Zpravodaj duben 2017, číslo 4

Velikonoční jarmark na Santově

V sobotu 8. dubna se na Santově konal velikonoční jarmark, který byl nejen důvodem něco pěkného vidět a koupit si (rukodělné výrobky, velikonoční ozdoby či domácí delikatesy), ale také setkat se s přáteli a užít si první jarní vycházky do probouzející se přírody.

Kompletní fotoreportáž od pana Hašpici naleznete na stránkách obce, v sekci Fotogalerie.

Velikonoční jarmark na Santově 2017

Velikonoční jarmark na Santově 2017
Foto: Adolf Hašpica

Adolf Hašpica (fotografie)

**********

Farmářské trhy ve Vsetíně startují již v sobotu 13. května

Přijďte ochutnat a zakoupit tradiční domácí farmářské výrobky od místních českých výrobců na Dolním náměstí ve Vsetíně. Sobotní termíny farmářských trhů pro rok 2017 jsou 13. a 27. května, 10. a 24. června, 8. a 22. července, 5. a 19. srpna, 2., 16. a 30. září, 14. a 28. října.

Farmářské trhy Vsetín 2017

Farmářské trhy Vsetín 2017

Lucie Škabrahová
zdroj: http://www.dkvsetin.cz/farmarske-trhy-vsetin/

**********

Hasiči varují, že pálení trávy se musí hlásit

Jarní měsíce jsou tradičně obdobím spojeným s pálením rostlinných materiálů ze zahrad, sadů a lesních porostů. V těchto měsících také narůstá počet výjezdů jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů k požárům travních a lesních porostů nebo na místa, kde nebylo pálení ohlášeno a k požáru nedošlo. V těchto případech se jedná o výjezdy, které blokují naše jednotky a nesou s sebou i zbytečné finanční náklady.

Chystáte se na pálení? Dbejte zvýšené opatrnosti a pálení ohlaste! Zákon o požární ochraně stanovuje tzv. ohlašovací povinnost.

Pro splnění této povinnosti lze využít aplikaci Evidence pálení na webových stránkách HZS Zlínského kraje (http://paleni.hzszlk.eu).

Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním střediskem Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Evidence slouží jen pro možnost ověření místa pálení s možným nahlášením požáru.

**********

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů

POZOR — NEPŘEHLÉDNĚTE

V působnosti Obecního úřadu bude v naší obci proveden sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácnosti.

Sběr bude proveden v sobotu 29. dubna 2017 u budovy Obecního úřadu v Malé Bystřici od 8:00–9:00 hod.

Žádáme občany o dodržení uvedeného termínu! Po ukončení již nebude možné odpady odevzdat, neboť sběrová a svozová technika bude přesouvána do dalších obcí našeho regionu.

Na uvedeném místě bude moci každý občan trvale bydlící v Malé Bystřici a majitel rekreační chaty nebo chalupy v katastrálním území Malá Bystřice, bezplatně odevzdat k likvidaci odpady z domácností v následujícím sortimentu:

NEBEZPEČNÉ:

  • olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky, znečistěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečistěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory, rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče, opotřebované pneumatiky.

VELKOOBJEMOVÉ:

  • matrace, koberce, linolea, WC mísy, umyvadla, kočárky, křesla, gauče, staré oděvy a boty apod.

Podnikatelé mohou po dohodě s obecním úřadem odpady odevzdat za úhradu dle ceníku.

Jelikož jsou sběry v naší obci organizovány každoročně, není důvod, aby některé z těchto odpadů končily v popelnicích, kamnech nebo dokonce ve volné přírodě!

Kontejner pro velkoobjemový odpad bude přistaven k obecnímu úřadu ve středu 26. 4. 2017. Občanům, kteří nemohou vlastními prostředky odpady odvézt k obecnímu úřadu, bude odpad na požádání zdarma odvezen (p. Válek – tel.: 737 235 158).

Termíny odvozů od občanů prostředky obecního úřadu: horní konec a Malenov: středa 26. 4., dolní konec: čtvrtek 27. 4., Santov: pátek 28. 4. 2017.

Další odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů bude v říjnu 2017.

Upozorňujeme občany, že stavební odpad (suť, lepenky, střešní krytina apod.) nebude sbírán.

**********

Odvoz popelnic v měsíci květnu

Odvoz popelnic v květnu letošního roku se uskuteční v těchto dnech: 2., 15. a 29. května.

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.

**********

Zájezd do Jeseníků

Obecní úřad žádá všechny občany, kteří se přihlásili na zájezd do Jeseníků v neděli 28. května, aby jej zaplatili do 30. dubna. Cena zájezdu je 250 Kč. Pokud tak neučiní, budou osloveni náhradníci.

**********

Prodejna Jednota v Malé Bystřici

Hospodářská ztráta prodejny Jednota v Malé Bystřici byla dle sdělení vedení Jednota Vsetín v roce 2016 350 tisíc Kč. Obec byla vedením družstva vyzvána, aby tuto ztrátu uhradila. Na posledním jednání zastupitelstva obce bylo dohodnuto, že v tomto roce podpoří obec provoz prodejny částkou 100 000 Kč. Do budoucna se předpokládá, že na zajištění provozu malých obchodů bude možné získat dotace, o které by obec požádala.

**********

Naši jubilanti na měsíc květen

V měsíci květnu oslaví své narozeniny:

  • paní JAROSLAVA SLOVÁČKOVÁ – 75 let
  • paní MARIE HANULIAKOVÁ – 82 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.