Zpravodaj listopad+prosinec 2019, číslo 11-12

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

rok utekl jako voda a my se ocitáme před prahem do roku nového. Čeká nás čas, dle mého názoru, nejkrásnější, čas vánoční. Období, kdy se k sobě snažíme chovat hezky. Období lásky, klidu, míru a pohody.
V tomto předvánočním čísle našeho zpravodaje se dočtete o akcích, které proběhly v uplynulých dvou měsících v naší obci. Dění bylo vskutku různorodé. Zdaleka nepatříme k obcím, kde se nic neděje. Rozmanitost zájmových činností našich občanů je obdivuhodná. Zároveň vás pozveme na akce spojené s adventním časem, na kterých se snad zastavíte a pobavíte společně s přáteli.

Dostaly s k nám první faktury za likvidaci odpadu u nové svozové firmy, k jejímž výsledkům se ještě dostaneme. V obci rovněž proběhla rozsáhlejší oprava rozhlasu. A v neposlední řadě je v plném proudu údržba strojů potřebných k boji se sněhovou nadílkou.

Přeji vám šťastný vstup do nového roku 2020, hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti po celý rok.
Jménem zastupitelů obce Malá Bystřice vám také děkuji za zájem o dění v obci a za činnost, kterou jste přispěli ke zkvalitnění života v Malé Bystřici.

Lucie Kotrlová, starostka obce

UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Ve dnech 23. 12. a 27. 12. 2019 bude obecní úřad v Malé Bystřici uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené.

STAVEBNÍ PRÁCE PŘI VÝSTAVBĚ DOPRAVNÍHO TERMINÁLU BYSTŘIČKA

Během stavebních prací při výstavbě Dopravního terminálu Bystřička v obci Bystřička budou z důvodu bezpečnosti cestujících po dobu stavebních prací dočasně přesunuta nástupiště autobusové zastávky „Bystřička, žel.st.“ o cca 30 metrů a jejich počet bude snížen na 2 nástupiště. Odjezdy z nástupišť podle směrů budou následující:

 1. směr Vsetín, Zlín, Jablůnka, Hošťálková, Mikulůvka, Oznice
 2. směr Brno, Ostrava, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Růžďka, Bystřička, Valašská Bystřice, Malá Bystřice

Dočasné nástupiště zastávky bude označeno přenosným označníkem.

HARMONOGRAM SVOZU ODPADU V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU 2020

Odvoz popelnic směsného komunálního odpadu v první polovině příštího roku se uskuteční v těchto dnech:

 • 6. a 20. ledna,
 • 3. a 17. února,
 • 2., 16. a 30. března,
 • 13. a 27. dubna,
 • 11. a 25. května,
 • 8. a 22. června.

Odvoz tříděného odpadu (plasty a obalové kovy) v první polovině příštího roku se uskuteční v těchto dnech:

 • 10. ledna,
 • 14. února,
 • 13. března,
 • 17. dubna,
 • 15. května,
 • 12. června.

V ODPADECH ZATÍM ÚSPORA

Změna hospodaření s odpady v Malé Bystřici jede na plné obrátky. Jsou za námi první svozy komunálního odpadu a první svoz plastů.
Čísla na fakturách vypadají zatím dobře. Na jednom svozu je patrná úspora 1 200 Kč. Ale jedním dechem tvrdíme, že je ještě mnoho co zlepšovat.

Už za první měsíc jsme narazili na kuriozitky v popelnicích jako celý koberec, matrace, celou knihovnu i s knihami s věnováním majiteli, stavební suť se zelenou fasádní omítkou či prázdný žlutý pytel na plasty, kterým si zřejmě někdo přikryl maso, jelikož byl celý od krve. Nutně potřebujeme, aby všichni pochopili, že za každý žlutý pytel je zaplacena i doprava a manipulace již při jeho nákupu. Takže jestli je použit na něco, k čemu není určen, tak vyhazujeme nemalé peníze.

Ale máme i spoustu pozitivních dat. Během prvního sběru jste nachystali 106 pytlů. V tomto množství bychom neměli být ztrátoví ani u této komodity. A v třídění skla jste jedničky. Z našeho komunálního odpadu je sklo pryč. Děkujeme, že třídíte.

Obecní úřad Malá Bystřice

INFORMACE Z MYSLIVECKÉHO SPOLKU

Myslivecký spolek Malá Bystřice obdržel na základě žádosti dotační příspěvek v rámci dotační akce „Udržení tradice myslivosti na Malé Bystřici“ od MAS Střední Vsetínsko. Za tento příspěvek spolek mohl pořídit uzavřenou kazatelnu pro lov zvěře, která je umístěna v lokalitě většího výskytu lišek a další škodné zvěře.
Dále spolek z poskytnuté dotace pořídil tři samokrmící zařízení na zimu a členové jej umístili do míst, kde je špatný přístup, tím bude zajištěno podávání krmiva zvěři ve větším a stabilnějším množství.
Finance z poskytnuté dotace tak pomáhají mysliveckému spolku k jeho další aktivitě a podpoře udržování zdravé zvěře v přirozeném prostředí lesů.
Děkujeme paní starostce za pomoc při vyřizování dotace.

Za MS Malá Bystřice Santov Jiří Rethy

NOVINKY V KNIHOVNĚ

Obec jako každoročně plánuje na následující rok doplnění knižního fondu knihovny. Pojďte se s námi podílet na výběru nákupu novinek. Během měsíců listopad a prosinec můžete u paní knihovnice nechat své návrhy k nákupu nových knih.
V rámci novinek se do naší knihovny dostává soubor valašskomeziříčské autorky Aleny Mornštajnové (* 24. 6. 1963, Valašské Meziříčí), české spisovatelky a překladatelky.

Vystudovala angličtinu a češtinu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. V současné době pracuje jako lektorka anglického jazyka a překladatelka. Žije ve Valašském Meziříčí.
V roce 2013 vyšel její debutový román Slepá mapa, který byl nominován na Cenu Česká kniha 2014. Její druhý román Hotýlek vyšel v roce 2015. Především díky románu Hana z roku 2017 se Alena Mornštajnová stala jednou z nejoblíbenějších současných českých autorek. Román se v současnosti překládá do jedenácti cizích jazyků a získal několik ocenění. Od června 2019 uvádí Národní divadlo Brno jeho divadelní adaptaci.

POVINNOST ČIPOVÁNÍ PSŮ OD 1. LEDNA 2020

HUBERTOVA JÍZDA V MALÉ BYSTŘICI

V sobotu 5. října 2019 proběhl již 6. ročník Hubertovy jízdy v Malé Bystřici, letošní téma byly pohádkové postavy. I přes nevlídné deštivé počasí se koně vydali na trasu přes Santov a došli do Palůšku, kde již byla připravena jízda zručnosti. Tato soutěž obsahovala překážky, které otestovaly dovednosti koní a jezdců, byly zde skoky, kličkování mezi kužely, přechod přes plachtu, couvání a další úkoly. S nejlepším časem byla na prvním místě Katka Běťáková z Hošťálkové s koněm Sárou.
Pro diváky a jezdce bylo přichystáno také občerstvení, aby se pořádně zahřáli. Hon na lišku (tedy jezdce na koni se zavěšeným liščím ocasem, což byla Lenka Nosálková ze Vsetína) proběhl na Santově, kde k tomu bylo dostatek prostoru, aby účastníci mohli ukázat své jezdecké schopnosti. Tento hon vyhrála Jitka Vávrová z Jarcové.

Hubertova jízda

Foto: Petra Novosadová

Název této společné vyjížďky na koních je odvozen od svatého Huberta, patrona lovu a smyslem je společně zakončit jezdeckou sezónu v přátelské náladě, což se povedlo.

Hubertova jízda

Foto: Petra Novosadová

K příjemnému posezení zahrála harmonika a mohli jsme si zazpívat známé písničky. Děkujeme všem za účast a těšíme se na další ročník.

Ing. Petra Novosadová

AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Beskydy sděluje, že pro území Chráněné krajinné oblasti Beskydy v souvislosti s řešením škod, způsobených velikými šelmami (medvěd, vlk, rys) a nutnosti vyjíždět na místní šetření, zřídilo pohotovostní tel. číslo 731 568 413. Na toto číslo je možné volat od 8.00 do 16.30 nejen v běžné pracovní dny, ale také o víkendu.

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH VE VELKÉ LHOTĚ

SPOLEČNÁ SHROMÁŽDĚNÍ

Neděle 22. prosince

 • 9:30 – bohoslužby v sále na faře
 • 18:00 – adventní koncert v sále na faře

Středa 25. prosince

 • 9:30 – bohoslužby v kostele s vysluhováním svaté večeře Páně
 • 15:00 – dětská vánoční slavnost v modlitebně „U Pavlů“

Čtvrtek 26. prosince

 • 9:30 – bohoslužby mládeže v sále na faře

Neděle 29. prosince

 • 9:30 – bohoslužby v sále na faře

Úterý 31. prosince

 • 14:00 – bohoslužby v sále na faře

Středa 1. ledna 2020

 • 9:30 – bohoslužby v sále na faře s vysluhováním svaté večeře Páně

Neděle 5. ledna 2020

 • 9:30 – bohoslužby v sále na faře

EKUMENICKÁ MODLITEBNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Úterý 7. ledna 2020

 • 18:00 – bohoslužby na obecním úřadě v Malé Bystřici

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsících lednu a únoru oslaví své narozeniny tito jubilanti:

 • paní ŠRÁMKOVÁ Lidmila 83 let
 • pan BAČA Robert 82 let
 • paní KŘENKOVÁ Zdenka 88 let
 • paní STREITOVÁ Věra 85 let
 • paní SEDLÁČKOVÁ Věra 87 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.

OPUSTILI NÁS

V říjnu nás navždy opustila ve věku 90 let vážená paní Ludmila Mikolášová. Rozloučili jsme se s ní v pátek 1. listopadu.
Všem příbuzným vyslovujeme hlubokou a upřímnou soustrast.