Zpravodaj září 2017, číslo 9

Malá Bystřice na nejvyšší hoře Evropy

25. srpna 2017 je datum, které se navždy vrylo do paměti Radka Hanuliaka. V 7:45 ráno se mu podařilo pokořit Mont Blanc měřící 4 810 m. Účastnil se expedice, která se ve dnech 21. až 27. 8. 2017 vydala na trasu z francouzského města Chamonix až na vrchol nejvyšší hory Evropy. Za milou zmínku stojí, že ani v takové nadmořské výšce nezapomněl na svou rodnou vísku a vyfotil se se znakem Malé Bystřice.

Za celý obecní úřad mu k výkonu gratuluji a přeji mnoho úspěchů v případných dalších výpravách. Budeme se těšit, kam malobystřický znak „zavítá“ příště…

Radek Hanuliak na nejvyšší hoře Evropy

Radek Hanuliak na nejvyšší hoře Evropy
Foto: Radek Hanuliak

Ing. Alena Válková (text), Radek Hanuliak (foto)

**********

Celorepubliková akce Den seniorů také ve Vsetíně

Každoročně v podzimním období pořádá Charita Vsetín setkání ke Dni seniorů. Uskuteční se tak 12. října ve 14.00 ve velkém sále Domu kultury. Hostem je herečka Naďa Konvalinková a k poslechu bude hrát hudební skupina Remix.

Mezinárodní den seniorů je věnován především našim nejstarším spoluobčanům a má připomenout to, s čím se ve svém věku mohou potýkat. Jde například snížení některých schopností, které mohou seniory postupně omezovat.

Lucie Škabrahová

**********

Bonver-Partr Rally Vsetín 2017

Pro fanoušky rychlých strojů je tady ve dnech 13. a 14 října podzimní sprint rally, která se v předchozích letech jezdila i přes naši obec. Letošní rok pojedou posádky tři měřené úseky: v Hošťálkové, kde se pojede trasa třikrát, v Semětíně a Jabloňové po dvou průjezdech.

Celkově tak jezdci najedou 151 km. Fanoušci tohoto sportu se nechají nalákat především účastníky rally, kteří bojují o umístění v Mistrovství České republiky historických automobilů.

Lucie Škabrahová
zdroj: vsetinrally.cz

**********

Nábor nových členů do taneční skupiny Valašského souboru Troják

Valašský soubor Troják

Valašský soubor Troják

**********

Odvoz popelnic v měsíci říjnu

Odvoz popelnic v říjnu letošního roku se uskuteční v těchto dnech: 2., 16. a 30. října.

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.

**********

SMS Infokanál obce

Obec Malá Bystřice nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).

Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:

 • plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?
 • plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu?
 • uzavírkách místních komunikací?
 • termínech mimořádných svozů odpadu?
 • konání kulturních a společenských akcí?
 • mimořádných změnách v provozní době OÚ apod.?
 • a další užitečné informace spojené se životem ve Vaší obci?

Zaregistrovat se k odběru SMS infokanálu obce můžete třemi způsoby:

 • online na webové adrese www.infokanal.cz/cweb/reg/MALABYSTRICE,
 • SMS zprávou ve tvaru REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera MALA mezera BYSTRICE mezera CISLOPOPISNE (pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID); velikost písmen nehraje roli, důležité jsou mezery mezi slovy, např. JAN VELKY MALA BYSTRICE 55 nebo JAN VELKY MALA BYSTRICE 55 EVID. SMS odešlete na číslo infokanálu 571 443 570,
 • nebo osobně na obecním úřadě obce.

Bližší informace získáte na webových stránkách obce, informačních letácích či na obecním úřadě obce.

**********

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů

POZOR — NEPŘEHLÉDNĚTE

V působnosti Obecního úřadu bude v naší obci proveden sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácnosti.

Sběr bude proveden v sobotu 30. září 2017 u budovy Obecního úřadu v Malé Bystřici od 8:00–9:00 hod.

Žádáme občany o dodržení uvedeného termínu! Po ukončení již nebude možné odpady odevzdat, neboť sběrová a svozová technika bude přesouvána do dalších obcí našeho regionu.

Na uvedeném místě bude moci každý občan trvale bydlící v Malé Bystřici a majitel rekreační chaty nebo chalupy v katastrálním území Malá Bystřice, bezplatně odevzdat k likvidaci odpady z domácností v následujícím sortimentu:

NEBEZPEČNÉ:

 • olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky, znečistěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečistěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory, rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče, opotřebované pneumatiky.

VELKOOBJEMOVÉ:

 • matrace, koberce, linolea, WC mísy, umyvadla, kočárky, křesla, gauče, staré oděvy a boty apod.

Podnikatelé mohou po dohodě s obecním úřadem odpady odevzdat za úhradu dle ceníku.

Jelikož jsou sběry v naší obci organizovány každoročně, není důvod, aby některé z těchto odpadů končily v popelnicích, kamnech nebo dokonce ve volné přírodě!

Kontejner pro velkoobjemový odpad bude přistaven k obecnímu úřadu v úterý 26. 9. 2017. Občanům, kteří nemohou vlastními prostředky odpady odvézt k obecnímu úřadu, bude odpad na požádání zdarma odvezen (p. Válek – tel.: 737 235 158).

Termíny odvozů od občanů prostředky obecního úřadu: horní konec a Malenov: úterý 26. 9., dolní konec: středa 27. 9., Santov: pátek 29. 9. 2017.

Další odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů bude v květnu 2017.

Upozorňujeme občany, že stavební odpad (suť, lepenky, střešní krytina apod.) nebude sbírán.

**********

Oznámení o době a místě konání voleb

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční dne 20. října 2017 od 14:00 do 22:00 hodin a dne 21. října 2017 od 8:00 do 14:00 hodin.
Místem konání voleb je volební místnost v zasedací místnosti Obecního úřadu Malá Bystřice.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním pasem České republiky)
Každému voliči budou dodány 3 dny před dnem volem hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

**********

Naši jubilanti na měsíc září

V měsíci září oslaví své narozeniny:

 • paní EMILIE STUDENKOVÁ – 65 let
 • paní RADMILA NOVOSADOVÁ – 81 let
 • pan MIROSLAV VRÁBEL – 92 let
 • paní JAROSLAVA ŠTŮSKOVÁ – 65 let
 • pan MIROSLAV ILDŽA – 75 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.