která jí nedokáže dát ani pár drobných na jídlo, natož na něco jiného, bez čeho se sedmnáctiletá holka prostě neobejde. Z reality uniká jen s kámošem při drobných krádežích. Když ji osloví fotograf Ben, Táňa nabude pocit, že po letech trápení a soužení jí bude v životě konečně něco dopřáno. Jenže vztah založený na neupřímnosti a falši nemůže vydržet. A neštěstí nikdy nechodí samo.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsících září a říjnu oslaví své narozeniny tito jubilanti:

 • paní PETRŮSKOVÁ Marie — 82 let
 • paní VALOVÁ Marie — 75 let
 • paní NOVOSADOVÁ Radmila — 83 let
 • paní ZAJÍČKOVÁ Emilie — 80 let
 • pan VRÁBEL Miroslav — 94 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.

PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom poděkovat pánům Jarkovi Petruskovi st., Jarkovi Petruskovi ml., Pepovi Válkovi a Radkovi Kotrlovi, kteří naprosto nezištně a hlavně velice brzy opravili a uvedli do funkčního stavu splávky totálně zničené po povodni.

Manželé Mičolovi

KOTLÍKOVÉ DOTACE VE ZLÍNSKÉM KRAJI

Vyhlášení programu: 10. září 2019, elektronický příjem žádostí: 15. října 2019 od 8.00.

Pro koho je dotace určena?

Pro fyzické osoby – vlastníky a spoluvlastníky rodinných domů na území Zlínského kraje, které jsou převážně vytápěny kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy, napojeným na otopnou soustavu a komínové těleso. Jeden žadatel může podat pouze jednu žádost o dotaci! Za rodinný dům je pro účely dotace považován také bytový dům maximálně se 3 bytovými jednotkami.

Na co je dotace určena?

Na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy za nový ekologický zdroj tepla:

 • Kotel pouze na biomasu (automatický nebo s ručním přikládáním)
 • Plynový kondenzační kotel
 • Tepelné čerpadlo

Žadatelem vybraný kotel musí být uveden v „seznamu kotlů“ podporovaných z kotlíkové dotace – Seznam výrobků a technologií, který je průběžně aktualizován a je zveřejněn na webových stránkách svt.sfzp.cz.

V případě nákupu nového kotle s ručním přikládáním (na kusové dřevo) je povinností žadatele pořídit i akumulační nádobu, a to o objemu, který je určen výkonem kotle – 55 l vody na 1 kW výkonu kotle.
Z kotlíkové dotace lze podpořit výměny kotlů realizované v období již od 15. 7. 2015.

Jaká je výše dotace?

 • Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
 • Automatický (samočinný) kotel na biomasu – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč
 • Plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč

Podpora bude navýšena o částku 7 500 Kč v případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci.

Co je možné uhradit z dotace?

 • Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci a stavební práce
 • Novou otopnou soustavu
 • Rekonstrukci stávající otopné soustavy
 • Nezbytné zkoušky a měření spojené s uvedením kotle do provozu
 • Projektovou dokumentaci (kromě nákladů na zpracování žádosti)

Jaké dokumenty budete potřebovat?

 • Fotodokumentaci původního kotle na tuhá paliva se zřejmým připojením na komín a otopnou soustavu
 • Revizní zprávu původního kotle (musí být uvedena emisní třída kotle)
 • Souhlas spoluvlastníka nemovitosti, případně pozemku

V rámci kotlíkových dotací nelze provést výměnu:

 • Stávajícího starého plynového kotle
 • Stávajících kamen (kachlová, krbová, litinová) a kuchyňského sporáku
 • Stávajícího kotle s ručním přikládáním emisní třídy 3 a vyšší
 • Stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva