Zpravodaj prosinec 2017, číslo 12

Mikulášská nadílka na Malé Bystřici

Mikulášská besídka se konala v sobotu 2. prosince v sále hasičské zbrojnice. Letos přišlo Mikuláše přivítat hodně dětí. A to od těch úplně nejmenších až po ty „ostřílené“, které už mají za sebou nejedno setkání s Mikulášem a jeho družinou. Všechny děti se s nadšením zapojily do připravených her a plnily nelehké úkoly, za které byly sladce odměněny. Aktivity byly zaměřeny nejen na rychlost, ale také na zručnost a vynalézavost. Děti si tak nejen zasoutěžily, ale také vybarvily vánoční obrázky, vyrobily vánoční ozdoby a společnými silami zvládly vyrobit i dlouhý papírový řetěz na vánoční strom. Do většiny úkolů byli zapojeni i rodiče, popřípadě prarodiče, kteří svým snažením za dětmi nijak nezaostávali.

Krátce po zahájení besídku dokonce navštívil i zatoulaný čertík, který hledal své kamarády. Když viděl, kolik dětí je v sále a jak se dobře baví, připojil se k nim. Hrál hry, s dětmi si zatancoval, učil se počítat a občas některé dítko i trochu postrašil. Na závěr besídku navštívili i jeho kamarádi z družiny. A že jich bylo. Mikuláše doprovázel ještě jeden čertík a tři andělé. Pro děti měli přichystanou bohatou nadílku. Mikuláš vždy nahlédl do své „Knihy hříchů a pochval“ a u každého dítěte zjistil, zda bylo během roku poslušné, nebo naopak zlobivé. Všechny děti Mikulášovi slíbily, že své případné prohřešky napraví, a tak nikoho čert unášet nemusel. Po nadílce následovalo společné focení a pak rychlý přesun na nově vybudované výletiště U Kočíbů, kde bylo místními dobrovolnými hasiči připravené rozsvěcování stromečku. Stromeček se ještě před rozsvícením omotal řetězem, který děti na besídce vyrobily. Následně oblohu rozzářil připravený ohňostroj, a kdo chtěl, mohl obdivovat i ručně vyrobený betlém. Pro děti byla připravena nadílka, pro dospělé svařák a jiná zahřívadla.

Závěrem děkujeme všem rodičům a dětem za jejich účast a již nyní se těšíme na další shledání. Velké poděkování rovněž patří i všem, kteří se na besídce podíleli.

Kompletní fotoreportáž naleznete na internetových stránkách obce, v sekci Fotogalerie.

Mikulášská besídka 2017

Mikulášská besídka 2017
Foto: Alena Válková

Mikulášská besídka a rozsvícení vánočního stromečku

Mikulášská besídka a rozsvícení vánočního stromečku
Foto: Alena Válková

Alena Válková (text a foto)

**********

Tříkrálová sbírka 2018

Ve dnech 5. a 6. ledna 2018 proběhne opět Tříkrálová sbírka. V pátek 5. ledna v 16 hodin bude sbírka zahájena v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Valašské Bystřici mší svatou s požehnáním koledníkům. Poté se koledníci rozejdou do vašich domovů. Více informací o využití darů v letošním roce je v přiloženém plakátku.

**********

Přání k novému roku od Hašpiců

Přání k novému roku od Hašpiců

Přání k novému roku od Hašpiců
Foto: Adolf Hašpica

**********

Divadelní představení

Divadelní představení ve Valašské Bystřici

Divadelní představení ve Valašské Bystřici

**********

Odvoz popelnic v měsíci lednu

Odvoz popelnic v lednu příštího roku se uskuteční v těchto dnech: 8. a 22. ledna.

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice a v zimních měsících od nich odhrnuli sníh.

Kompletní rozpis odvozu popelnic v novém roce 2018 naleznete na webových stránkách obce či v budově obecního úřadu.

**********

Přání k Vánocům a novému roku

Vážení občané Malé Bystřice,

přejeme vám i všem vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2018 pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

Zastupitelé a zaměstnanci obce Malá Bystřice

**********

Provoz zubní ordinace ve Valašské Bystřici

Zubní lékařka MUDr. Kavanová ve Valašské Bystřici ukončila svou činnost. Pacienti si mohou vyžádat výpis z karty na obecním úřadě ve Valašské Bystřici – na matrice u paní Zdeňky Kulišťákové. Karty zde budou k vyzvednutí do 1. 3. 2018, poté budou odevzdány na Krajský úřad ve Zlíně. Zdravotní pojišťovna má povinnost sehnat občanům náhradního zubního lékaře, s dojezdovou vzdáleností do 35 minut.

**********

Místní poplatky v roce 2018

Výše místních poplatků pro rok 2018 zůstává nezměněná. Znění vyhlášek je uvedeno na webových stránkách obce, v sekci „Vyhlášky a nařízení“.

PES
Poplatek za prvního a druhého psa je 50 Kč, za třetího a každého dalšího psa 100 Kč, viz obecně závazná vyhláška 2/2015 o místních poplatcích. Splatnost poplatku je do 30. 4. 2018.

ODPADY
Částka je stanovena na 450 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci a za rekreační chalupu či objekt na katastru obce, viz obecně závazná vyhláška 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů. Od poplatku jsou osvobozeni: dítě do 3. roku věku, každé třetí a další dítě do 18. roku věku a fyzické osoby, které se prokazatelně zdržují v zahraničí v kalendářním roce déle než 6 měsíců. Splatnost poplatku je do 30. 4. 2018.

Platit je možné v hotovosti v době úředních hodin na obecním úřadě nebo bezhotovostní platbou:

 • číslo účtu: 10723851/0100
 • variabilní symbol: uveďte prosím evidenční či popisné číslo, např. 036 (evidenční číslo chaty), 36 (popisné číslo objektu)

**********

Oznámení o době a místě konání voleb

Volba prezidenta republiky se uskuteční v pátek 12. ledna 2018 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8:00 do 14:00 hodin. Případné druhé kolo voleb bude v pátek 26. ledna (14:00 až 22:00) a v sobotu 27. ledna (8:00 až 14:00).
Místem konání voleb je volební místnost v zasedací místnosti Obecního úřadu Malá Bystřice.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním pasem České republiky).
Každému voliči budou dodány 3 dny před dnem volem hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti. Při druhém kole voleb obdrží každý volič hlasovací lístky ve volební místnosti.

**********

SMS Infokanál obce

Obec Malá Bystřice nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).

Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:

 • plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?
 • plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu?
 • uzavírkách místních komunikací?
 • termínech mimořádných svozů odpadu?
 • konání kulturních a společenských akcí?
 • mimořádných změnách v provozní době OÚ apod.?
 • a další užitečné informace spojené se životem ve Vaší obci?

Zaregistrovat se k odběru SMS infokanálu obce můžete třemi způsoby:

 • online na webové adrese www.infokanal.cz/cweb/reg/MALABYSTRICE,
 • SMS zprávou ve tvaru REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera MALA mezera BYSTRICE mezera CISLOPOPISNE (pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID); velikost písmen nehraje roli, důležité jsou mezery mezi slovy, např. JAN VELKY MALA BYSTRICE 55 nebo JAN VELKY MALA BYSTRICE 55 EVID. SMS odešlete na číslo infokanálu 571 443 570,
 • nebo osobně na obecním úřadě obce.

Bližší informace získáte na webových stránkách obce, informačních letácích či na obecním úřadě obce.

**********

Naši jubilanti na měsíc leden

V měsíci lednu oslaví své narozeniny:

 • paní LUDMILA MIKOLÁŠOVÁ – 89 let
 • pan PAVEL TEPLÝ – 65 let
 • paní LIDMILA ŠRÁMKOVÁ – 81 let
 • paní MILENA HRABINOVÁ – 70 let
 • pan ROBERT BAČA – 80 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.