Zpravodaj květen+červen 2019, číslo 5-6

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

právě čtete druhou verzi úvodního slova do zpravodaje. V první verzi úvodníku jsem vás chtěla pochválit za republikově nadprůměrnou účast u voleb do Evropského parlamentu a rozebírat jejich výsledky.

Ale 5. června naši obec zasáhla lokální blesková povodeň a já chci ještě více chválit vaši hojnou účast při odklízení následků velké vody. Nasazení a chuť vás všech pomáhat byla neskutečná. S radostí musím konstatovat, že jste srdcaři. Obec tvoří především její občané. A my máme skvělou obec. Všem, kteří přiložili ruce k dílu a přišli pomoci, moc děkuji.

Lucie Kotrlová, starostka obce

PNEUMATIKA JAKO ODPAD

Od 1. 1. 2020 dojde ke změně podmínek zpětného odběru pneumatik. Na použité pneumatiky se vztahuje povinnost zpětného odběru, což znamená, že poslední prodejce (i pneuservis při výměně pneumatik) je povinen od spotřebitele pneumatiky odebrat nebo jej informovat o nejbližším místě zpětného odběru pneumatik, a to vše zdarma.

Sběrné dvory nejsou místem zpětného odběru pneumatik, budou je odebírat jen v omezeném množství a už od data 1. 6. 2019 nám za jejich odběr navyšují cenu o 50 %.

Zpětný odběr se cenově znevýhodnil a jejich dosavadní odběratelé ukončili spolupráci.

Směřujte proto použité pneumatiky, v rámci zpětného odběru, koncovému prodejci pneumatiky.
Bude k úvaze na další rok, jestli v rámci změny vyhlášky o odpadech zpoplatnit odběr pneumatik občanům, kteří nevyužijí zpětného odběru. Podrobnější informace naleznete na: www.mzp.cz.

ODVOZ POPELNIC

Odvoz popelnic v červnu a červenci tohoto roku se uskuteční v těchto dnech:

 • 10. a 24. června
 • 8. a 22. července

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.

OBECNÍ ZÁJEZD

Letos jsme se na našem obecním zájezdu podívali do Moravskoslezského kraje.

Nejdříve jsme navštívili zámek Hradec nad Moravicí. Zde jsme se rozdělili do dvou skupin. První prohlídka totiž byla uzpůsobena dětem a jejich rodičům, kteří se zábavnou formou dozvěděli o životě na zámku.

Po návštěvě zámku jsme se osvěžili v přilehlé restauraci, nebo se prošli zámeckou zahradou, a poté se vydali autobusem k další zastávce. Tou byl Národní památník II. světové války v Hrabyni, nacházející se na půli cesty mezi Opavou a Ostravou. Areál tvoří správní budova a památník, jehož součástí jsou dvě „věže“, uvnitř kterých se nachází prostory expozice.

Poblíž památníku je umístěna historická vojenská technika, která zaujala nejen mužskou část naší výpravy. Mimo jiné jsme totiž mohli obdivovat a důkladně si prohlédnout protiletadlový kanón, obrněný transportér nebo samohybné dělo.

Poslední zastávkou výletu byl Landek park v Ostravě-Petřkovicích. V tomto areálu o rozloze 35 hektarů se nachází největší hornické muzeem v České republice. Jako první jsme si mohli prohlédnout volnou expozici těžké důlní a dobývací techniky (dobývací a razicí kombajny, vrtací vozy, nakladače nebo důlní lokomotivy).

Následně jsme měli možnost se na chvíli vžít do pocitů horníka. Jako první jsme vyfasovali ochrannou přilbu, nastoupili do těžní klece a sjeli dolů na důlní pracoviště. Zde nás zkušení havíři provedli důlními chodbami, přiblížili nám fyzicky náročnou práci v dole a představili ukázku funkčního pluhového a kombajnového porubu.

Když jsme se ocitli zpět na denním světle, čekala na nás expozice báňského záchranářství. Tou nás provedl zkušený báňský záchranář, který nám představil soubor dýchací techniky, zachycující její vývoj od roku 1883 až do současnosti, seznámil nás s dalšími záchranářskými technologiemi a vše doplnil vlastními zážitky ze záchranných akcí v podzemí.

Celým zájezdem nás provázelo slunce a dobrá nálada, proto doufám, že se na příštím výletě sejdeme opět v hojném počtu.

Obecní zájezd 2019

Obecní zájezd 2019

Alena Válková, místostarostka obce
foto: Lucie Škabrahová

NOVINKY V KNIHOVNĚ

Knihovna má nové webové stránky, které najdete na adrese knihovna.malabystrice.cz.

MICHAL VIEWEGH: MŮJ ŽIVOT PO ŽIVOTĚ

„Toto je dvacátá šestá kniha Michala Viewegha a sám fakt, že nejčtenější autor ještě pořád (nebo už zase) píše, je tu tentokrát klíčovou událostí a ústředním motivem. Text je místy trochu cyklický a není vyloučeno, že I trpělivý čtenář zažije pocit zmaru, který zná autor z posledních dlouhých měsíců tak zblízka a osobně. Přesto si troufám všem doporučit, aby tenhle zápas podstoupili, stejně jako ho podstoupil Michal. Ve svém důsledku je Můj život po životě kniha očistná….“ (Martin Reiner).

BLANKA HOŠKOVÁ: LÁSKOBRANÍ

Román Láskobraní je výsostně ženskou četbou. Je příběhem ženy ve středním věku, na kterou doléhá syndrom prázdného hnízda a zároveň velmi těžce nese chování svého manžela, který jí nechává v prázdném domě i na vinici samotnou a plní si své obchodní (a jak se později ukáže i citové) sny a potřeby jinde.

BRAD PILON: JEZTE! NEJEZTE! JEZTE!: HUBNĚTE METODOU KRÁTKODOBÝCH PŮSTŮ

Víte, že existuje způsob stravování, díky kterému je možné dosáhnout skvělých účinků na zdraví, zhubnout, a že neobsahuje žádná delší období omezování v jídle, specifické časování jídel, suplementy nebo stravovací plány? Brad Pilon je výživový poradce a autor bestselleru, ve kterém vás seznámí s tím, co považuje za jeden z nejlepších způsobů stravování a životního stylu, díky němuž můžete zhubnout a dosaženou váhu si udržet.

ALYCEA UNGAROVÁ: PILATES

Formujte postavu, obnovte správné a ladné držení těla a nabijte se energií — to vše díky cvičení pilates. V knize je více než 100 cviků, detailní pokyny krok za krokem, rady, jaké zvolit tempo, kolikrát opakovat, jak správně dýchat. Devět rozličných cvičebních programů v délce 15, 30 a 45 minut rozdělených podle míry zdatnosti.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsících červnu a červenci oslaví své narozeniny tito jubilanti:

 • paní TRUSINOVÁ Emilie — 86 let
 • pan JUROŠEK Josef — 82 let
 • paní TRUSINOVÁ Lydie — 81 let
 • paní TESCARI Milena — 65 let
 • paní PTÁČKOVÁ Drahomíra — 65 let
 • paní ŠTŮSKOVÁ Marta — 96 let
 • paní VOJÍŘOVÁ Růžena — 91 let
 • pan KOVÁŘ Jaroslav — 70 let
 • paní ČERNÍKOVÁ Anna — 70 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.

Tradice se u nás stále dodržují…

Tradice se u nás stále dodržují…

PORADNA VSETÍN