Zpravodaj srpen 2017, číslo 8

Další ročník fotbalového utkání ženatých proti svobodným

Tradiční fotbalový zápas ženatých proti svobodným se uskutečnil v sobotu 5. srpna na fotbalovém hřišti u Cedru. Utkání bylo zahájeno slavnostním výkopem 14:30 hod. a hrálo se na tři třetiny.

Tým ženatých letos posílili dosavadní stálice z týmu svobodných – Lukáš Krátký a Zdeněk Novosad, kteří stihli oženit. Role brankáře se po Lukáši Krátkém nově ujal Zbyněk Mikel. Tým svobodných ovšem nestrádal, byl doplněn o nové hráče.

Do konce druhé třetiny si vedení udržovali svobodní, a to stavem 5:2. V poslední třetině se ovšem ženatí snažili dohnat nepříznivý výsledek. Pouze jedna akce ovšem skončila brankou, vítězství si tedy stejně jako v loňském roce zopakoval tým svobodných výsledkem 5:3.

Vítěznému týmu předal starosta obce putovní talíř a láhev šampaňského. Odpoledne pokračovalo hudební zábavou a dobrým občerstvením.

Děkujeme sportovcům za vydařené fotbalové odpoledne a fanouškům za podporu!

Kompletní fotoreportáž naleznete na stránkách obce, v sekci Fotogalerie.

Fotbalové utkání ženatých proti svobodným 2017

Fotbalové utkání ženatých proti svobodným 2017
Foto: Lucie Škabrahová

Lucie Škabrahová (text i fotografie)

**********

Nová zahrada u Domu pokojného stáří ve Valašské Bystřici

Zahrada byla donedávna pouze travnatá plocha, pro seniory nepřístupná. Díky otevření nové zahrady tak mají senioři nové možnosti pro běžné denní činnosti. Nadace ČEZ přispěla částkou 596 000 Kč. Z této částky se provedly terénní úpravy, vybudovaly se chodníky a zahrada se vysázela ovocnými stromy a keři a vytvořila se zeleninová a bylinková zahrádka. Aby se senioři cítili na zahradě co nejlépe, vybavila se zahradním nábytkem, houpačkou, kuželkami a ohništěm s posezením.

Do drobnějších úprav a údržby se zapojily děti ze Základní školy ve Valašské Bystřici a Gymnázia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí. Děti jsou zapojené do projektu „Děti na pomoc aktivnímu stáří“, v rámci kterého se seniory jezdí na společné výlety, připravují pro ně různá vystoupení a zpříjemňují jim volné chvíle.

Lucie Škabrahová
zdroj: Zpravodaj Valašská Bystřice

**********

Nábor nových členů do taneční skupiny Valašského souboru Troják

Valašský soubor Troják

Valašský soubor Troják

**********

Odvoz popelnic v měsíci září

Odvoz popelnic v září letošního roku se uskuteční v těchto dnech: 4. a 18. září.

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.

**********

SMS Infokanál obce

Obec Malá Bystřice nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).

Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:

 • plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?
 • plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu?
 • uzavírkách místních komunikací?
 • termínech mimořádných svozů odpadu?
 • konání kulturních a společenských akcí?
 • mimořádných změnách v provozní době OÚ apod.?
 • a další užitečné informace spojené se životem ve Vaší obci?

Zaregistrovat se k odběru SMS infokanálu obce můžete třemi způsoby:

 • online na webové adrese www.infokanal.cz/cweb/reg/MALABYSTRICE,
 • SMS zprávou ve tvaru REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera MALA mezera BYSTRICE mezera CISLOPOPISNE (pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID); velikost písmen nehraje roli, důležité jsou mezery mezi slovy, např. JAN VELKY MALA BYSTRICE 55 nebo JAN VELKY MALA BYSTRICE 55 EVID. SMS odešlete na číslo infokanálu 571 443 570,
 • nebo osobně na obecním úřadě obce.

Bližší informace získáte na webových stránkách obce, informačních letácích či na obecním úřadě obce.

**********

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů

POZOR — NEPŘEHLÉDNĚTE

V působnosti Obecního úřadu bude v naší obci proveden sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácnosti.

Sběr bude proveden v sobotu 30. září 2017 u budovy Obecního úřadu v Malé Bystřici od 8:00–9:00 hod.

Žádáme občany o dodržení uvedeného termínu! Po ukončení již nebude možné odpady odevzdat, neboť sběrová a svozová technika bude přesouvána do dalších obcí našeho regionu.

Na uvedeném místě bude moci každý občan trvale bydlící v Malé Bystřici a majitel rekreační chaty nebo chalupy v katastrálním území Malá Bystřice, bezplatně odevzdat k likvidaci odpady z domácností v následujícím sortimentu:

NEBEZPEČNÉ:

 • olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky, znečistěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečistěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory, rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče, opotřebované pneumatiky.

VELKOOBJEMOVÉ:

 • matrace, koberce, linolea, WC mísy, umyvadla, kočárky, křesla, gauče, staré oděvy a boty apod.

Podnikatelé mohou po dohodě s obecním úřadem odpady odevzdat za úhradu dle ceníku.

Jelikož jsou sběry v naší obci organizovány každoročně, není důvod, aby některé z těchto odpadů končily v popelnicích, kamnech nebo dokonce ve volné přírodě!

Kontejner pro velkoobjemový odpad bude přistaven k obecnímu úřadu v úterý 26. 9. 2017. Občanům, kteří nemohou vlastními prostředky odpady odvézt k obecnímu úřadu, bude odpad na požádání zdarma odvezen (p. Válek – tel.: 737 235 158).

Termíny odvozů od občanů prostředky obecního úřadu: horní konec a Malenov: úterý 26. 9., dolní konec: středa 27. 9., Santov: pátek 29. 9. 2017.

Další odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů bude v květnu 2017.

Upozorňujeme občany, že stavební odpad (suť, lepenky, střešní krytina apod.) nebude sbírán.

**********

Naši jubilanti na měsíc září

V měsíci září oslaví své narozeniny:

 • paní MARIE PETRŮSKOVÁ – 80 let
 • paní ANNA SMĚTÁKOVÁ – 70 let
 • pan STANISLAV ŠKABRAHA – 65 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.

**********

Opustili nás…

V neděli 30. července nás navždy opustil vážený pan Bedřich Křenek. Rozloučili jsme se s ním v pátek 4. srpna ve smuteční obřadní síni ve Vsetíně.

Ve čtvrtek 17. srpna nás navždy opustil vážený pan Jan Miňovský.

Všem příbuzným vyslovujeme hlubokou a upřímnou soustrast.