Zpravodaj září 2018, číslo 9

Vážení občané Malé Bystřice,

budou to již čtyři roky, co jste dali důvěru novému zastupitelstvu obce ve volbách v roce 2014. Máme rok 2018 a další volby za dveřmi. O vaši přízeň se bude ucházet mladší generace, která hodlá spravovat naši obec.

Nechci v tomto článku vypočítávat to, co se za poslední čtyři roky v Malé Bystřici změnilo. Přesto bych rád uvedl několik věcí.

Opravila se celá cesta na Santov, cesta do Palužku, cesta na Zezulkov a cesta do Pohořelé. Na místních komunikacích je nové dopravní značení. Naproti restaurace v Údolí stojí nová autobusová zastávka. Koupila se nová sněhová fréza a sypač štěrku za traktor. Hasičská zbrojnice má nové vrata a vyměněné podlahy v sále a na schodišti. Hasiči dostali nové hasičské auto. Z dotací a příspěvku obce se pořídilo lepší vybavení hasičského sboru obce.

Pomocí příspěvků Jednotě s.d. se daří zachovat provoz prodejny v Malé Bystřici.

Rád bych však vysvětlil také to, co jme neudělali.

Nedokončili jsme dostavbu 1 patra obecního úřadu. Práce na projektové dokumentaci jme zadali v roce 2015. Do dnešního dne však projektant nebyl schopen projekt na přestavbu odevzdat.

Dále jsme nenašli nájemce do hospody v Údolí. Zde je situace poněkud složitější. V Malé Bystřici jsou již dvě hospody – U Bušů a na Santově. Třetí hospoda se v naší obci prostě neuživí. Současný stav, kdy v restauraci v Údolí se schází sportovci není sice ideální, ale za dané situace je to nejlepší využití tohoto objektu.

Poslední našim nedodělkem je změna územního plánu č. 1 obce Malá Bystřice. V současnosti je tato změna zpracován a připravena k tzv. veřejnému projednávání. Po tomto projednání by změna č. 1 mohla být schválena do konce tohoto roku. Tuto změnu územního plánu zdržela skutečnost, že v roce 2015 proběhla v naší obci pozemková úprava a došlo ke změně tvaru části pozemků. Stávající územní plán musel být upraven na nové tvary pozemků, což představovalo nekonečná jednání s pracovníky stavebního úřadu ve Vsetíně.

Vážení občané Malé Bystřice,

věřím, že zastupitelstvo obce, které vzejde z následujících voleb povede naši obec k vaší spokojenosti. Novým zastupitelům obce přeji hodně elánu, trpělivosti a úsilí při dalším rozvoji a správě naší obce.

Ing. Miloslav Studenka
starosta obce

**********

Divadelní podzim ve Valašské Bystřici

Můžete si vybrat ze 3 divadelních představení, které v rámci podzimních divadelních přehlídek proběhnou v Restauraci u Pernických:

 • 22. 9. | Dokonalá svatba – divadelní soubor Hrach z Hrachovce
 • 27. 10. | 1+1 = 3 – divadelní soubor Šamu ze Štítiny
 • 24. 11. | Záskok – divadelní soubor Berani z Těškovic

Vstupenky v ceně 70 Kč si můžete zakoupit v Informačním centru Valašské Bystřice.

Lucie Škabrahová (text)

**********

Den seniorů ve Vsetíně

Ve středu 10. října se jako každoročně ve vsetínském domu kultury uskuteční akce Den seniorů, kterou pořádá město Vsetín společně s Charitou. Vystupovat bude divadelní a filmová herečka, členka činohry Národního divadla Jana Boušková. Cílem této akce je motivace seniorů k aktivnímu způsobu života. Seniorům bude představena také nabídka zdravotních a sociálních služeb, možnosti vzdělávání a využití volného času.

Lucie Škabrahová (text)

**********

Odvoz popelnic v měsíci říjnu

Odvoz popelnic v říjnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 1., 15. a 29. října.

Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.

**********

Oznámení o době a místě konání voleb

Volby do zastupitelstva obce Malá Bystřice a Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční dne 5. října 2018 od 14:00 do 22:00 hodin a dne 6. října 2016 od 8:00 do 14:00 hodin. Bude-li se konat druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR, bude to v pátek 12. 10. 2018 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 13. 10. 2018 od 8:00 do 14:00 hodin.

Místem konání voleb je volební místnost v zasedací místnosti Obecního úřadu Malá Bystřice.

Každému voliči budou dodány 3 dny před dnem volem hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Bude-li se konat druhé kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR, budou hlasovací lístky pro toto druhé kolo vydávány voličům ve volební místnosti.

**********

Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů

V působnosti Obecního úřadu bude v naší obci proveden sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácnosti. Sběr bude proveden v sobotu 27. října 2018 u budovy Obecního úřadu v Malé Bystřici od 8:00–9:00 hod.

Žádáme občany o dodržení uvedeného termínu! Po ukončení již nebude možné odpady odevzdat, neboť sběrová a svozová technika bude přesouvána do dalších obcí našeho regionu.

Na uvedeném místě bude moci každý občan trvale bydlící v Malé Bystřici a majitel rekreační chaty nebo chalupy v katastrálním území Malá Bystřice, bezplatně odevzdat k likvidaci odpady z domácností v následujícím sortimentu:

NEBEZPEČNÉ:

 • olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky, znečistěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby od škodlivin, hadry znečistěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory, rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče, opotřebované pneumatiky.

VELKOOBJEMOVÉ:

 • matrace, koberce, linolea, WC mísy, umyvadla, kočárky, křesla, gauče, staré oděvy a boty apod.

Podnikatelé mohou po dohodě s obecním úřadem odpady odevzdat za úhradu dle ceníku.

Jelikož jsou sběry v naší obci organizovány každoročně, není důvod, aby některé z těchto odpadů končily v popelnicích, kamnech nebo dokonce ve volné přírodě!

Kontejner pro velkoobjemový odpad bude přistaven k obecnímu úřadu v úterý 23. října 2018. Občanům, kteří nemohou vlastními prostředky odpady odvézt k obecnímu úřadu, bude odpad na požádání zdarma odvezen (p. Válek – tel.: 737 235 158).

Termíny odvozů od občanů prostředky obecního úřadu: horní konec a Malenov: úterý 23. 10., dolní konec: čtvrtek 25. 10., Santov: pátek 26. 10. 2018.

Další odvoz nebezpečných a velkoobjemových odpadů bude v květnu 2019.

Upozorňujeme občany, že stavební odpad (suť, lepenky, střešní krytina apod.) nebude sbírán.

**********

SMS Infokanál obce

Obec Malá Bystřice nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu obce, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů v krátkých textových zprávách (SMS).

Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:

 • plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?
 • plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu?
 • uzavírkách místních komunikací?
 • termínech mimořádných svozů odpadu?
 • konání kulturních a společenských akcí?
 • mimořádných změnách v provozní době OÚ apod.?
 • a další užitečné informace spojené se životem ve Vaší obci?

Zaregistrovat se k odběru SMS infokanálu obce můžete třemi způsoby:

 • online na webové adrese www.infokanal.cz/cweb/reg/MALABYSTRICE,
 • SMS zprávou ve tvaru REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera MALA mezera BYSTRICE mezera CISLOPOPISNE (pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID); velikost písmen nehraje roli, důležité jsou mezery mezi slovy, např. JAN VELKY MALA BYSTRICE 55 nebo JAN VELKY MALA BYSTRICE 55 EVID. SMS odešlete na číslo infokanálu 571 443 570,
 • nebo osobně na obecním úřadě obce.

Bližší informace získáte na webových stránkách obce, informačních letácích či na obecním úřadě obce.

**********

Naši jubilanti na měsíc říjen

V měsíci říjnu oslaví své narozeniny:

 • paní RADMILA NOVOSADOVÁ – 82 let
 • pan MIROSLAV VRÁBEL – 93 let
 • pan FRANTIŠEK KONVIČNÝ – 75 let

Všem uvedeným přejeme pevné zdraví a mnoho pohody a spokojenosti v životě.