Zpravodaj říjen 2018, číslo 10

Poděkování voličům

Vážení spoluobčané,

dovolte mi poděkovat jménem svým, i mých spolukandidátů, za odevzdané hlasy, kterými jste nám projevili důvěru. Ráda bych také poděkovala za opětovný zodpovědný přístup ke komunálním volbám v naší obci. Volební účast sice nepatřila k rekordním, ale stále byla vyšší než průměr v našem okrese. Přeji vám, aby vás nově zvoleni zastupitelé ve své práci nezklamali a napomohli k uskutečnění vašich přání, která jste svou volbou do jejich rukou vložili.

Rovněž bych také ráda poděkovala všem kandidátům za ochotu a odvahu podstoupit nelehkou cestu v roli zastupitele, kterou svým rozhodnutím kandidovat prokázali. Pevně věřím, že se své nové role ujmou se ctí, a nebudou svého odhodlání litovat.

V neposlední řadě patří velké poděkování i členům volební komise za bezproblémový průběh hlasování a výborně odvedenou práci při zpracování výsledků. Tentokrát bylo počítání výsledků obzvláště náročné, jelikož se v naší obci konaly dvojí volby najednou.

Ing. Alena Válková

**********

Výsledky voleb do zastupitelstva naší obce

Ve dnech 5. a 6. října se konaly volby do zastupitelstev obcí. V některých obcích, včetně té naší, se konaly také volby do Senátu Parlamentu České republiky.

Voleb do zastupitelstva naší obce se zúčastnilo 155 voličů, volební účast byla 59,39 %. Volební účast v okresu Vsetín se pohybovala těšně pod 50 % (tj. 49,89 %). Voliči v obci mohli vybírat z jedné kandidátní listiny, Sdružení nezávislých kandidátů – Za obec krásnější.

Nově zvolení zastupitelé obce Malá Bystřice (s počtem obdržených hlasů):

 • Lucie Kotrlová – 112 hlasů,
 • Alena Válková – 121 hlasů,
 • Zbyněk Mikel – 118 hlasů,
 • Šárka Konupčíková – 109 hlasů,
 • Lucie Škabrahová – 114 hlasů,
 • Milan Melichařík – 90 hlasů,
 • Lucie Krátká – 98 hlasů

Světlana Hrabinová

**********

K stému výročí založení republiky — vzpomínky Jana Sedláčka ze „Březí“ na zajetí v Rusku v 1. světové válce

Po zajetí jsem byl v Rusku zaměstnaný u sedláka v obci Makarov. Byla mně doručena přihláška do legií. Hned jsem s ní nešel a strčil ji do kapsy, což byla chyba. Přijel tam oddíl Němců na udržování pořádku a ubytovali se ve dvoře, byl už prázdný, vše bylo vyrabované. Dali vyhlášky, kdo má zbraně, aby je ihned odevzdal, jinak, kdo je neodevzdá, bude potrestán smrtí. Hospodář měl zbraně, ale jich neodevzdal a já se také nepřihlásil. Kdosi to prozradil. Večer přišlo asi 15 Němců, tři vešli do bytu a chtěli zbraně. Hospodář pravil, že žádné nemá a tak všechno převrátili, ale nic nenašli. Tak nastal krutý výslech. Přešacovali nám kapse a u mne našli tu přihlášku do legií. A ta se mně měla stát osudnou. Tak nás odvedli a zavřeli. Ráno nás volali k výslechu, ale byl krutý, já navíc měl tu přihlášku. Když nic nevyzvěděli, tak nás zase zavřeli. Po poledni nás volali, byl tam přidělený starosta obce, který zaručil, že žádné zbraně nemáme, že stříleli povstalci. Když viděli, jak to kolem je zdemolované, tak mu uvěřili a hospodáře pustili. Mne už ne a Němec mne zavřel a vyslýchaný jsem byl mnohokrát. Byl jsem tam uvězněn 26 dní.

Poslední den mne volali do kanceláře, kde byli 2 Němci a písař. Hodili mi provaz, abych si vyvolil, kde mne mají popravit. Sotva to dořekli, otevřely se náhle dveře a voják na ně zaútočil. Skočili ven, ani dveře nezavřeli a už jich nebylo. Stál jsem tam asi 15 minut, žádný nepřišel, tak mne písař zase zavřel. Bylo poledne, žádný nepřišel, večer nic, rozednilo se a přišel voják. Němec. Kopnul do mne a už jsem počítal konec života. Vyšli jsme na dvůr, tam byla bryčka s koněm. Nasedli jsme a jeli polníma cestama, jenom se prášilo. Přijeli jsme na velké nádraží Kyjeva, hlavního města Ukrajiny. Vystoupili jsme u budovy trestnice, tam mne předal správcovi i s papíry. Němec šel pryč, správce vzal klíče a po odemknutí mne pustil mezi zajatce Poláky. Bylo jich tam jedenáct. Ráno nás všechny převedli do vojenských kasáren. Bylo tam několik vojáků československých, takže ta hrůza už ze mne padala. Stráž zapisovala, jak se který jmenuje. A říkal, že u nich je též nějaký Sedláček z Valašska, že je obuvníkem a bratra má v zajetí.

Požádal jsem o tužku a papír a napsal svoje jméno, aby mu to dal. Tak jsem čekal, co bude dál. Výměna služby, nic. K večeru kdosi odemkne a volá: „Sedláček ze Březí!“ Vyšel jsem ven a byl to opravdu František ze Chléviska, č. 4, tak jsme se přivítali. Ptal jsem se ho, kde se bere v Rusku. Říkal, že je tam něco vojska na udržování pořádku. Na třetí den měl on službu nad náma, a tak jsem se dostal pod jeho klíče. Za týden nás odvedli na nádraží, že pojedeme domů. Tak jsem se radoval, konec v Rusku zavírání. Přijedem na rusko-polské hranice a museli jsme vystoupit. Dali nás do vojenských polních baráků, kde byli vojáci na zotavenou. Byla tam polní kuchyň a byli jsme volní. Nic s náma nedělali, ani si nás nevšímali. Seznal jsem, že to s náma není v pořádku. Byli jsme tam 3 týdny, tak jsme se sami hlásili k raportu, že si přejem k raportnímu soudu, jiné pomoci nebylo. Bylo nám vyhověno. Poláci byli odesláni do Lvova a mne transportovali k svému pluku do Sampeltu. Přijel jsem tam 26. října 1918. Dne 27. října mne odvéd kaprál do Vídně k soudu. Byl jsem řádně vyslechnut a bylo mně sděleno, že za 3 dny budu volán k rozsudku.

28. října v 11 hodin přišla do kasáren zpráva, že je konec války, ale po tichu. Já nečekal rozsudku a podařilo se mně v tom chaosu dostat domu. Musel jsem znovu narukovat do Brna a byl jsem řádně propuštěn do civilu.

Konec putování.

Jan Sedláček ze „Březí“, č. p. 45 (1889–1985), ve věku 96 let

**********

Odvoz popelnic v měsíci listopadu

Odvoz popelnic v listopadu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 12. a 26. listopadu.

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.

**********

SMS Infokanál obce

Obec Malá Bystřice nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).

Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:

 • plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?
 • plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu?
 • uzavírkách místních komunikací?
 • termínech mimořádných svozů odpadu?
 • konání kulturních a společenských akcí?
 • mimořádných změnách v provozní době OÚ apod.?
 • a další užitečné informace spojené se životem ve Vaší obci?

Zaregistrovat se k odběru SMS infokanálu obce můžete třemi způsoby:

 • online na webové adrese www.infokanal.cz/cweb/reg/MALABYSTRICE,
 • SMS zprávou ve tvaru REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera MALA mezera BYSTRICE mezera CISLOPOPISNE (pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID); velikost písmen nehraje roli, důležité jsou mezery mezi slovy, např. JAN VELKY MALA BYSTRICE 55 nebo JAN VELKY MALA BYSTRICE 55 EVID. SMS odešlete na číslo infokanálu 571 443 570,
 • nebo osobně na obecním úřadě obce.

Bližší informace získáte na webových stránkách obce, informačních letácích či na obecním úřadě obce.

**********

Pozdrav ze Santova od pana Hašpici

Ovčácké slavnosti na Santově 2018, Foto: Adolf Hašpica

Ovčácké slavnosti na Santově 2018

Foto: Adolf Hašpica

**********

Naši jubilanti na měsíc listopad

V měsíci listopadu oslaví své narozeniny:

 • paní MARIE VRÁBLOVÁ – 94 let
 • paní ŽOFIE ŠKABRAHOVÁ – 80 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.

**********

Opustili nás…

V pátek 5. října nás navždy opustil ve věku 55 let vážený pan Miroslav Řehánek. Rozloučili jsme se s ním v sobotu 13. října v Evangelickém kostele ve Velké Lhotě.

Všem příbuzným vyslovujeme hlubokou a upřímnou soustrast.