Zpravodaj listopad+prosinec 2018, číslo 11-12

Obecní zastupitelstvo přeje všem občanům krásné Vánoce

Vážení spoluobčané,

blíží se svátky vánoční a také konec roku 2018. Chci vám poděkovat za spolupráci, bez které by byl život na vesnici nemyslitelný. Jménem svým, ale i jménem všech zastupitelů a zaměstnanců obce Vám přeji pokojné prožití svátků vánočních a pevné zdraví nejen do nadcházejícího roku 2019.

Lucie Kotrlová, starostka obce

**********

Vítání nového občánka

Dne 12. listopadu 2018 jsme na obecním úřadě přivítali Natálku Pohořelskou, které tímto přejeme pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho radosti.

Natálka Pohořelská s rodiči

Foto: Obecní úřad Malá Bystřice

Obecní úřad Malá Bystřice

**********

Výjezdová jednotka hasičů měla letos nejvíc práce za poslední léta

V roce 2018 se výjezdová jednotka hasičů naší obce nepotýkala jen s ohněm, ale i následky ohromného sucha. Hasiči letos zasahovali u tří požárů zaviněných nedohašením po vypalování klestu.

8.4. 2018, 11:54 požár lesního porostu, lokalita Malá Bystřice-Kočíbovo

 • k požáru postupně vyjelo šest cisteren, na místo díky podmáčenému terénu a velkému svahu dojela pouze ta naše

8. 4. 2018, 15:27 požár lesního porostu, lokalita Videčské paseky

 • provedeno doplnění cisteren HZS Valašské Meziříčí a následné dohašovací práce

8. 4. 2018, požár lesního porostu, lokalita Rožnov pod Radhoštěm — Kamenárka

 • požár cca 5ha lesního porostu, na místě zasahovalo 11 jednotek a 17 cisteren
 • za tento zásah se dostalo poděkování od Lesů ČR

Zima 2018

 • odstranění popadaných stromů na veřejné komunikace

Léto 2018

 • zásobování užitkovou vodou, hospoda Santov, chata Santov
 • opakované zavlažování lesní školky firmy Lesy Tomáše Bati, lokalita Dušná

Dále se naši hasiči zapojili do taktického cvičení, které se konalo v Růžďce.

Členové jednotky se pravidelně připravují na různých školení (velitelé, strojníci, obsluha motorové pily).

Do výjezdové jednotky letos přibyli dva noví hasiči, Zdeněk Novosád a Ondřej Šrámek.

SDH Malá Bystřice

**********

Zpráva o činnosti Sboru dobrovolných hasičů obce Malá Bystřice

Možná se budete divit, proč dvě zprávy, ale výjezdová jednotka je zřizována ze zákona obcí a sbor dobrovolných hasičů je samostatný spolek neboli nezisková organizace, která zajišťuje v obci kulturně společenské akce a připravuje mladé hasiče do výjezdové jednotky. K tomu je potřeba mít nějaké zázemí, místo, kde se můžeme scházet a akce pořádat. Pro náš sbor jsme vybrali místo v centru obce u bývalého Žabince. Pozemek jsme koupili od manželů Rosenzweigových a vodní plochu od obecního úřadu. Začal pro nás nelehký úkol sehnat peníze na nákup vyčištění celého pozemku a v neposlední řadě taky žabince, který dlouhá léta sloužil jako ukrýt pro to, čeho se lidé potřebovali zbavit. V nádrži jsme nalezli zajímavé exponáty, jako třeba bývalý výčep z hospody U Kočíbů z dob pana Bedřicha Kočíba nebo neporušenou sklenici sterilizovaného zelí 20 let starou a další předměty z dob minulých.

Odbahnění žabince dalo spoustu práce, na které se podíleli všichni členové našeho sboru. Povedlo se – už to není žabinec, ale umělá vodní nádrž, která bude sloužit jako zásobárna vody v případě požáru nebo sucha pro naše občany. Tady jsme malinko narazili na problém, a to že vodní nádrž je třeba něčím utěsnit, aby v letním období, kdy je sucho, udržela dostatek vody. Požádali jsme o finanční pomoc obecní úřad a taky místní podnikatele či firmy v blízkém okolí. Některé firmy a podnikatelé nám již pomoc přislíbili. Osobně si myslím, že se konečně zapojí i obecní úřad a vyhoví žádosti, kterou jsme jim předložili. Všechny zástupce poskytovatelů financí pozveme na naší výroční valnou hromadu, která se bude konat 18. ledna 2019 v hospodě na Santově, kde vše probereme. Vedle nádrže vyrostl altán s krbem a letos k němu přibyla i malá kuchyně. Naše členky sboru se chopily výsadby zeleně keřů a kvítí mezi cestou a nádrží. V příštím roce máme v plánu vybudovat WC a venkovní posezení s udírnou. V letošním roce nás mile potěšili místní důchodci, kteří se začali pravidelně scházet na našem výletišti a ocenili naší práci. Doufáme, že v budoucnu nás osloví víc našich občanů, kteří si budou chtít na výletišti udělat třeba nějakou oslavu nebo se jen tak sejít a popovídat si. Tak jako loni i letos pořádáme rozsvěcování vánočního stromečku a to 1. 12. od 17:00 hod. Tímto vás všechny srdečně zveme. Bohužel se nám ozval i pan Babiš, a to v podobě kontrol. Nelekněte se, když na akci uvidíte celní zprávu, hygienu či pány z ochranného svazu autorského. Je škoda, že i tak malý spolek jako jsme my, který začal od nuly, neboli s holým zadkem, se musí podrobovat těmto kontrolám. Poplatky, poplatky a zase poplatky. Tím, že jsme spolek oficiální, musíme dokládat prodávaný alkohol a platit OSU. Na příští rok máme v plánu uspořádat zhruba 7 akcí a to: ples, dětský den, stavění máje, kácení máje, hasičský den, letní zábavu a rozsvěcování vánočního stromečku. Doufám, že se nám naše plány naplní a vy občané budete s naší činností spokojeni a společně v naší obci pozvedneme kulturní dění.

Rád bych touto cestou poděkoval členům našeho sboru za to, co ve svém volném čase udělali pro kulturu naší obce a také těm, co nám po celý rok pomáhali. Všem občanům přejeme příjemné prožití svátků vánočních a hodně štěstí a zdraví do nového roku 2019.

Petr Novosád, SDH Malá Bystřice

**********

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromečku

Pozvánka na rozsvícení vánočního stromečku

**********

Novinky a knižní tipy z obecní knihovny

**********

Pozvánka na mikulášskou besídku

Pozvánka na mikulášskou besídku

**********

Bohoslužby v období Vánoc — Velká Lhota

SPOLEČNÁ SHROMÁŽDĚNÍ

Neděle 23. prosince

 • 9:30 – bohoslužby v sále na faře
 • 18:00 – adventní koncert v sále na faře

Úterý 25. prosince

 • 9:30 – bohoslužby v kostele s vysluhováním svaté večeře Páně
 • 15:00 – dětská vánoční slavnost v modlitebně „U Pavlů“

Středa 26. prosince

 • 9:30 – bohoslužby v sále na faře

Neděle 30. prosince

 • 9:30 – bohoslužby v sále na faře

Pondělí 31. prosince

 • 9:30 – bohoslužby v sále na faře

Úterý 1. ledna 2019

 • 9:30 – bohoslužby v sále na faře s vysluhováním svaté večeře Páně

Neděle 6. ledna 2019

 • 9:30 – bohoslužby v sále na faře

EKUMENICKÁ MODLITEBNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Úterý 8. ledna 2019

 • 18:00 – bohoslužby na obecním úřadě v Malé Bystřici

Středa 9. ledna 2019

 • 18:00 – bohoslužby v modlitebně CB „U Pavlů“

Středa 16. ledna 2019

 • 17:30 – bohoslužby v kostele ŘKC ve Valašské Bystřici

Středa 23. ledna 2019

 • 18:00 – bohoslužby v modlitebně CB „U Pavlů“

**********

Bohoslužby v období Vánoc — Valašská Bystřice

Neděle 23. prosince

 • 7:20 – za živé i zemřelé farníky
 • 9:10 – za Bystřičany padlé ve světových válkách
 • zpovídání v Rožnově p. R. od 15:00 do 17:30

Pondělí 24. prosince

 • 16:00 – za děti a mládež v naší farnosti
 • 23:00 – za manžele v naší farnosti

Úterý 25. prosince

 • 7:20 – za příbuzné, přátele, dobrodince a ty, kdo počítají s naší modlitbou
 • 9:10 – za živé i zemřelé farníky

Středa 26. prosince

 • 7:20 – za živé i zemřelé farníky
 • 9:10

Pátek 28. prosince 17:40 hod.

Sobota 29. prosince 7:55 hod.

Neděle 30. prosince

 • 7:20 – za příbuzné, přátele, dobrodince a ty, kdo počítají s naší modlitbou
 • 9:10 – za živé i zemřelé farníky

Pondělí 31. prosince

 • 7:30 – na poděkování za uplynulý rok a prosba o požehnání do nového roku

Úterý 1. ledna 2019 – světový den modliteb za mír

 • 9:10 – za živé i zemřelé farníky
 • 11:10 – za mír ve světě

**********

Vánoční jarmark na Santově

Vánoční jarmark na Santově

**********

Odvoz popelnic v měsíci prosinci

Odvoz popelnic v prosinci tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 11. a 21. prosince.

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice a v zimních měsících od nich odhrnuli sníh.

**********

Omezení provozu obecního úřadu

Ve dnech 28. a 29. 12. 2018 bude obecní úřad v Malé Bystřici uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené. Veškeré záležitosti roku 2018, prosím, vyřiďte nejpozději do 22. 12. 2018.

**********

SMS Infokanál obce

Obec Malá Bystřice nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).

Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:

 • plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?
 • plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu?
 • uzavírkách místních komunikací?
 • termínech mimořádných svozů odpadu?
 • konání kulturních a společenských akcí?
 • mimořádných změnách v provozní době OÚ apod.?
 • a další užitečné informace spojené se životem ve Vaší obci?

Zaregistrovat se k odběru SMS infokanálu obce můžete třemi způsoby:

 • online na webové adrese www.infokanal.cz/cweb/reg/MALABYSTRICE,
 • SMS zprávou ve tvaru REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera MALA mezera BYSTRICE mezera CISLOPOPISNE (pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID); velikost písmen nehraje roli, důležité jsou mezery mezi slovy, např. JAN VELKY MALA BYSTRICE 55 nebo JAN VELKY MALA BYSTRICE 55 EVID. SMS odešlete na číslo infokanálu 571 443 570,
 • nebo osobně na obecním úřadě obce.

Bližší informace získáte na webových stránkách obce, informačních letácích či na obecním úřadě obce.

**********

Naši jubilanti na měsíc prosinec

V měsíci prosinci oslaví své narozeniny:

 • pan OTTO MIKEL — 90 let
 • pan JIŘÍ MIKEL — 65 let
 • pan JAN ŠRÁMEK — 75 let
 • paní MARTA JUROŠKOVÁ — 75 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.

**********

Opustili nás…

Ve středu 31. října nás navždy opustil ve věku 89 let vážený pan Josef Petrůsek.

Všem příbuzným vyslovujeme hlubokou a upřímnou soustrast.