Zpravodaj květen 2016, číslo 5

Zájezd do Krakowa a Wieliczky v neděli 15. května

I v letošním roce vedení obce Malá Bystřice uspořádalo pro občany obce zájezd. Cílovou stanicí bylo polské město Krakow a následně prohlídka v solném dole Wieliczka. Vyráželo se v brzkých ranních hodinách a cesta trvala téměř 4 hodiny. Během první zastávky nás slečna průvodkyně zavedla centra města Krakow a popovídala nám o nejznámějších památkách tohoto města. Město je prohlášené za hlavní město polské kultury. Prošli jsme se kolem známého hradu Wavel a Wawelské katedrály a poté naše cesta vedla přímo na Krakowský rynek, hlavní náměstní, kde jsme měli tříhodinový rozchod, a mohli jsme si projít významná místa Krakowa sami. V městě je spousta významných kostelů, památek, ale také zajímavá radniční věž či historická tržnice zvaná Sukiennice. I přes ztížené podmínky způsobené běžeckým maratonem, který se v daný den ve městě konal, jsme snad všichni stihli užít krakowské atmosféry a ulovit nějaký pěkný suvenýr.

Po rozchodu pokračovala naše cesta do 10 kilometrů vzdáleného solného dolu Wieliczka, který patří k nejstarším solným dolům na světě (funguje od 13. století) a probíhá v něm těžba dodnes. Prohlédli jsme si 3,5 kilometru zpřístupněné trasy, nachodili přes 400 schodů, dostali se do hloubky 125 metrů pod zemí, ochutnali solnou zeď a solanku a shlédli nejvýznamnější sochy vyrobené ze soli, podzemní jezero, síně a kaple či výstavu o historii těžby soli. Od roku 1978 figuruje tento unikát na seznamu UNESCO. Prohlídkou solného dolu náš výlet skončil a v odpoledních hodinách jsme se vraceli zpátky k domovu.

Děkujeme obecnímu úřadu za uspořádání zájezdu, slečně průvodkyni za příjemný výklad a organizaci zájezdu a také CK Valaška za její služby. Budeme se těšit brzy na viděnou!

Kompletní fotoreportáž naleznete na stránkách obce, v sekci Fotogalerie.

Zájezd do Krakowa a Wieliczky

Zájezd do Krakowa a Wieliczky
Foto: Lucie Škabrahová

Lucie Škabrahová (text i fotografie)

**********

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.

Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5 let.

Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.

Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.

Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.

zdroj: Ministerstvo vnitra, www.mzv.cz

**********

Informace pro návštěvníky knihovny

Obecní úřad zakoupil pro místní knihovnu nové knihy, které si určitě rádi přečtete. Jsou to například dva romány od švédského autora Jonase Jonassona – „Analfabetka, která uměla počítat“ a „Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel“. Oba romány byly přeloženy do 40 jazyků a patří k nejoblíbenějším a nejprodávanějším románům u nás.

Další novinkou je román irského autora Colma Tóibína „Brooklyn“. Děj se odehrává v 50. letech minulého století a popisuje osudy mladé ženy, která odešla za prací do New Yorku. Román byl oceněn jako nejlepší próza roku 2009. Za zmínku určitě také stojí další přírůstek do naší knihovny, a to román Nicholase Sparkse „Volba“. Hlavní hrdina románu Travis žije spokojeným životem bez starostí, pak se zamiluje, ožení se a má děti a šťastné manželství. Až do okamžiku, kdy se stane vážná nehoda, po které zůstane jeho žena v kómatu. Travis má rozhodnout o jejím životě a smrti. Přestože ji kdysi dávno slíbil, že ji v podobném případě nechá zemřít, rozhodne se pro život.

Kromě románů je zdě několik oddechových titulů, např. od Marie Doležalové „Kafe a cigárko“, zábavnou formou popsaný herecký život, od Dominika Landsmana „Deníček moderního fotra aneb Proč by muži neměli mít děti“ a „Deníček a „Deníček moderního fotra 2 aneb Pánbůh mi to oplatil na dětech“.

Určitě by vás zaujala kniha fejetonů Josefa Fouska „Smích je živá voda“ a nová kniha Marcely Mlynářové „Život jako hobby“.

To je jen stručný výběr z nových knih, kromě toho se část knižního fondu třikrát ročně obměňuje formou tzv. výměnných souborů, což je asi 150 knih různých žánrů (dětské, naučné i romány). Poslední takový soubor přišel v květnu a určitě si v něm každý vybere svou oblíbenou četbu.

Takže neváhejte a navštivte obecní knihovnu – je v provozu každé pondělí a středu od 15:00 do 17:00 hodin.

Dana Tomanová

**********

Báseň našich důchodců


Zafoukal jarní větříček
a důchodci odložili zimní kožíšek.
No a v tu ránu básníkovi usedla na nos mucha
a jal se psáti, jak důchodci oslavili svatého ducha.


Což o to – nápadů bylo bystero, úplná snůška,
ale má to háček, vypsaná je tužka,
a teď se dovídáme, že svátek má Jaruška.


A tak se živjo živjo zpívalo
a s chutí se na ni dívalo.
Škvařenice byla chutná,
čížka vína byla nutná.


Jen škoda, že nás je tak málo,
o velkých škvařenicích u Štěpana a Hanuláka,
už aby se nám jenom zdálo.
V kuchyni spadla nějaká rouška
a Věra ať nám řekne, proč tu není Janoška.


Tak bys měl básníku končit,
kdo má furt poslouchat tvoje plky.
A též byste se měli projít po sále,
ať nechytnete vlky.
Nikdo se nepouští do velkého pití,
každý by si chtěl užívat dlouhého žití.


Aj za těch pár řádek,
básník je hrdý.
Příště zas napíše nějaké prdy.
Tak už slov opravdu není více,
snad se dožijem příští škvařenice.

F. L. Věk

**********

Poděkování

Vlastík Záruba a Lidka Mikulíková děkují všem hasičům za zásah a obecnímu úřadu za pomoc. Děkují také všem ostatním, kteří jim pomoc osobně nabídli.

**********

Odvoz popelnic v měsíci červnu

Odvoz popelnic v červnu letošního roku se uskuteční v těchto dnech: 14. a 27. června.

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.

**********

Informace ke svozu odpadních vod v rámci projektu Čistá řeka Bečva II

Projekt Čistá řeka Bečva II, který je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí České republiky v rámci Operačního programu Životní prostředí, je tvořen skupinou dílčích projektů v oboru stokování a čištění odpadních vod v 18 městech a obcích Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (dále jen SOMV).

Do projektu Čistá řeka Bečva II byl zařazen i svoz odpadních vod, i když se jedná o investičně neuznatelný náklad a fekální vozy zakoupilo SOMV z vlastních prostředků. Fekální vozy budou provozovány v rámci nové infrastruktury a řeší problematiku zneškodňování odpadních vod od 3 500 EO, což je v regionu významné množství.

Přidanou hodnotou projektem navrženého řešení je skutečnost, že odpadní vody budou vyváženy řízeně a systematicky jako součást provozování vodohospodářské infrastruktury, tj. odpadní vody od výše uvedených EO budou opravdu zachyceny a vyčištěny s využitím existující kapacity ČOV v regionu.

Svoz odpadních vod a jejich čištění bude evidováno. Svoz odpadních vod v rámci projektu Čistá řeka Bečva II bude zajišťován od obyvatel. Komerční objekty si budou službu nadále zajišťovat u soukromých firem mimo projekt Čistá řeka Bečva II. Z hlediska jednotné tarifikace se jedná o obdobný případ jako u okrajových částí obcí a malých sídel, kde náklady na odkanalizování a čištění odpadních vod převyšují průměrný tarif regionu, přičemž služba je zde poskytována za stejnou cenu jako tam, kde naopak tarif převyšuje ekonomickou cenu služby (velká města regionu) – tím je mj. vyjádřen princip solidarity při poskytování tohoto druhu služeb v mikroregionálním měřítku řešené oblasti – jediným rozdílem je způsob odvádění odpadních vod, tj. svozem namísto stokou.

Občanu, který uzavře smlouvu na svoz odpadních vod v rámci projektu Čistá řeka Bečva II se společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., budou účtovány měsíční zálohy. Produkce odpadních vod mu bude účtována paušálem dle směrného čísla 36 m 3 /osoba/rok. Při současné ceně stočného ve výši 33,81 Kč včetně DPH za 1 m 3 činí roční platba 36 * 33,81 = 1 217,16 Kč/osoba/rok). Svoz odpadních vod v rámci projektu Čistá řeka Bečva II je určen pouze občanům, kteří nemají možnost se připojit na kanalizaci.

Více informací naleznete na webových stránkách obce.

**********

Vypínání elektrické energie — Bošová

Vypínání elektrické energie -- Bošová

Vypínání elektrické energie — Bošová

**********

Naši jubilanti na měsíc červen

V měsíci červnu oslaví své narozeniny:

  • paní EMILIE TRUSINOVÁ – 83 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.