Zpravodaj duben 2018, číslo 4

Přijímání žáků s vadami řeči na Základní školu Vsetín — Luh

Základní škola Vsetín, Luh 1544 přijímá pro školní rok 2018/2019 do 1. ročníků žáky s vadami řeči. Do třídy pro žáky s vadami řeči budou žáci zařazeni na základě doporučení příslušného speciálně pedagogického centra (SPC). Jedná se především o děti, které docházely do logopedické třídy MŠ a jejich artikulace a komunikační dovednosti nejsou ještě správné nebo mají těžší vady řeči. Výuka bude vedena učitelem se zaměřením na odbornou logopedickou péči.

Žákům nabízíme:

 • metodu „dobrého startu“
 • individuální přístup v menším kolektivu
 • intenzivní logopedickou péči
 • systém podpůrných opatření ke kompenzaci vady

Pro odborné poradenství po dobu školní docházky jsou k dispozici:

 • výchovný poradce
 • učitel – logoped
 • speciální pedagog, školní psycholog
 • pracovníci Speciálně pedagogického centra ve Valašském Meziříčí

K dispozici je také školní družina (provoz 6:00 až 8:00 hodin, po ukončení výuky do 16:30 hodin) a zájmová činnost (keramický kroužek, country tance, výtvarný kroužek, sportovní kroužky, vaření, čtenářský kroužek, návštěvy Městského divadla Zlín atd.).

Registrace žáků:

 • u zápisu do 1. třídy ve dnech 3. a 4. dubna 2018 od 10 do 12 hodin a od 14 do 16 hodin v Základní škole Vsetín, Luh 1544 (z důvodů omezené kapacity, max. l4 žaků, je vhodné zájem nahlásit i předem telefonicky na čísle 733 678 010 případně mailem skolaluh@skolaluh.cz)

Již nyní je nutné objednat si vyšetření v SPC Valašské Meziříčí – vedoucí SPC PaedDr. Yvetta Odstrčilíková, telefon 576 809 839 a doporučeni přinést k zápisu (případně dle osobní domluvy)

**********

Valašská zahrada

Valašská zahrada 2018

Valašská zahrada 2018

**********

Farmářské trhy ve Vsetíně i Valašském Meziříčí

V posledních letech se zavedla tradice farmářských trhů, kde si můžete koupit výrobky, které pochází výhradně z domácích farem a zemědělských činností. Zakoupit můžete zeleninu, ovoce, bylinky, květiny, sazeničky, med, chléb, vejce, sirupy, marmelády, maso, víno či pivo.

Ve Valašském Meziříčí se trhy budou konat ve dnech: 5. 5., 11. 5., 25. 5., 8. 6., 31. 8., 14. 9., 12. 10. a 27. 10.

Na Vsetíně můžete trhy navštívit v termínech: 12. 5., 26. 5., 9. 6., 23. 6., 7. 7., 21. 7., 4. 8., 18. 8., 1. 9., 15. 9., 29. 9., 13. 10. a 27.10.

**********

Odvoz popelnic v měsíci květnu

Odvoz popelnic v květnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 14. a 28. května.

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.

**********

Sbor dobrovolných hasičů hledá nové členy

Sbor dobrovolných hasičů obce Malá Bystřice přijme další členy (muže i ženy) do sboru na funkci hasič nebo strojník. SDH naší obce se v současné době potýká s nedostatkem členů při výjezdech. Kdo z občanů má zájem o práci ve sboru dobrovolných hasičů obce, ať se přihlásí na obecním úřadě.

**********

Poděkování — Lesy ČR

Vážení starostové měst a obcí, Vážení členové hasičských záchranných sborů,

dovolte mi touto cestou poděkovat profesionálním a dobrovolným složkám hasičských záchranných sborů, které zasahovaly při likvidaci lesních požárů V k. ú. Rožnov p. Radh., lokalita Kamenárka na Dolních pasekách ve dnech 28. 3. 2018 a 8. 4. 2018.

Velmi si vážíme osobního přístupu, aktivního, operativního nasazení a profesionálně odvedeným zásahům, které probíhaly až do pozdních nočních hodin a kladly tím mimořádně zvýšené nároky na všechny zasahující členy požární ochrany. Díky tomuto nasazení byly před požárem zachráněny okolní lesní porosty nemalé hodnoty a minimalizovány škody na lese, který je významnou částí našeho životního prostředí.

Všem, kteří organizovali a prováděli požární zásah mnohdy na úkor svého osobního volna patří velké poděkování za připravenost k zásahům a osobní nasazení. Naprosto právem máte uznání všech lesníků Lesů České republiky, Lesní správy Rožnov p. Radh.

Děkujeme za včasnou pomoc.

**********

Veřejná vyhláška — Finanční úřad pro Zlínský kraj

Finanční úřad pro Zlínský kraj oznamuje, že na všech územních pracovištích je ve dnech 27. dubna až 28. května 2018 zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam, jímž se stanovuje daň z nemovitých věcí na rok 2018 daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO. Všechna územní pracoviště Finančního úřadu pro Zlínský kraj zpřístupňují hromadný předpisný seznam k nahlédnutí ve všedních dnech (pondělí a středa 8:00–17:00, úterý, čtvrtek a pátek 8:00–13:00).

**********

Rozbor vody ze studny

Rozbor vody ze studny

Rozbor vody ze studny

**********

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů

V působnosti Obecního úřadu bude v naší obci proveden sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácnosti. Sběr bude proveden v sobotu 28. dubna 2018 u budovy Obecního úřadu v Malé Bystřici od 8:00–9:00 hod.

Žádáme občany o dodržení uvedeného termínu! Po ukončení již nebude možné odpady odevzdat, neboť sběrová a svozová technika bude přesouvána do dalších obcí našeho regionu.

Na uvedeném místě bude moci každý občan trvale bydlící v Malé Bystřici a majitel rekreační chaty nebo chalupy v katastrálním území Malá Bystřice, bezplatně odevzdat k likvidaci odpady z domácností v následujícím sortimentu:

NEBEZPEČNÉ:

 • olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky, znečistěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečistěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory, rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče, opotřebované pneumatiky.

VELKOOBJEMOVÉ:

 • matrace, koberce, linolea, WC mísy, umyvadla, kočárky, křesla, gauče, staré oděvy a boty apod.

Podnikatelé mohou po dohodě s obecním úřadem odpady odevzdat za úhradu dle ceníku.

Jelikož jsou sběry v naší obci organizovány každoročně, není důvod, aby některé z těchto odpadů končily v popelnicích, kamnech nebo dokonce ve volné přírodě!

Kontejner pro velkoobjemový odpad bude přistaven k obecnímu úřadu v úterý 24. dubna. 2018. Občanům, kteří nemohou vlastními prostředky odpady odvézt k obecnímu úřadu, bude odpad na požádání zdarma odvezen (p. Válek – tel.: 737 235 158).

Termíny odvozů od občanů prostředky obecního úřadu: horní konec a Malenov: úterý 24. 4., dolní konec: středa 25. 4., Santov: pátek 27. 4 2018.

Další odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů bude v říjnu 2018.

Upozorňujeme občany, že stavební odpad (suť, lepenky, střešní krytina apod.) nebude sbírán.

**********

SMS Infokanál obce

Obec Malá Bystřice nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).

Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:

 • plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?
 • plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu?
 • uzavírkách místních komunikací?
 • termínech mimořádných svozů odpadu?
 • konání kulturních a společenských akcí?
 • mimořádných změnách v provozní době OÚ apod.?
 • a další užitečné informace spojené se životem ve Vaší obci?

Zaregistrovat se k odběru SMS infokanálu obce můžete třemi způsoby:

 • online na webové adrese www.infokanal.cz/cweb/reg/MALABYSTRICE,
 • SMS zprávou ve tvaru REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera MALA mezera BYSTRICE mezera CISLOPOPISNE (pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID); velikost písmen nehraje roli, důležité jsou mezery mezi slovy, např. JAN VELKY MALA BYSTRICE 55 nebo JAN VELKY MALA BYSTRICE 55 EVID. SMS odešlete na číslo infokanálu 571 443 570,
 • nebo osobně na obecním úřadě obce.

Bližší informace získáte na webových stránkách obce, informačních letácích či na obecním úřadě obce.

**********

Naši jubilanti na měsíc květen

V měsíci květnu oslaví své narozeniny:

 • paní ZDEŇKA MELICHAŘÍKOVÁ – 80 let
 • paní MARIE HANULIAKOVÁ – 83 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.