Zpravodaj duben 2016, číslo 4

Nový přístřešek vedle prodejny Jednota

Vedle prodejny Jednota byl vybudován nový přístřešek, kde si občané i turisté mohou sednout, občerstvit se nebo si povykládat.

Na úpravě prostranství a montáži se podíleli zaměstnanci obce, Pepa Válek a Jarek Petrůsek, ale také občané obce. Z občanů se zasloužil především Karel Toman, dále Pepa Petružela, Vlastík Záruba a Jenda Karafiát. Všem patří velké poděkování.

Tímto jsme společně přispěli ke zlepšení vzhledu veřejného prostranství a jako vedení obce se budeme snažit v obdobných činnostech pokračovat i nadále.

Vedení obce Malá Bystřice

Přístřešek u prodejny Jednota, Foto: Světlana Hrabinová

Přístřešek u prodejny Jednota
Foto: Světlana Hrabinová

Přístřešek u prodejny Jednota, Foto: Světlana Hrabinová

Přístřešek u prodejny Jednota
Foto: Světlana Hrabinová

Vedení obce Malá Bystřice (text)
Světlana Hrabinová (fotografie)

**********

Jaký význam mělo/má pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic patří mezi lidové zvyky, které se neopomíjí a jsou populární i do dneška. Tento zvyk se odvíjí od starých pověr. Všechny uvádí, že noc před sv. Filipem a Jakubem patřila silám zlým a nečistým, protože vládly v této noci více, než kdy jindy. Tato noc je nazývána jako noc “filipojakubská” a probíhá z 30. dubna na 1. května.

O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem se zároveň daly nalézt ukryté a zakopané poklady. Aby se ubránil ten, kdo se pokusil poklad hledat, musel se před zlými silami chránit – musel při sobě mít květ z kapradí a svěcenou křídu.

Pálení čarodějnic se pořádalo, protože lidé věřili, že této noci poletuje spousta čarodějnic mířících na čarodějnický sabat. Na ochranu od všeho zlého, co mohou čarodějnice přinést, se od té doby zapalují na vyvýšených místech ohně. Postupem času se z výročních ohňů stalo “pálení čarodějnic”. Zapalovala se stará košťata, která se vyhazovala do vzduchu. Popel, který po těchto ohních zůstal, má prý zvláštní moc pro zvýšení úrody. Přes oheň lidé někdy skálali, aby si zajistili mládí a plodnost.

Čarodějnice dříve nebyly jen za ty zlé. V některých jazycích je čarodějnice chápána jako “moudrá žena”. Tyto ženy znaly tajemství účinků bylin a uměly najít lék na spoustu nemocí, proto si jich lidé i vážili.

Lucie Škabrahová
zdroj: www.ceske-carodejnice.cz

**********

Báječné létací stroje

Kousek letecké historie nám odkrývá výstava starých létacích strojů v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Jsou zde vystaveny stroje typu horkovzdušného balonu, vzducholodě, kluzáky, nebo moderní stíhačky. Všechny tyto stroje byly využívány v našem regionu v leteckých konfliktech za 2. světové války. Program je připraven jako součást výstavy Ocelová křídla nad Valašskem.

“K vidění je řada fragmentů nálezů letadel, také si budete moci prohlédnout např. plastikové modely letadel i techniky protivzdušné obrany, které se účastnily bojů v regionu. Vystavena je rovněž řada drobností z výstroje a osobní předměty pilotů. Výstavu oživí hrozivé zvuky motorů, bombardování, výstražných sirén, ale i záznamy vyprávění pamětníků. Návštěvníci budou mít možnost navštívit interiér protileteckého bunkru, vyzkoušet si hlídku v hlásce s funkčním dobovým telefonem, zalétat si s papírovými modely na muzejním letišti nebo uchopit do ruky knipl a vydat se vstříc nepřátelským stíhačům.”

Den, kdy si Valašské Meziříčí připomíná výročí náletů na město, je k výstavě připravena soutěž a tématické akce. Výstava potrvá do 22. května 2016.

Lucie Škabrahová
zdroj: www.muzeumvalassko.cz

**********

Chovatelská přehlídka trofejí

Ve Společenském domě u Pernických ve Valašské Bystřici proběhne od soboty 14. května chovatelská přehlídka trofejí ulovených v lovecké sezóně 2015/2016 v honitbách okresu Vsetín. Slavnostní zahájení přehlídky proběhne v sobotu ve 14:00 hod. Výstava bude probíhat v sobotu a neděli od 8:00–17:00 hod. a v pondělí od 8:00–12:00 hod.

Lucie Škabrahová
zdroj: www.myslivost.cz

**********

Odvoz popelnic v měsíci květnu

Odvoz popelnic v květnu letošního roku se uskuteční v těchto dnech: 2., 16. a 30. května.

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.

**********

Změna otevírací doby pošty ve Valašské Bystřici

Pošta ve Valašské Bystřici mění na přechodnou dobu otevírací dobu. Pošta bude po tuto dobu otevřena následovně:

  • pondělí, středa: 7:30–11:30 hod., 13:00–15:45 hod.
  • úterý, čtvrtek, pátek:  7:30–11:00 hod., 13:00–15:45 hod.

**********

Vypínání elektrické energie — Bošová

Vypínání elektrické energie -- Bošová

Vypínání elektrické energie — Bošová

**********

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů

POZOR — NEPŘEHLÉDNĚTE

V působnosti Obecního úřadu bude v naší obci proveden sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácnosti.

Sběr bude proveden v sobotu 7. 5. 2016 u budovy Obecního úřadu v Malé Bystřici od 8:00–9:00 hod.

Žádáme občany o dodržení uvedeného termínu! Po ukončení již nebude možné odpady odevzdat, neboť sběrová a svozová technika bude přesouvána do dalších obcí našeho regionu.

Na uvedeném místě bude moci každý občan trvale bydlící v Malé Bystřici a majitel rekreační chaty nebo chalupy v katastrálním území Malá Bystřice, bezplatně odevzdat k likvidaci odpady z domácností v následujícím sortimentu:

NEBEZPEČNÉ:

  • olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky, znečistěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečistěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory, rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče, opotřebované pneumatiky.

VELKOOBJEMOVÉ:

  • matrace, koberce, linolea, WC mísy, umyvadla, kočárky, křesla, gauče, staré oděvy a boty apod.

Podnikatelé mohou po dohodě s obecním úřadem odpady odevzdat za úhradu dle ceníku.

Jelikož jsou sběry v naší obci organizovány každoročně, není důvod, aby některé z těchto odpadů končily v popelnicích, kamnech nebo dokonce ve volné přírodě!

Kontejner pro velkoobjemový odpad bude přistaven k obecnímu úřadu ve středu 4. 5. 2016. Občanům, kteří nemohou vlastními prostředky odpady odvézt k obecnímu úřadu, bude odpad na požádání zdarma odvezen (p. Válek – tel.: 737 235 158).

Termíny odvozů od občanů prostředky obecního úřadu: horní konec – Malenov: středa 4. 5., dolní konec: čtvrtek 5. 5., Santov: pátek 6. 5. 2016.

Další odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů bude v říjnu 2016.

Upozorňujeme občany, že stavební odpad (suť, lepenky, střešní krytina apod.) nebude sbírán.

**********

Farmářské trhy ve Valašském Meziříčí

Farmářské trhy ve Valašském Meziříčí

Farmářské trhy ve Valašském Meziříčí

**********

Naši jubilanti na měsíc květen

V měsíci květnu oslaví své narozeniny:

  • pan JOSEF KOVÁŘ – 65 let
  • paní MARIE HANULIAKOVÁ ­– 81 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.