Zpravodaj říjen 2017, číslo 10

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v naší obci

Ve dnech 20. a 21. října 2017 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ve Zlínském kraji bylo na výběr z 24 politických stran a hnutí. Volební účast dosáhla 62,12 %. V kraji zvítězilo hnutí ANO 2011 s 28,76 % hlasů, následováno SPD s 12,90 % a KDU-ČSL s 11,41 %.

V naší obci byla volební místnost otevřena v zasedací místnosti obecního úřadu. Volit přišlo celkem 184 voličů, avšak 15 voličů nemělo trvalé bydliště na Malé Bystřici a volit jim bylo umožněno až po předložení voličského průkazu. Průběh voleb byl klidný, bez větších problémů či komplikací. Starší občany, kteří projevili zájem volit a požádali o možnost volit mimo volební místnost, navštívily dvě členky volební komise v sobotu dopoledne s přenosnou volební schránkou.

Celková volební účast Malé Bystřice byla 66,67 %, což je dokonce o necelých 6 % více než celorepublikový průměr, a bylo zvoleno 14 politických stran a hnutí v tomto pořadí:

 • ANO 2011 – 46 hlasů – 25,13 %
 • Česká pirátská strana – 24 hlasů – 13,11 %
 • ČSSD – 21 hlasů – 11,47 %
 • KDU-ČSL – 19 hlasů – 10,38 %
 • KSČM – 16 hlasů – 8,74 %
 • SPD – 15 hlasů – 8,19 %
 • ODS – 12 hlasů – 6,55 %
 • Starostové a nezávislí – 9 hlasů – 4,91 %
 • TOP 09 – 9 hlasů – 4,91 %
 • Strana svobodných občanů – 5 hlasů – 2,73 %
 • Rozumní – 3 hlasy – 1,63 %
 • Sportovci – 2 hlasy – 1,09 %
 • Strana zelených – 1 hlas – 0,54 %
 • ODA – 1 hlas – 0,54 %
Jako poslední, chvíli před zavřením volební místnosti a sčítáním výsledků, odvolil pan Jaroslav Pohořelský.

Jako poslední, chvíli před zavřením volební místnosti a sčítáním
výsledků, odvolil pan Jaroslav Pohořelský.
Foto: Alena Válková

Ing. Alena Válková (text a foto)

**********

Kontaktní místo pro seniory

Kontaktní místo bylo vytvořeno v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně. Ta mimo jiné pravidelně pořádá aktivity pro seniory a společenské akce. Cílem je mít síť organizací, která se podílí na aktivním a důstojném životě seniorů.
Tato služba byla spuštěna v rámci projektu „Aktivní senioři ve Zlínském kraji“. V knihovně nově nabízejí i seniorpasy, které umožňují seniorům od 55 let řadu slev na služby a zboží. Cílem tohoto projektu je poskytovat seniorům od 55 let potřebné poradenství, vzdělávací aktivity, umožnit přístup k internetu nebo dennímu tisku. Iniciátorkou této aktivity je vsetínská místostarostka Simona Hlaváčová.

Lucie Škabrahová
zdroj: Vsetínské noviny

**********

Nábor nových členů do taneční skupiny Valašského souboru Troják

Valašský soubor Troják

Valašský soubor Troják

**********

Odvoz popelnic v měsíci listopadu

Odvoz popelnic v listopadu letošního roku se uskuteční v těchto dnech: 13. a 27. listopadu.

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.

**********

SMS Infokanál obce

Obec Malá Bystřice nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).

Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:

 • plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?
 • plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu?
 • uzavírkách místních komunikací?
 • termínech mimořádných svozů odpadu?
 • konání kulturních a společenských akcí?
 • mimořádných změnách v provozní době OÚ apod.?
 • a další užitečné informace spojené se životem ve Vaší obci?

Zaregistrovat se k odběru SMS infokanálu obce můžete třemi způsoby:

 • online na webové adrese www.infokanal.cz/cweb/reg/MALABYSTRICE,
 • SMS zprávou ve tvaru REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera MALA mezera BYSTRICE mezera CISLOPOPISNE (pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID); velikost písmen nehraje roli, důležité jsou mezery mezi slovy, např. JAN VELKY MALA BYSTRICE 55 nebo JAN VELKY MALA BYSTRICE 55 EVID. SMS odešlete na číslo infokanálu 571 443 570,
 • nebo osobně na obecním úřadě obce.

Bližší informace získáte na webových stránkách obce, informačních letácích či na obecním úřadě obce.

**********

Naši jubilanti na měsíc listopad

V měsíci listopadu oslaví své narozeniny:

 • paní MARIE VRÁBLOVÁ – 93 let
 • pan MILOSLAV STUDENKA – 65 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.