Zpravodaj srpen 2018, číslo 8

Devátý ročník fotbalového utkání ženatých proti svobodným

Tak jako každý rok v létě, tak i letos se v sobotu 28. července uskutečnil fotbalový zápas ženatých proti svobodným. Letos byl posílen o několik „nových „hráčů tým ženatých, což zvyšovalo jejich šanci na výhru.

Během první třetiny si vytvořil náskok ale tým svobodných, za které chytal Zbyněk Mikel. Ženatí měli v pozici brankáře Lukáše Krátkého. První poločas byl krátce přerušen kvůli zranění jednoho z hráčů. V zápase se však pokračovalo dále a i přes nepřízeň počasí, kdy začalo jemně pršet, a ženatí skóre začali ve druhé třetině dohánět.

Ve třetí třetině bojovala obě mužstva a začalo padat více branek. Mužstvo svobodných nakonec uhájilo vedení a vyhrálo zápas s výsledkem 5:4.

Fotbalové utkání navštívilo spoustu místních fanoušků, kteří se mohli v teplém počasí zchladit pivem či jiným nápojem a zakousnout něco z grilu.

Oba týmy obdržely putovní talíře a šampaňské. Po utkání následovala hudební zábava.

Gratulace vítězům, poděkování poraženým.

Kompletní fotoreportáž naleznete na stránkách obce, v sekci Fotogalerie.

Fotbalové utkání ženatých proti svobodným 2018

Fotbalové utkání ženatých proti svobodným 2018
Foto: Lucie Škabrahová

Lucie Škabrahová (text a foto)

**********

Mateřská škola Pramínek ve Valašské Bystřici prošla rozsáhlou rekonstrukcí

Ve Valašské Bystřici se mohou pyšnit opravenou školkou. Proběhla zde totiž rekonstrukce ve výši 44 milionů. Nejednalo se pouze o rekonstrukci, ale také přístavbu a nadstavbu budovy. Díky tomu vznikla nová čtvrtá třída, kde budou umístěny děti již od 2 let. Nyní je kapacita školky určena již pro 96 dětí. Slavnostní otevření školky proběhne 24. srpna od 10 hod.

Lucie Škabrahová (text)

**********

Klubko Montessori

Klubko Montessori

Klubko Montessori

**********

Odvoz popelnic v měsíci září

Odvoz popelnic v září tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 3. a 17. září.

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.

**********

Oprava místní komunikace č. 1c (na Santov) v obci Malá Bystřice

Tento projekt byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu ministerstva pro místní rozvoj.

 1. Identifikační údaje

Název stavby: Oprava místní komunikace č.1c v obci Malá Bystřice

Místo stavby: Malá Bystřice

Okres: Vsetín

Kraj: Zlínský

Investor: Obec Malá Bystřice

Výpis dotčených pozemků: p.č.3576 k.ú. Malá Bystřice

Katastrální území: Malá Bystřice

 1. Úvod

Místní komunikace č. 1c (Malá Bystřice u Kočíbů – Santov  křižovatka) byla na neopraveném úseku dlouhém 1388m ve špatném stavu. Účelem opravy byla pokládka nového povrchu této místní komunikace, čímž došlo ke zlepšení podmínek provozu na této cestě, která je zároveň značenou cyklotrasou.

 1. Popis technického řešení

Původní penetrační obrusná vrstva byla strojně očištěna a následně byly vyrovnány vyjeté koleje, vyplněny výtluky asfaltobetonem AC (AB), a proveden spojovací postřik z asfaltové emulze v množství do 0,70 kg/m 2. Obrusná vrstva je provedena položením asfaltobetonu ACO 11+ finišerem v tloušťce 60 mm v  šířce 3,0m a jeho následným zhutněním. Šířka vozovky v celé délce je 3,0m. Napojení na stávající již opravenou část MK č. 1c a 3c byly připraveny styčné plochy zafrézováním.

Sjezdy na přilehlé místní a účelové komunikace a k rodinným domům jsou zhotoveny na pozemku této opravované komunikace v rozsahu 201m2.

 1. Rozsah

Zájmový úsek MK č. 1c začíná křižovatkou s MK č. 3c  (na Santově)a končí na hranici s již opraveným úsekem. Oprava této komunikace byla provedena v délce 1388,0 m. S napojení na stávající MK (či obslužné komunikace a příjezdy k rodinným domům) jde o plochu 4365,0 m2.

 1. Realizace

Oprava místní komunikace č. 1c proběhla ve dnech 2 – 4 července 2018. Opravu provedla f. Swietelsky stavební s.r.o. Záruka na provedené práce je 36 měsíců.

 1. Financování opravy

Celková cena za opravu byla 2.122.907,-Kč.

Z prostředků státního rozpočtu ČR programu Ministerstva pro místní rozvoj, byla na opravu poskytnuta částka 1.000.000,-Kč.

**********

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů

V působnosti Obecního úřadu bude v naší obci proveden sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácnosti. Sběr bude proveden v sobotu 27. října 2018 u budovy Obecního úřadu v Malé Bystřici od 8:00–9:00 hod.

Žádáme občany o dodržení uvedeného termínu! Po ukončení již nebude možné odpady odevzdat, neboť sběrová a svozová technika bude přesouvána do dalších obcí našeho regionu.

Na uvedeném místě bude moci každý občan trvale bydlící v Malé Bystřici a majitel rekreační chaty nebo chalupy v katastrálním území Malá Bystřice, bezplatně odevzdat k likvidaci odpady z domácností v následujícím sortimentu:

NEBEZPEČNÉ:

 • olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky, znečistěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečistěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory, rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče, opotřebované pneumatiky.

VELKOOBJEMOVÉ:

 • matrace, koberce, linolea, WC mísy, umyvadla, kočárky, křesla, gauče, staré oděvy a boty apod.

Podnikatelé mohou po dohodě s obecním úřadem odpady odevzdat za úhradu dle ceníku.

Jelikož jsou sběry v naší obci organizovány každoročně, není důvod, aby některé z těchto odpadů končily v popelnicích, kamnech nebo dokonce ve volné přírodě!

Kontejner pro velkoobjemový odpad bude přistaven k obecnímu úřadu v úterý 23. října 2018. Občanům, kteří nemohou vlastními prostředky odpady odvézt k obecnímu úřadu, bude odpad na požádání zdarma odvezen (p. Válek – tel.: 737 235 158).

Termíny odvozů od občanů prostředky obecního úřadu: horní konec a Malenov: úterý 23. 10., dolní konec: čtvrtek 25. 10., Santov: pátek 26. 10. 2018.

Další odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů bude v květnu 2019.

Upozorňujeme občany, že stavební odpad (suť, lepenky, střešní krytina apod.) nebude sbírán.

**********

SMS Infokanál obce

Obec Malá Bystřice nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).

Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:

 • plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?
 • plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu?
 • uzavírkách místních komunikací?
 • termínech mimořádných svozů odpadu?
 • konání kulturních a společenských akcí?
 • mimořádných změnách v provozní době OÚ apod.?
 • a další užitečné informace spojené se životem ve Vaší obci?

Zaregistrovat se k odběru SMS infokanálu obce můžete třemi způsoby:

 • online na webové adrese www.infokanal.cz/cweb/reg/MALABYSTRICE,
 • SMS zprávou ve tvaru REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera MALA mezera BYSTRICE mezera CISLOPOPISNE (pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID); velikost písmen nehraje roli, důležité jsou mezery mezi slovy, např. JAN VELKY MALA BYSTRICE 55 nebo JAN VELKY MALA BYSTRICE 55 EVID. SMS odešlete na číslo infokanálu 571 443 570,
 • nebo osobně na obecním úřadě obce.

Bližší informace získáte na webových stránkách obce, informačních letácích či na obecním úřadě obce.

**********

Naši jubilanti na měsíc září

V měsíci září oslaví své narozeniny:

 • paní MARIE PETRŮSKOVÁ – 81 let
 • paní MARTA ŠRÁMKOVÁ – 70 let
 • pan KAREL TOMAN – 65 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.