Zpravodaj listopad 2016, číslo 11

Předvánoční program ve Valašském muzeu v přírodě

4. 12. od 17:00 v Janíkově stodole – Večer při svíčkách – představení lidové hudby v podání cimbálové muziky Cimbal classic. Čisté a průzračné melodie, lyrické, přemýšlivé a vtipné texty chytnou diváky za srdce a vtáhnou do vánočního času.

5. 12. od 14:00–19:00 ve Valašské dědině – Mikulášský podvečer – v interiérech oživených expozic bude přiblížena atmosféra předvánočního období, ke kterému patří různé lidové zvyky a přípravy na Vánoce. „V podvečer před svátkem svatého Mikuláše (svátek 6. prosince) chodí po dědině Mikuláš – biskup, patron, ochránce a přítel dětí. S biskupskou berlou v ruce prochází se svou družinou vesnicí a navštěvuje příbytky lidí. Promlouvá s dětmi a naděluje jim drobné dárky.“

10. a 11. 12. od 9:00–16:00 v areálu Dřevěného městečka a Valašské dědiny – Vánoční jarmark – načerpejte vánoční atmosféry bohatým programem, lidovou vánoční muzikou a spousty dárků k zakoupení.

17. a 18. 12. od 17:00 v Janíkově stodole – Živý betlém – lidová hra o narození Ježíše podle evangelia, účinkují tanečníci, zpěváci a muzikanti z několika rožnovských souborů.

Lucie Škabrahová
zdroj: vmp.cz

**********

Výstava obrázků Josefa Lady — Ladova zima

Josef Lada byl slavným českým malířem, který namaloval spoustu nádherných obrázků s vánoční a zimní tematikou. V zámku Lešná u Valašského Meziříčí jsou do 18. prosince vystaveny na dvě desítky těchto jeho děl. Je zde scénická instalace, která připomíná dřívější vánoční zvyky a návštěvnici si mohou odnést památku z výstavního fotokoutku. Pro děti je připravena tematická omalovánka a pro dospělé vánoční kvíz. Výstavu můžete navštívit denně, kromě pondělí, od 9:00 do 16:00 hodin.

Lucie Škabrahová
zdroj: muzeumvalassko.cz

**********

O adventním věnci

Letošní advent začíná již v neděli 27. listopadu. Symbolem adventního období je věnec se čtyřmi svícemi. První svíce symbolizuje naději, druhá svíce mír, třetí svíce znamená přátelství a čtvrtá svíce lásku. Krásné adventní dny vám všem.

Lucie Škabrahová

**********

Odvoz popelnic v měsíci prosinci

Odvoz popelnic v prosinci letošního roku se uskuteční v těchto dnech: 12. a 27. prosince.

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice a v zimních měsících od nich odhrnuli sníh.

**********

Návrh rozpočtu obce na rok 2017

Návrh rozpočtu obce na rok 2017

Návrh rozpočtu obce na rok 2017

Výdaje: mimo výdaje nutné a pravidelné (platy, energie, odpady, běžná údržba a nákupy) je rozpočtováno: 110 000 Kč projekt a výstavba nové studny u OÚ, 100 000 Kč opravy restaurace Údolí, 100 000 Kč nová čekárna Údolí, oprava čekárny u Melichaříků, 1 100 000 Kč úpravy prvního patra budovy OÚ, 800000 Kč komunikace – opravy, pasport MK, 30 000 Kč zájezd pro občany Malé Bystřice, 30 000 Kč dary občanům k ŽJ, 60 000 Kč plovoucí čerpadlo hasiči + drobný materiál (hadice apod.)

**********

Pozvánka na Mikulášskou besídku

Mikulášská besídka v sobotu 3. prosince

Mikulášská besídka v sobotu 3. prosince

**********

Naši jubilanti na měsíc prosinec

V měsíci prosinci oslaví své narozeniny:

  • pan OTTO MIKEL – 88 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.