Zpravodaj únor 2018, číslo 2

Únorový dětský karneval

sobotu 17. února se v sále Hasičské zbrojnice uskutečnil další dětský karneval. Tentokrát děti připraveným programem provedla Máša s medvědem a dalšími zvířátky z lesa. Celkem se sešlo 16 soutěžních masek. Na bezpečnost v sále dohlíželi se zbraní v ruce šerif, voják, indián nebo myslivec. Díky nim se tak mohla královna, královna pekel, princezny Elsy, motýlí princezna nebo i třeba děvče ze zlaté éry hippies cítit v bezpečí. Zasoutěžit si přišla i čarodějka, fotbalista nebo třeba traktorista. Lze tedy říci, že rej masek byl letos skutečně pestrý.

Děti si v průběhu odpoledne užily spoustu soutěží, do řady z nich se zapojili i rodiče. Společně s pandou si napekly cukroví, které si poté i snědly. Pomohly postavit rostoucí Máše větší domeček nebo se naučily obvázat zraněného. Jelikož byly všechny děti moc šikovné a měly přichystány krásné masky, dostaly na závěr sladkou odměnu a reflexní zvířátko.

Celou fotogalerii naleznete na webových stránkách obce, v sekci Fotogalerie.

Dětský karneval 2018

Dětský karneval 2018
Foto: Lucie Škabrahová

Alena Válková (text), Lucie Škabrahová (foto)

**********

Trh práce má spoustu pracovních nabídek

V loňském roce byla nezaměstnanost 5,3 %, nyní klesla na pouhých 3,9 %. Počet volných míst k 31. lednu 2018 byl 231 000 k poměru 289 000 nezaměstnaným. Od roku 1998 jde o nejnižší lednovou nezaměstnanost. Ve srovnání s předchozími roky je situace na trhu práce velmi příznivá. Zaměstnavatelé nabízí spoustu pracovních pozic především v dělnických a technických oborech. Také je velká poptávka po svářečích, řidičích, nebo kuchařích. Vyšší nezaměstnanost v měsíci lednu se odvíjí také od toho, že některé úvazky jsou pouze na dobu určitou do konce roku. Zlínský kraj se drží s nezaměstnaností v průměru. Nedostatek pracovní síly se zaměstnavatelé snaží snížit nabízením vyšší pracovní mzdy a výhodných benefitů.

Rekonstrukce a výstavba pozemních komunikací v obci

V roce 2017 vyly Státním pozemkovým úřadem v Malé Bystřici opraveny dvě cesty. Jednalo se o místní komunikaci MK12č do Palůžku a MK11c Zezulkov.

MK12c do Palůžku

Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 6. 12. 2017 svým usnesení souhlasilo s převzetím MK12c do Palůžku. Celková účetní investiční hodnota MK12c do Palůžku ke dni předání a převzetí činí 2 748 559 Kč včetně DPH z toho:

 1. Projektová dokumentace: 169 400 Kč včetně DPH,
 2. Vyřízení příslušného pravomocného stavebního povolení: 12 100 Kč včetně DPH,
 3. Samotná oprava cesty: 2 497 279 Kč včetně DPH,
 4. Autorský dozor projektanta: 30 250 Kč včetně DPH,
 5. Technický dozor investora: 35 029 Kč včetně DPH,
 6. Provedení záchranného archeologického výzkumu: 4 501 Kč včetně DPH.

MK11c Zezulkov

Převzetí této komunikace schválilo zastupitelstvo obce dne 19. 1. 2018. Celková účetní investiční hodnota MK11c Zezulkov včetně záchytného příkopu PRI7 byla ke dni předání a převzetí 7 475 556 Kč včetně DPH z toho:

 1. Projektová dokumentace: 181 500 Kč vč. DPH,
 2. Vyřízení pravomocného stavebního povolení: 18 150 Kč vč. DPH,
 3. Samotná oprava a vybudování záchytného příkopu: 7 133 562 Kč vč. DPH,
 4. Autorský dozor projektanta: 54 450 Kč vč. DPH,
 5. Technický dozor investora: 84 095 Kč vč. DPH,
 6. Provedení záchranného archeologického výzkumu: 3 799 Kč vč DPH.

Obě cesty opravovala firma EUROVIA a.s. Veškeré financování oprav prováděl Státní pozemkový úřad opravené komunikace předal obci bezúplatně.

V tomto roce Státní pozemkový úřad vybral projektanta na stavbu nového úseku cesty v délce cca 150 m ve Chlévisku (obchvat č.p.8). Tato cesta by se měla postavit v roce 2019.

**********

Odvoz popelnic v měsíci březnu

Odvoz popelnic v březnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 5. a 19. března.

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice a v zimních měsících od nich odhrnuli sníh.

Kompletní rozpis odvozu popelnic v novém roce 2018 naleznete na webových stránkách obce či v budově obecního úřadu.

**********

Místní poplatky v roce 2018

Výše místních poplatků pro rok 2018 zůstává nezměněná. Znění vyhlášek je uvedeno na webových stránkách obce, v sekci „Vyhlášky a nařízení“.

PES
Poplatek za prvního a druhého psa je 50 Kč, za třetího a každého dalšího psa 100 Kč, viz obecně závazná vyhláška 2/2015 o místních poplatcích. Splatnost poplatku je do 30. 4. 2018.

ODPADY
Částka je stanovena na 450 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci a za rekreační chalupu či objekt na katastru obce, viz obecně závazná vyhláška 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů. Od poplatku jsou osvobozeni: dítě do 3. roku věku, každé třetí a další dítě do 18. roku věku a fyzické osoby, které se prokazatelně zdržují v zahraničí v kalendářním roce déle než 6 měsíců. Splatnost poplatku je do 30. 4. 2018.

Platit je možné v hotovosti v době úředních hodin na obecním úřadě nebo bezhotovostní platbou:

 • číslo účtu: 10723851/0100
 • variabilní symbol: uveďte prosím evidenční či popisné číslo, např. 036 (evidenční číslo chaty), 36 (popisné číslo objektu)

**********

SMS Infokanál obce

Obec Malá Bystřice nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).

Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:

 • plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?
 • plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu?
 • uzavírkách místních komunikací?
 • termínech mimořádných svozů odpadu?
 • konání kulturních a společenských akcí?
 • mimořádných změnách v provozní době OÚ apod.?
 • a další užitečné informace spojené se životem ve Vaší obci?

Zaregistrovat se k odběru SMS infokanálu obce můžete třemi způsoby:

 • online na webové adrese www.infokanal.cz/cweb/reg/MALABYSTRICE,
 • SMS zprávou ve tvaru REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera MALA mezera BYSTRICE mezera CISLOPOPISNE (pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID); velikost písmen nehraje roli, důležité jsou mezery mezi slovy, např. JAN VELKY MALA BYSTRICE 55 nebo JAN VELKY MALA BYSTRICE 55 EVID. SMS odešlete na číslo infokanálu 571 443 570,
 • nebo osobně na obecním úřadě obce.

Bližší informace získáte na webových stránkách obce, informačních letácích či na obecním úřadě obce.

**********

Naši jubilanti na měsíc březen

V měsíci březnu oslaví své narozeniny:

 • paní FRANTIŠKA BASLOVÁ – 87 let
 • paní VLASTA FUSKOVÁ – 85 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.