Zpravodaj květen-červen 2020, číslo 5-6

Vážení spoluobčané,

je za námi období nouzového stavu. Touto cestou bych vás ráda informovala o finančních dopadech virové pandemie na nás obecní rozpočet. Z pohledu obecní samosprávy a občanského společenství jsme to všichni zvládli velmi dobře. Jedním dechem samozřejmě děkuji za štěstí, že jsme odolali nákaze. Je však třeba vyzdvihnout také precizní zvládnutí tak extrémně náročné krizové situace, ve které jsme byli všichni spolu.

A teď finance. Právě probíhající finanční podpory pro skupiny, jejichž výdělek zasáhla virová pandemie, mají jistě své opodstatnění. Asi jen čas ukáže, zda tato podpora byla poskytnuta skutečně všem potřebným. Je totiž velmi důležité si uvědomit, že ekonomický propad se bude dotýkat každého z nás. Oproti plánovanému rozpočtu do naší obecní pokladny nedorazí téměř 1,2 mil. korun. Suma pro nás opravdu obrovská. A není bohužel konečná. Asi vám v médiích neuniklo, že právě probíhá rozhodování o výrazném podílení se obcí na kompenzačním bonusu podnikatelským subjektům. Všechna média se zmiňují, že obce nebudou moct investovat, ale pro naši obec je to opravdu otázka nákladů na provoz. Další snižování daňového příjmu pro naši obec bude mít negativní zásah do rozvoje a udržení úrovně obvyklých služeb a činností v obci. Jsme v procesu připomínkování dotačních titulů a bude pro nás velmi složité zajistit povinnou finanční spoluúčast na projektech.

Závěrem bych snad jen připomněla, že na konci května začalo rozvolňování preventivních opatření, které se týkají společenského života. Čeká nás léto, které zřejmě obsadí všechna rekreační místa v naší obci i okolí. Snažíme se připravit na to, aby vám rekreanti nerušili dovolené či nezaplavovali obec odpady. Při jakýchkoliv  problémech se nezdráhejte na nás obrátit.

Lucie Kotrlová, starostka obce

Máme hasičskou cisternu

V uplynulých měsících jsme vás informovali o špatném technickém stavu našeho hasičského auta. Situace, až se zdála být velmi složitá, našla nakonec své řešení. V průběhu měsíce května jsme dostali nabídku na odkup cisterny od obce Bystřička. Téměř všichni naši dobrovolní hasiči (jeden z nich je mimo republiku) byli na zkušební jízdě a prohlídce auta. V drtivé většině se shodli, že stav auta je minimálně o 60 % lepší, než v jakém je naše auto, a dali zastupitelstvu obce doporučení ke koupi.

Upozornili také zastupitelstvo, že je auto sice v dobrém stavu, ale není nové, tudíž je nutné počítat s nějakou opravou. Dne 6. května 2020 schválilo zastupitelstvo nákup hasičského auta LIAZ za 400 000 Kč.

Věříme, že našim klukům, členům jednotky dobrovolných hasičů, druhé auto alespoň trochu ulehčí nelehkou práci, kterou vykonávají pro celou obec.

Revitalizace veřejných prostranství v obci

V měsíci březnu začala revitalizace veřejných prostranství v obci. Vedle obchodu Jednota byla pokácena bříza, která nám svými padajícími větvemi opakovaně poškozovala popelnice na  tříděný odpad. Ty máme v pronájmu a zodpovídáme za ně, což znamená, že tedy platíme škody na nich vzniklé. Na místo bude vysázena nová zeleň. Naší snahou bude alespoň opticky oddělit místo pro ukládání odpadu od odpočinkové zóny vedle obchodu. Zde dojde také k odklizení zchátralého mobiliáře.

Tradice škvaření vajec

I v tak nelehké době, jako je tato, se naši důchodci rozhodli sejít a dodržet tradici škvaření vajec na Svatého Ducha. Během příjemně stráveného odpoledne v Obecním domě Údolí se uškvařila pořádná porce vajíček, samozřejmě se slaninou. Pan Bartoněk se zodpovědně postaral i o nabídku vín z jižní Moravy. Společnost jako dělaná pro nějakou tu moravskou lidovou písničku či taneček. Snad se všeho dostane na druhém sousedském odpoledni, které proběhne v sobotu 11. července 2020 a naši důchodci vás vřele zvou.

Informace k odpadům v obci

Prosím, věnujte pozornost termínu svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který proběhne v září. Tento odpad nepatří k běžnému odpadu nebo vedle popelnic během roku. Není v našich silách likvidovat po každém víkendu min. jeden vozík velkoobjemového odpadu. Děkujeme za pochopení, věříme, že se nám společnými silami podaří tuto situaci zlepšit.

Místní poplatky – připomínáme termín odložené splatnosti

POPLATEK ZA ODPADY

Částka je stanovena na 500 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci a za rekreační chalupu či objekt na katastru obce. Od poplatku jsou osvobozeni: dítě do 3. roku věku, každé třetí a další dítě do 18. roku věku a fyzické osoby, které se prokazatelně zdržují v zahraničí v kalendářním roce déle než 6 měsíců. Splatnost poplatku je z důvodů současné situace prodloužena do 30. 6. 2020.

Platit je možné v hotovosti během úředních hodin na obecním úřadě nebo bezhotovostní platbou:

  • číslo účtu: 10723851/0100
  • variabilní symbol: uveďte prosím evidenční či popisné číslo, např. 036 (evidenční číslo chaty), 36 (popisné číslo objektu)

PES

Poplatek za prvního a druhého psa je 50 Kč, za třetího a každého dalšího psa 100 Kč, Splatnost poplatku je z důvodů současné situace prodloužena do 30. 6. 2020. Platit je možné v hotovosti během úředních hodin na obecním úřadě nebo bezhotovostní platbou:

  • číslo účtu: 10723851/0100
  • variabilní symbol: uveďte prosím evidenční či popisné číslo, např. 036 (evidenční číslo chaty), 36 (popisné číslo objektu)

Připomenutí 75. výročí od konce druhé světové války

V pátek 8. května 2020 jsme si připomněli 75 let od konce druhé světové války v Evropě. I když vládní opatření a vyhlášený nouzový stav nepřál větším oslavám takto významného výročí, měl každý z nás možnost připomenout si tento významný okamžik dle svého uvážení.

Je velmi důležité mluvit o historii a připomínat si všechny, mnohdy i velmi kruté, události našich dějin, aby se zabránilo jejich opakování či snad sympatizování s nimi. Neméně důležité je si také připomenout vyhaslé životy nevinných lidí nebo lidí, kteří obětovali své životy, abychom my byli podobných hrůz snad  ušetřeni.

Vzpomenout na toto výročí se rozhodli i zastupitelé naší obce. Ve středu 6. května se po svém zasedání shromáždili u pomníku padlých sovětských radistů na Santově, aby zde položili kytici a v tichosti uctili památku všech obětí druhé světové války.

Připomenutí 75. výročí od konce druhé světové války

Připomenutí 75. výročí od konce druhé světové války

Foto: Alena Válková

Alena Válková

Harmonogram svozu odpadu v druhé polovině roku 2020

Společenská kronika

V měsících červenci a srpnu oslaví své narozeniny tito jubilanti:

  • paní ŠTŮSKOVÁ Marta               97 let
  • paní VOJÍŘOVÁ Růžena             92 let
  • pan TYDLAČKA Jiří                     65 let
  • paní POLÁŠKOVÁ Hana             65 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.