Zpravodaj květen 2017, číslo 5

Stavění májky na Santově

V neděli 30. dubna vyrostla na Santově u hospůdky krásná májka, kterou postavili hasiči a občané z Malé Bystřice.

Kompletní fotoreportáž od pana Hašpici naleznete na stránkách obce, v sekci Fotogalerie.

Stavění májky na Santově 2017

Stavění májky na Santově 2017
Foto: Adolf Hašpica

Adolf Hašpica (fotografie)

**********

Program letního kina Bystřička

Program letního kina na Bystřičce naleznete na webových stránkách obce.

**********

Báseň našich důchodců — Jarní rozjímání

Tak jako před léty a nyní zas,
důchodcům nastal ten pravý čas.
A tak se zešli v hasičské zbrojnici,
aby se domlouvali na škvařenici.

V této tradici jedem jak v rozjetém vlaku,
i když už to není jak u Štěpána nebo Hanuláků.

Hlavně, že jsme zimu přežili bez větších nesnází,
jako je svědění v podbřišku a bolení břicha,
vlastně jako praví Valaši, bysme měli držet minutu ticha
za Jarmilu Šulákovou.

Jo, tak to nás v duši tísní,
vždyť proslavila Santov tou svojí písní.

Nám už též moc času nezbývá,
a tak se chcem baviť, hráť a zpívat.
A jeden na druhého zblízka se dívat
a po dobré škvařenici také víno a pivo.

Až z teho někdo bude jančiť
a možná na sále začne tančiť.
V klidu dojíme škvařenici, aby někomu nevyskočila huba z pantu,
jó, kdyby tak bylo více muzigantů.

Tak to bylo všechno, co básník chtěl říci,
tož tak se bavijou důchodci v Malé Bystřici

F. L. Věk

**********

Odvoz popelnic v měsíci červnu

Odvoz popelnic v červnu letošního roku se uskuteční v těchto dnech: 12. a 26. června.

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.

**********

Naši jubilanti na měsíc červen

V měsíci červnu oslaví své narozeniny:

  • paní EMILIE TRUSINOVÁ – 84 let
  • pan JOSEF JUROŠEK – 80 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.