Zpravodaj leden+únor 2019, číslo 1-2

Tříkrálová sbírka

Ve dnech 4. a 5. ledna proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka pod záštitou Charity Valašské Meziříčí. I když padající mokrý sníh komplikoval koledníkům jejich úsilí, podařila se vybrat krásná částka ve výši 12 275 Kč. Jedná se o téměř totožnou částku jako v loňském roce.

Všem dárcům děkujeme za projevenou štědrost. Velké poděkování rovněž patří i Radce Zezulkové za zorganizování sbírky v naší obci a koledníkům za vynaložené úsilí pro dobrou věc. Role tří králů se letos opět ujala Adélka Zezulková, Hanička Kotrlová a Patrik Hlaváč.

Charita Valašské Meziříčí udává následující plánované využití darů z Tříkrálové sbírky v roce 2019:

 • rekonstrukce vnitřních prostor budovy na ulici Zámecká pro lidi bez domova
 • poskytnout přímou pomoc lidem v nouzi
 • zajistit provoz Centra sociálně-materiální pomoci
 • pořídit dekontaminační přístroj pro Charitní dům ve Valašské Bystřici.
Tříkráloví koledníci 2019

Tříkráloví koledníci: Patrik Hlaváč, Hanička Kotrlová a Adélka Zezulková

Foto: Obecní úřad Malá Bystřice

Alena Válková

**********

Mikulášská besídka

Sobota 8. prosince 2018 byla v naší obci věnována tradiční mikulášské besídce. Děti si nejprve porovnaly své pohybové dovednosti v připravených soutěžích a poté mohly předvést i své výtvarné umění. Každé si totiž mohlo nazdobit svou baňku a po jejím zaschnutí si ji i odnést domů na stromeček. Před příchodem Mikuláše a jeho družiny si ještě vyslechly pohádku a zazpívaly si.  Mikuláš si poté každé dítě k sobě pozval, aby nahlédl do Knihy hříchů, zda zlobilo. Naštěstí si čert žádné dítě neodnesl, jelikož všechny přítomné děti, ačkoliv občas trochu zlobí, rády pomáhají rodičům, starají se o zvířátka nebo se připravují do školy. Některé si pro Mikuláše připravily básničku, písničku nebo krátké hudební vystoupení. Mikuláš všechny děti obdaroval nadílkou a přislíbil, že za rok nás opět přijde navštívit.

Já bych závěrem ráda poděkovala především sestrám Radce Zezulkové a Vlaďce Čokavcové za krásně připravený program pro děti a také všem ostatním, kteří s besídkou pomohli. Poděkování patří také vám všem, kteří jste si v předvánočním shonu udělali čas a přišli se podívat.

Mikulášská besídka 2018

Foto: Obecní úřad Malá Bystřice

Alena Válková

**********

Novinky a knižní tipy z knihovny

Anne Jacobsová: Panský dům a jeho dědictví
Jde o závěrečný díl rodinné ságy, kterou si můžete celou půjčit v knihovně. Popisuje osud jedné rodiny na pozadí novodobých německých dějin v letech těsně před první světovou válkou, během ní a v poválečných letech 1923–25.

C. J. Tudor: Kříďák
Kniha s edice světových bestsellerů, je mysteriózní thriller vycházející ve čtyřiceti zemích jako kniha roku. Je to kniha o tajemstvích, před kterými utíkáme, ale i ty si náš vždy najdou…

Cass Greenová: Sama v černém lese
Román o tom, když se vám vysněný domov stane nejhorší noční můrou.

Karel Šíp: Karneval paměťových buněk
Oblíbený moderátor a bavič Karel Šíp s nadhledem sobě vlastním představuje témata, která ho zajímají, o kterých debatuje se svými televizními hosty nebo jež vyplavila zákoutí jeho paměti.

Během zasněžených a tmavých dní využijte i stolních her, které jsou také k půjčení v naší knihovně. Vaše děti budou nadšené a nejen ty. Ubongo a Zlaté česko se mohou pyšnit předními příčkami v žebříčcích oblíbenosti stolních her. Alias párty a Dominion jsou svojí náročností zábavou i pro dospělé.

**********

Odvoz popelnic v měsíci únoru a březnu

Odvoz popelnic v únoru a březnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 4. a 18 února, 4. a 18. března.

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice a v zimních měsících od nich odhrnuli sníh.

**********

Zimní úklid

Prosíme obyvatele, aby při zimním úklidu svých příjezdových cest neházeli odklizený sníh na sousedící chodník. Vytvoří se tak bariéra, která znemožňuje odfrézování sněhu z chodníku, popř. poškodí frézu. Děkujeme za pochopení.

**********

Změna územního plánu

Právě v těchto dnech nabývá platnost změna územního plánu č. 1. Informace, ale i úplné znění této změny již visí na webových stránkách obce. Vše je samozřejmě k nahlédnutí na obecním úřadu.

V souvislosti s dalšími požadavky na změny v našem územním plánu z řad obyvatel obce se zastupitelstvo usneslo na pevném termínu, kdy lze podávat požadavky k dalším změnám, a to do 31. března 2019. Proces změny je velmi administrativně, ale i finančně náročný, není proto možné toto dělat pro každého jednoho občana zvláště.

**********

Odpady v naší obci

V letošním roce přistoupilo zastupitelstvo k navýšení poplatku za likvidaci odpadu na 500 Kč za osobu. Také jsme začali projednávat možnosti třídění veškerých plastů v naší obci. Čeká nás opravdu revoluce v hospodaření s odpady, která bude navazovat na změnu zákona o odpadech. Vše se budeme snažit připravit tak, aby to co nejméně zatížilo vás, občany obce, ale jedním dechem říkám, že bez vaší pomoci to nepůjde. Zatím jsme ve fázi výběru formy sběru. Touto cestou jsem také chtěla připomenout povinnost odklízení sněhu v okolí popelnic v termínech svozu odpadu.

**********

Krajské dotace na lesy

V letošním roce došlo ke změně zasílání žádostí RP 17-19 Podpora zmírnění následků sucha v lesích. Originální elektronické formuláře žádosti byly uvolněny k vyplňování od 21. 1. 2019 do 15. 2. 2019 do 12:00 hodin. v tomto období lze předkládat žádosti o dotaci dle pravidel programu. Kontaktní osobou na Krajském úřadě ve Zlíně je paní Ing. Marcela Strakošová, tel: 577 043 369, oddělení zemědělství, lesního hosp., myslivosti a rybářství.

**********

Běžkařská stopa na Santov

Letošní zasněžená zima přímo lákala vyjet bílou stopou na běžkách. Ta však nevede z Beskydské magistrály naší hřebenovkou na Santov. Vznesli jsme prosbu směřovanou k Mikroregionu Valašsko-Horní Vsacko, který zaštiťuje údržbu tras. Musím přiznat, že mi pozici při vyjednávání velmi usnadnili naši Dobrovolní hasiči. S nasazením vlastních sil, ale i techniky bojovali dva dny v závějích sněhu na hřebenu vedoucímu na Soláň. Ptáte se, co tam dělali? Vyprošťovali sněžnou rolbu, která zůstala v závěji po poruše motoru, ano je to ta rolba, kterou bychom potřebovali dostat až na Santov . Kluci ji dovezli až do servisu. Nejen touto cestou jim musím předat poděkování předsedy mikroregionu Valašsko-Horní Vsacko i starosty Velkých Karlovic za obětavost a odvahu se pustit do tak nelehkého terénu. Mohu jen konstatovat, že nám byla přislíbena úprava trasy i v našem katastru. Samozřejmě připojuji i své poděkování, je velmi příjemné, poslouchat slova chvály na naše kluky.

Běžkařská stopa na Santov

Běžkařská stopa na Santov

**********

Informace z usnesení zastupitelstva ze dne 10. 12. 2018

Informace z usnesení zastupitelstva obce – 3. zasedání ze dne 10. 12. 2018:

 • 3/3/2018: schválení zápisu z minulého zastupitelstva
 • 4/3/2018: projednání rozpočtu a schválení rozpočtu na rok 2019
 • 5/3/2018: schválení rozpočtového opatření č. 9 – přesun prostředků, zařazení dotace ze dne 4. 12. 2018
 • 6/3/2018: schválení přílohy Obecně závazné vyhlášky 4/2015 pro rok 2019, celková částka poplatku je s účinností od 1. ledna 2019 stanovena ve výši 500 Kč
 • 7/3/2018: návrhy na změnu územního plánu obce se budou na obecní úřad Malá Bystřice podávat do 31. března.

**********

Naši jubilanti na měsíc únor a březen

V měsících únoru a březnu oslaví své narozeniny:

 • paní ZDENKA KŘENKOVÁ – 87 let
 • paní VĚRA STREITOVÁ – 84 let
 • paní VĚRA SEDLÁČKOVÁ – 86 let
 • paní FRANTIŠKA BASLOVÁ – 88 let
 • pan VLADIMÍR ŠRÁMEK – 75 let
 • paní VĚRKA NOVOSÁDOVÁ – 70 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.