Zpravodaj listopad-prosinec 2020, číslo 11-12

Vážení spoluobčané,

konec roku, který je za dveřmi, nutí člověka trochu bilancovat. Letošní rok nám dal, jak jen to říci slušně, zabrat. Obě vlny nákazy Covid-19 poznamenaly společnost, ale i chod naší obce. Jsem hrdá na naše občany, kteří přistoupili k dodržování stanovených opatření zodpovědně. Právě díky vám je naše obec jedna z těch, co mají menší počty nakažených.

V důsledku dané situace proběhnou asi trochu jiné Vánoce, než na jaké jsme zvyklí. Zkusme i z tohoto vytěžit co nejvíce a vychutnat trochu klidu a pohody v úzkém kruhu rodiny. Letos je přání do nového roku jasnější, než kdykoliv v předchozích letech.

Přála bych vám, ať je vše zase normální. Děti ve školách, podnikatelé, kteří mohou podnikat, zdravotníci, kteří se nebudou bát v práci o vlastní život a ti nejstarší z nás, aby se nebáli návštěvy vlastních dětí. Za pracovníky obecního úřadu vám přeji spokojenost, pevné zdraví a hodně štěstí po celý rok 2021.

Lucie Kotrlová, starostka obce

Rozpočet naší obce

Zastupitelstvo obce dne 12. 12. 2020 schválilo návrh rozpočtu obce Malá Bystřice na rok 2021. Letos byl tento úkol těžší než kdykoliv dříve. Predikce příjmů se totiž stále ještě pohybuje v rozmezí 3,5 mil. až 4,2 mil. Kč. Což, jak musíme všichni uznat, není malé rozpětí. Během roku jsme si říkali, že letošní počítané ztráty už nemohou být příští rok vyšší. Nyní se ukazuje, že tyto představy byly mylné a možné je skutečně vše. Stále není schválený daňový balíček, který velmi ovlivní příjmy obcí.

Po důkladném plánování a počítání jsem předložila zastupitelstvu obce rozpočet, kde příjmy rozpočtu jsou ve výši 4 787 tis. Kč a výdaje činí 4 787 tis. Kč.  Projednávaný rozpočet je tedy vyrovnaný. Na investice a spolufinancování případných dotací budou v roce 2021 použity finanční prostředky z úspor minulých let.

Zastupitelstvo obce schválilo navrhovaný rozpočet v této podobě jednohlasně.

Lucie Kotrlová

Vánoční strom u obecního úřadu

Jistě si řada z vás všimla, že jsme se v letošním roce rozhodli obnovit tradici. U budovy obecního úřadu se tak na počátku adventu rozsvítil vánoční strom.

Během listopadu proběhly v zahradě přípravné práce, aby zde mohl být strom osazen a o prvním adventním víkendu se poprvé rozsvítil.  Obci ho poskytl soukromý dárce, za což mu moc děkujeme. Nejedná se totiž o žádného drobečka. Svou výškou 7 metrů vytváří krásnou vánoční dominantu u obecního úřadu. Proto těm z vás, co jste ho ještě neviděli, doporučuji udělat si krásnou podvečerní procházku a pohledem na něj se příjemně adventně naladit.

Alena Válková

Mikulášská nadílka

Tak jako každý rok, i letos obec připravila dětem Mikulášskou nadílku. Oblíbený Mikuláš, neobvyklý anděl a dva děsiví čerti  navštívili mnoho zdejších, ale i přespolních dětí přímo u nich doma. Mezi malé děti bylo rozdáno mnoho dobrot odměnou za zazpívání či recitování krásných písniček a básniček. Naše děti jsou zřejmě velmi hodné, protože žádné z nich si čert neodnesl s sebou do pekla a nechal je doma. Mohou tedy čekat na Vánoce a Ježíška spolu s celou rodinou. Věříme, že i příští rok se Mikuláš a jeho tým vydá také do dalších domácností.

Lucie Talašová

Statistika obyvatel za rok 2020

Narozeni v roce 2020:

 • Tomečka David
 • Válek Richard
 • Hniková Jasmína

Zemřelí v roce 2020:

 • Sedláček Miroslav
 • Toman Karel
 • Konvičný František
 • Miklová Marie
 • Valová Marie
 • Záruba Vlastimil
 • Křenková Zdenka
 • Teplý Svatopluk
 • Vojířová Růžena
 • Konvičná Blažena

Počet odstěhovaných: 4

Počet přistěhovaných: 11

Uvedené údaje jsou platné k 14. 12. 2020.

Vánoční osmisměrka

Vánoční osmisměrka

Společenská kronika

V měsících lednu a únoru oslaví své narozeniny tito jubilanti:

 • paní ŠRÁMKOVÁ Lidmila — 84 let
 • pan BAČA Robert — 83 let
 • paní STREITOVÁ Věra — 86 let
 • paní SEDLÁČKOVÁ Věra — 88 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.

Tříkrálová sbírka 2021

Tříkrálová sbírka 2021

Harmonogram svozu odpadu v první polovině roku 2021