Zpravodaj září 2016, číslo 9

Sraz santovských rodáků

V sobotu 3. září od 13. hod. se uskutečnil další sraz rodáků a přátel Santova. K poslechu hrál akordeon, počasí se vydařilo, nezbývá než si přát, aby se příští rok opět vydařil a snad i s větší účastí.

Kompletní fotoreportáž naleznete na stránkách obce, v sekci Fotogalerie.

Sraz rodáků a přátel Santova

Sraz rodáků a přátel Santova
Foto: Adolf Hašpica

Adolf Hašpica (text a foto)

**********

Důchodci — loučení s létem

Za poskytnuté fotografie děkujeme manželům Junkovým. Kompletní fotoreportáž naleznete na stránkách obce, v sekci Fotogalerie.

Loučení s létem

Loučení s létem
Foto: Junkovi

**********

Odvoz popelnic v měsíci říjnu

Odvoz popelnic v říjnu letošního roku se uskuteční v těchto dnech: 3., 17. a 31. října.

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.

**********

Oznámení o době a místě konání voleb

Volby do zastupitelstva Zlínského kraje se uskuteční dne 7. října 2016 od 14:00 do 22:00 hodin a dne 8. října 2016 od 8:00 do 14:00 hodin.
Místem konání voleb je volební místnost v zasedací místnosti Obecního úřadu Malá Bystřice.
Každému voliči budou dodány 3 dny před dnem volem hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

**********

Schválený návrh na úpravu druhého patra obecního úřadu

Obecní úřad zveřejňuje návrh na úpravu druhého patra budovy obecního úřadu. Pokud se podaří najít vhodnou firmu, která úpravy provede, tak by se s opravou mělo začít ještě tento rok. Protože ještě není dokončená projektová dokumentace, tak nejsou vyčíslené celkové náklady. Předpokládáme, že oprava bude stát kolem 1 milionu.

Návrh na úpravu druhého patra OÚ

Návrh na úpravu druhého patra OÚ

**********

Vítání občánků

Vítání občánků

Vítání občánků

**********

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů

POZOR — NEPŘEHLÉDNĚTE

V působnosti Obecního úřadu bude v naší obci proveden sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácnosti.

Sběr bude proveden v sobotu 1. 10. 2016 u budovy Obecního úřadu v Malé Bystřici od 8:00–9:00 hod.

Žádáme občany o dodržení uvedeného termínu! Po ukončení již nebude možné odpady odevzdat, neboť sběrová a svozová technika bude přesouvána do dalších obcí našeho regionu.

Na uvedeném místě bude moci každý občan trvale bydlící v Malé Bystřici a majitel rekreační chaty nebo chalupy v katastrálním území Malá Bystřice, bezplatně odevzdat k likvidaci odpady z domácností v následujícím sortimentu:

NEBEZPEČNÉ:

  • olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky, znečistěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečistěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory, rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče, opotřebované pneumatiky.

VELKOOBJEMOVÉ:

  • matrace, koberce, linolea, WC mísy, umyvadla, kočárky, křesla, gauče, staré oděvy a boty apod.

Podnikatelé mohou po dohodě s obecním úřadem odpady odevzdat za úhradu dle ceníku.

Jelikož jsou sběry v naší obci organizovány každoročně, není důvod, aby některé z těchto odpadů končily v popelnicích, kamnech nebo dokonce ve volné přírodě!

Kontejner pro velkoobjemový odpad bude přistaven k obecnímu úřadu v úterý 27. září 2016. Občanům, kteří nemohou vlastními prostředky odpady odvézt k obecnímu úřadu, bude odpad na požádání zdarma odvezen (p. Válek – tel.: 737 235 158).

Termíny odvozů od občanů prostředky obecního úřadu: horní konec a Malenov: úterý 27. 9., dolní konec: čtvrtek 29. 9., Santov: pátek 30. 9. 2016.

Další odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů bude v květnu 2017.

Upozorňujeme občany, že stavební odpad (suť, lepenky, střešní krytina apod.) nebude sbírán.

**********

Báseň našich důchodců

S akcemi důchodců roztrhl se pytel,
Olinky Barišicové každý je ctitel.
Když promluví, tak je to samé vrků vrků,
jak může ale zpívat, když nemá vymazáno v krku.

Honem jí nalejte nějaků,
když není slivovice,
tak třeba vaječného koňaku.

Jan Martinků určitě k tomu měl co říci,
on ale dává přednost důchodkyním ve Valašské Bystřici.
Teď když konečně začalo pršet,
on nabitý energií, vtipem měl by jen sršet.

V tej Valašskej Bystřici fakt sú pěkné dcerky,
ony mu tam nabijí do kola baterky.
Dnes, když máme prostřený stůl, až pod ním musí být vzpěra,
třeba nám nějakou novinu řekne od Malenů Věra.

No a tam ještě dalej na hornom konců,
jako by ti utichl hlas oveček zvonců.
Léto už končí a zlátne lípa i dub,
ještě, že nás obdařila záplava hub.

Odjedou chataři, zbude vás tu málo,
o popsaném papíru, aby se vám jen zdálo.
Ať přežijem zimu, přidáme do kroku,
aby sme se zase zešli v příštím roku.

F. L. Věk

**********

Naši jubilanti na měsíc říjen

V měsíci říjnu oslaví své narozeniny:

  • paní RADMILA NOVOSADOVÁ – 80 let
  • pan MIROSLAV VRÁBEL – 91 let
  • paní LUDMILA NOVOSADOVÁ – 65 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.

**********

Opustili nás…

V pátek 9. září nás navždy opustila ve věku 72 let vážená paní Anežka Strnadová.

Všem příbuzným vyslovujeme hlubokou a upřímnou soustrast.