Zpravodaj říjen 2016, číslo 10

Vítání občánků na Malé Bystřici

Sobota 22. října 2016 byla pamětní chvílí pro pět nových občánků Malé Bystřice narozených v letech 2013 až 2016. Slavnostní obřad pro Bohuslavu, Kristýnu, Petra, Matouše a Martina se odehrál v sále hasičské zbrojnice. Na úvod nové občánky spolu s rodiči a prarodiči přivítal starosta obce pan Miloslav Studenka. Mimo jiné popřál rodičům, aby měli ze svého mateřství co největší potěšení a dětem ať šťastně vykročí do života, který je teprve čeká. Jako vzpomínku dostali čerstvě přivítaní Malobystřičané drobný dárek, finanční hotovost a maminky kytičku. Na závěr se rodiče podepsali do pamětní knihy a vyfotili u kolébky.

O kulturní obohacení celé akce se postarali žáci ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm. Předvedli krásně secvičené skladby v podání akordeonů, kytar nebo fléten. Za ochotu zprostředkovat vystoupení a obětovat čas i v době mateřské dovolené bych chtěla vyslovit velké díky paní Martině Šrámkové.

Na závěr bych také ráda poděkovala všem, co si v sobotu udělali čas a přišli, a také všem co pomohli s organizací. Dovolte mi také vyslovit přání, ať se na Malé Bystřici rodí stále více malých občánků. Nejen z důvodu růstu obce, ale také proto, ať máme možnost se při této slavnostní chvíli scházet častěji.

Fotoreportáž naleznete na stránkách obce, v sekci Fotogalerie.

Vítání občánků v sobotu 22. října 2016

Vítání občánků v sobotu 22. října 2016
Foto: Alena Válková

Alena Válková, místostarostka (text a foto)

**********

Výsledky voleb v naší obci

Ve dnech 7. a 8. října probíhaly volby do zastupitelstev krajů. V naší obci byla volební účast 42,42 %, což byla čtvrtá nejvyšší volební účast v okrese Vsetín (vyšší účast měly pouze obce Bystřička, Oznice a Seninka, přičemž Oznice měla vůbec nejvyšší volební účast – ta přesáhla 52 %).

Všech 112 odevzdaných obálek obsahovalo platné voličské hlasy. Nejvyšší počet hlasů obdržela KDU-ČSL, a to 51 (což je téměř 46 % všech hlasů). Na druhém místě se umístilo hnutí ANO s 18 hlasy, následováno ČSSD se 17 hlasy. Kompletní přehled výsledků voleb naleznete na webových stránkách naší obce nebo na webu volby.cz.

Kromě poctivých a tradičních voličů, kteří nikdy nezklamou a vždy dorazí, si v naší obci svou volební premiéru během těchto voleb užil také Tomáš Petrůsek, kterého jsme při této příležitosti zachytili. Vzhledem k tomu, že žádná z odevzdaných obálek nebyla neplatná, je vidět, že svou premiéru zvládl skvěle :-).

Tomáš Petrůsek

Světlana Hrabinová

**********

Slávek Štůsek je opět mistr světa

Jeden zpravodajský portál tento úspěch nazval slovy „Kdo umí, ten umí.“ A nezbývá než souhlasit. Jaroslav Štůsek, malobystřický občan a člen Armwrestlingu Hluk, se účastnil začátkem října 38. mistrovství světa v armwrestlingu, které se tentokrát konalo v bulharském městě Blagoevgrad. V soutěžní kategorii do 100 kg nejdříve získal bronz na levou ruku a následně cenné zlato na pravou ruku, kde porazil i oba přemožitele ze soutěže „na levačku“. Slávkovi moc gratulujeme a přeje mu spoustu zdraví a dalších sportovních zážitků.

Slávek Štůsek při slavnostním ceremoniálu

Slávek Štůsek při slavnostním ceremoniálu

Světlana Hrabinová

**********

Týden vědy a techniky Akademie věd České republiky

Festival Týden vědy a techniky AV ČR bude probíhat v muzejním a galerijním centru od 3. listopadu do 5. listopadu ve Valašském Meziříčí. Je určen jak pro žáky, studenty, tak pro všechny zvídavé, které zajímá věda a technika. Během tří dnů výstavy můžete shlédnout:

  • experimenty a ukázky – např. pokusy s rozkladem světla, základy optických jevů, robotika a automatizace,
  • výstava dobrodružství a techniky – jak může vypadat moderní věda a technika ve spojení se vzděláváním mladých a talentovaných lidí,
  • odborné přednášky z oblasti astronomie apod.

V rámci týdne vědy a techniky můžete také navštívit hvězdárnu ve Valašském Meziříčí, kde bude možnost veřejného pozorování.

Tato akce je pořádána Akademií věd ČR ve spolupráci s Hvězdárnou ve Valašském Meziříčí.

Lucie Škrabrahová

**********

Odvoz popelnic v měsíci listopadu

Odvoz popelnic v listopadu letošního roku se uskuteční v těchto dnech: 14. a 28. listopadu.

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.

**********

Naši jubilanti na měsíc listopad

V měsíci listopadu oslaví své narozeniny:

  • paní MARIE VRÁBLOVÁ – 92 let
  • paní MARTA ŠKABRAHOVÁ – 65 let
  • pan BEDŘICH ŠPANIHEL – 83 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.